logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ STEINKO

Narodil se podle křestní matriky farní obce Rychnov nad Malší (tehdy Böhmisch Reichenau) Josefu Steinkovi (i jeho otec Mathias Steinko a matka Maria byli zdejší) a jeho ženě Elisabeth, dceři mlynářského mistra Karla Höpfela a jeho manželky Marie, roz. Hauerové, z Křišťanova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Razítko jeho "Volksschule" tu působí skoro jako aureola
(viz i Benno Karlez, Johann Märten, Konrad Leppa, Antonie Pifflová a Hans Waltenberger)

Razítko jeho "Volksschule" tu působí skoro jako aureola
(viz i Benno Karlez, Johann Märten, Konrad Leppa, Antonie Pifflová a Hans Waltenberger)

Repro Šejby, Schul-Chronik 1. Band, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Repro Gedenkbuch des Marktes Strobnitz (1902), frontispis

Jeho monumentální zjev v první řadě účastníků shromáždění učitelů soudního okresu Nové Hrady v Horní Stropnici 16. listopadu 1899 v plášti se širokými rukávy lze sotva přehlédnout

Jeho monumentální zjev v první řadě účastníků shromáždění učitelů soudního okresu Nové Hrady v Horní Stropnici 16. listopadu 1899 v plášti se širokými rukávy lze sotva přehlédnout

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Slavnostní výzdoba školy v Horní Stropnici k 50. výročí panování císaře Františka Josefa, jak ji zachytil snímek ve školní kronice

Slavnostní výzdoba školy v Horní Stropnici k 50. výročí panování císaře Františka Josefa, jak ji zachytil snímek ve školní kronice

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Obálka (1902)

Obálka (1902)

"Kulturně-historické muzeum" v Horní Stropnici, které tu založil roku 1906, tu záběrem ze svých sbírek sousedí na stránce školní kroniky se snímkem "trpasličí hrušně s mnoha sty ušlechtilých plodů" v ovocném sadě školy"Kulturně-historické muzeum" v Horní Stropnici, které tu založil roku 1906, tu záběrem ze svých sbírek sousedí na stránce školní kroniky se snímkem "trpasličí hrušně s mnoha sty ušlechtilých plodů" v ovocném sadě školy

"Kulturně-historické muzeum" v Horní Stropnici, které tu založil roku 1906, tu záběrem ze svých sbírek sousedí na stránce školní kroniky se snímkem "trpasličí hrušně s mnoha sty ušlechtilých plodů" v ovocném sadě školy

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tři stránky školní kroniky zabírá dokumentace oslav 40. jubilea jeho učitelské činnosti,
jak ji zaznamenaly i krajové listy "Budweiser Zeitung" a "Landbote"

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na dvou snímcích je tu zachycen s první třídou žaček v roce 1912 ve společnosti katechety Stanislava Plonera, vyšebrodského cisterciáka, který zemřel až 10 let po odsunu západního Německa v říjnu roku 1957

Na dvou snímcích je tu zachycen s první třídou žaček v roce 1912 ve společnosti katechety Stanislava Plonera, vyšebrodského cisterciáka, který zemřel až 10 let po odsunu západního Německa v říjnu roku 1957

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Už starý muž v roce 1917 se členy učitelského sboru, zcela vpravo sedí učitel Scherkl,
jeho nástupce v ředitelské funkci od roku 1919

Už starý muž v roce 1917 se členy učitelského sboru, zcela vpravo sedí učitel Scherkl,
jeho nástupce v ředitelské funkci od roku 1919

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

V roce 1919 se tu skví naposledy jeho podpis vedle razítka ředitelství školy, která má podle projevu nového ředitele Adalberta Scherkla v odstavci o něco doleji z dětí, které do ní budou rodiče "denně posílat", vychovávat "pilné občany našeho nového státu (Československé republiky)"

V roce 1919 se tu skví naposledy jeho podpis vedle razítka ředitelství školy, která má podle projevu nového ředitele Adalberta Scherkla v odstavci o něco doleji z dětí, které do ní budou rodiče "denně posílat", vychovávat "pilné občany našeho nového státu (Československé republiky)"

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

První svaté přijímání školáků v Horní Stropnici někdy v prvé polovině třicátých let minulého století,
kdy tu pan řídící Steinko trávil svá poslední léta

První svaté přijímání školáků v Horní Stropnici někdy v prvé polovině třicátých let minulého století,
kdy tu pan řídící Steinko trávil svá poslední léta

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 6, s. 46

Škola v Horní Stropnici za jeho časů

Škola v Horní Stropnici za jeho časů

Repro A. Sassmann, Kořeny 4 (2013), s. 16

Horní Stropnice zachycená na snímku z roku 1897, vlepené do školní kroniky,
kterou vedl s nesrovnatelnou osobní důkladností od roku 1888

Horní Stropnice zachycená na snímku z roku 1897, vlepené do školní kroniky,
kterou vedl s nesrovnatelnou osobní důkladností od roku 1888

Repro Kronika školy Horní Stropnice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Horní Stropnice uprostřed staré panoramatické pohlednice Novohradska

Horní Stropnice uprostřed staré panoramatické pohlednice Novohradska

Někdejší památník padlým v první světové válce v Horní Stropnici

Někdejší památník padlým v první světové válce v Horní Stropnici

Repro Glaube und Heimat, 1989, č. 11, s. 67

Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici

Farní kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici

Foto Leona Töröková

Philippenhoff, budova bývalé tvrze, později zámečku hraběnky Filipíny Czerninové ve Světví (původně "Světelství" /Zwetlarn/ podle toho, že ves patřila od roku 1279 rakouskému klášteru Zwettl)

Philippenhoff, budova bývalé tvrze, později zámečku hraběnky Filipíny Czerninové ve Světví (původně "Světelství" /Zwetlarn/ podle toho, že ves patřila od roku 1279 rakouskému klášteru Zwettl)

Repro www stránky obce Světví

TOPlist