logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDI STIPANOWSKY

V oddací matrice farní obce Staré Sedliště nacházíme i tento záznam o svatbě čtyřiapadesátiletého vdovce po Katharině Stipanofsky Antona Stipanofskyho, ševce ze Starého Sedliště, syna zdejšího krejčího Josefa Stipanofskyho a Marie, roz. Schmutzerové, chalupníkovy dcery rovněž odsud, tedy ze Starého Sedliště, s devětatřicetiletou vdovou po krejčím Johannu Thumsovi Annou, dcerou tesaře Johanna Reitera a Marie, roz. Wurdakové, obou z Úšavy (Uschau), dnes pouze části obce Staré Sedliště - jeden ze svědků Johann Stiepanowský, krejčí ze Starého Sedliště, je ovšem psán s jistou obměnou příjmení nepochybně téže "krejčovské" rodiny, z níž pocházel ženich

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Staré Sedliště na staré pohlednici někdy z počátku 20. století...

Staré Sedliště na staré pohlednici někdy z počátku 20. století...

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 447, z archivu V. Baxy

... a dva výřezy císařských otisků mapy stabilního katastru z prvé poloviny století devatenáctého

... a dva výřezy císařských otisků mapy stabilního katastru z prvé poloviny století devatenáctého

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 447, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru ZÚ v Praze

Staré Sedliště, náměstí se zámkem, osmibokou kaplí, zbořenou roku 1959, vpravo pak radnicí městečka
a zámek sám, jak kdysi vyhlížel

Staré Sedliště, náměstí se zámkem, osmibokou kaplí, zbořenou roku 1959, vpravo pak radnicí městečka
a zámek sám, jak kdysi vyhlížel

Staré Sedliště, náměstí se zámkem, osmibokou kaplí, zbořenou roku 1959, vpravo pak radnicí městečka
a zámek sám, jak kdysi vyhlížel

Repro Z. Procházka, Plánsko a Tachovsko (2002), s. 127

Kostel sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti po opravě z darů spolku německých rodáků v roce 1999Kostel sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti po opravě z darů spolku německých rodáků v roce 1999

Kostel sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti po opravě z darů spolku německých rodáků v roce 1999

Repro Z. Vyšohlíd - Z. Procházka, Čím ožívá krajina (2002), s. 15

Zobrazení ubohých duší v očistci s latinskými citacemi modlitby Zdrávas Královno: "v tomto slzavém údolí - k tobě voláme - k tobě vzdycháme  -  lkajíce a plačíce" v někdejším farním kostele sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti na fresce, jejímž autorem je Wenzeslaus Samuel Theodor Schmidt (1694-1756) z Plané (Plan)

Zobrazení ubohých duší v očistci s latinskými citacemi modlitby Zdrávas Královno: "v tomto slzavém údolí - k tobě voláme - k tobě vzdycháme - lkajíce a plačíce" v někdejším farním kostele sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti na fresce, jejímž autorem je Wenzeslaus Samuel Theodor Schmidt (1694-1756) z Plané (Plan)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 44, s. 16, foto Rolf-Dieter Hamperl

Západní křídlo zámku ve Starém Sedlišti, z jehož oken byla po válce národním správcem podle očitých svědků vyházena sbírka minerálů, darovaná sem samotným J.W. Goethem, před demolicí roku 1970

Západní křídlo zámku ve Starém Sedlišti, z jehož oken byla po válce národním správcem podle očitých svědků vyházena sbírka minerálů, darovaná sem samotným J.W. Goethem, před demolicí roku 1970

Repro J. Úlovec, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech (2000), s. 279

Kříž na hřbitově ve Starém Sedlišti

Kříž na hřbitově ve Starém Sedlišti

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2013, č. 44, s. 16

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist