logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOHANN STEINKO

Podobenka a heslo v albu rakouského katolického kléru

Podobenka a heslo v albu rakouského katolického kléru

Repro Biographisches Album aus dem österreichischen katholischen Klerus, s. 246 a 247

Podpis v hodňovské matrice

Podpis v hodňovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Rychnov nad Malší s přípisem o datu jeho vysvěcení na kněze a také datu jeho úmrtí v Hodňově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům čp. 6 v Rychnově na Malší

Rodný dům čp. 6 v Rychnově na Malší

Repro Mapy.cz

Titulní list diecézního věstníku se jmény novokněží v roce 1864 i s jeho jménem (spolu s ním byl toho roku vysvěcen, jak vidno, i Adolf Rodler)

Repro Erlass des bischöflichen Ordinariates von Budweis an den Klerus der Diöcese, 1867, č. 13, s. 1

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku

Zpráva o jeho úmrtí v diecézním věstníku

Repro Acta curiae episcopalis Boh-Budvicensis, 1922, č. 17, s. 68

Krátký český nekrolog na stránkách orgánu "česko-slovenské strany lidové" (ta už tehdy dodržovala pomlčku!)

Krátký český nekrolog na stránkách orgánu "česko-slovenské strany lidové" (ta už tehdy dodržovala pomlčku!)

Repro Hlas lidu, 1922, č. 66, s. 3

Jen letmo je zmíněno jeho úmrtí i na stránkách českobudějovického německého listu

Jen letmo je zmíněno jeho úmrtí i na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1922, č. 48, s. 8

Kostel Nejsvětější Trojice a fara v HodňověKostel Nejsvětější Trojice a fara v Hodňově

Kostel Nejsvětější Trojice a fara v Hodňově

Foto Ivo Kareš

Hlavní oltář kostela v Hodňově za někdejších časů

Hlavní oltář kostela v Hodňově za někdejších časů

Repro Glaube und Heimat, 1960, č. 12, s. 500

Bývalý laický kostel sv. Markéty ve Zlaté Koruně - původně gotická stavba z konce 14. století sloužila po zrušení v 19. století jako manufaktura pro výrobu sirek; právě z něj byla do Hodňova přenesena báň na kostelní věž a část inventáře

Bývalý laický kostel sv. Markéty ve Zlaté Koruně - původně gotická stavba z konce 14. století sloužila po zrušení v 19. století jako manufaktura pro výrobu sirek; právě z něj byla do Hodňova přenesena báň na kostelní věž a část inventáře

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist