logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

TOMÁŠ STERNECK

Repro archív Tomáše Sternecka

Vazba (2011, Verlag des Geschichtenvereins für Kärnten) knihy o rodu Daublebskych v Korutanech, jejímž se stal spoluautorem

Vazba (2011, Verlag des Geschichtenvereins für Kärnten) knihy o rodu Daublebskych v Korutanech, jejímž se stal spoluautorem

Obálky (2010 a 2015) publikací pražského Historického ústavu, jejichž je editoremObálky (2010 a 2015) publikací pražského Historického ústavu, jejichž je editorem

Obálky (2010 a 2015) publikací pražského Historického ústavu, jejichž je editorem

Obálka (2017) jeho historického románu o hejtmanovi Janu Aulnerovi z Birkenfelsu, vydaného brněnským nakladatelstvím MOBA (Moravská Bastei)

Obálka (2017) jeho historického románu o hejtmanovi Janu Aulnerovi z Birkenfelsu, vydaného brněnským nakladatelstvím MOBA (Moravská Bastei)

Německy psaný záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě Friedricha Daublebského-Sternecka, narozeného dne 6. března roku 1904 v Českých Budějovicích, syna Eduarda Daublebského-Sternecka, obchodníka v Českých Budějovicích, a Julie, roz. Čáhové z Českých Budějovic, s Giselou Reiningerovou, narozenou 23. listopadu roku 1903 v šumavském Křišťanově (Christianberg) jako dcera tamního řídícího učitele Adalberta Reiningera a jeho choti Marie, roz. Baierové z Perneku - oddával je 8. října roku 1932 u sv. Mikuláše kaplan Josef Plojhar

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho děd Bedřich Martin Daublebský s chotí Giselou, roz. Reiningerovou,
na snímku z doby kolem roku 1960

Jeho děd Bedřich Martin Daublebský s chotí Giselou, roz. Reiningerovou,
na snímku z doby kolem roku 1960

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 458

Nalevo tu stojí Gisela Daublebská-Reiningerová, napravo pak v klobouku Bedřich Martin Daublebský
    a při něm sedící dvě z jeho dětí - Bedřich Eduard a Gisela Johanna, matka Tomáše Sternecka

Nalevo tu stojí Gisela Daublebská-Reiningerová, napravo pak v klobouku Bedřich Martin Daublebský
a při něm sedící dvě z jeho dětí - Bedřich Eduard a Gisela Johanna, matka Tomáše Sternecka

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 458

Jeden z vagonů v údolí řeky Malše pod hradem Pořešín, ve kterých od poloviny dvacátého století chatařily rodiny Eduarda Ludvíka a Bedřicha Martina Daublebských, na snímku z roku 1953

Jeden z vagonů v údolí řeky Malše pod hradem Pořešín, ve kterých od poloviny dvacátého století chatařily rodiny Eduarda Ludvíka a Bedřicha Martina Daublebských, na snímku z roku 1953

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 465

Zánik dvoru po Holanských v rámci asanace českobudějovického
Starého města na začátku sedmdesátých let 20. století

Zánik dvoru po Holanských v rámci asanace českobudějovického
Starého města na začátku sedmdesátých let 20. století

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), s. 469

Takto vypadá místo dnes (2013)

Takto vypadá místo dnes (2013)

Foto Ivo Kareš

Rodinná hrobka Holanských a Daublebských-Sternecků na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie v květnu 1985, po pohřbu Gisely Daublebské-Reiningerové (1903-1985)

Rodinná hrobka Holanských a Daublebských-Sternecků na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie v květnu 1985, po pohřbu Gisely Daublebské-Reiningerové (1903-1985)

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), obr. příl.

Doudleby s kostelem sv. VincenceDoudleby s kostelem sv. Vincence

Doudleby s kostelem sv. Vincence

Foto Ivo Kareš

Letecký pohled na Doudleby od severovýchodu

Letecký pohled na Doudleby od severovýchodu

Repro T. Sterneck, Mezi měšťany a šlechtou : dějiny rodu Daublebských ze Sternecku (2009), obr. příl.

Dochované obranné valy doudlebského hradištěDochované obranné valy doudlebského hradiště

Dochované obranné valy doudlebského hradiště

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist