logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

THADDÄUS NEPOMUK BONIFAZ OTTO STEINBACH VON KRANICHSTEIN

Obsáhlý latinsky psaný záznam v matrice města Rožmberk nad Vltavou dokládá, že byl ve zdejším kostele sv. Mikuláše pokřtěn 14. listopadu 1751 jménem psaným tu "Thaddaeus Joannes Nepomucenus Bonifacius (de Kranigstein)" - otec, zapsaný jménem "Antonius Thaddaeus de Kranigstein" byl dělostřeleckým kapitánem Jejího císařského Veličenstva (Marie Terezie), matka Barbara Francisca byla roz. "Loggin de Nettig", což má být přepis rodového jména "Logová z Netky"

Obsáhlý latinsky psaný záznam v matrice města Rožmberk nad Vltavou dokládá, že byl ve zdejším kostele sv. Mikuláše pokřtěn 14. listopadu 1751 jménem psaným tu "Thaddaeus Joannes Nepomucenus Bonifacius (de Kranigstein)" - otec, zapsaný jménem "Antonius Thaddaeus de Kranigstein" byl dělostřeleckým kapitánem Jejího císařského Veličenstva (Marie Terezie), matka Barbara Francisca byla roz. "Loggin de Nettig", což má být přepis rodového jména "Logová z Netky"

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodový katastr matriky z Rožmberka nad Vltavou obsahuje i tento zápis o jeho otci, psanému tady už "von Kranichstein, Anton Thaddäus Steinbach", matce psané "Frau Barbara geborene Logk von Nettky" (půvabný je tu český druhý pád za "von"), jakož i o tom, že jejich syn, narozený zde 14. listopadu 1751, přijal po vstupu co cisterciáckého kláštera řádové jméno Otto

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodný Rožmberk nad Vltavou podle rytiny Johanna Georga Mauritia Vogta (1669-1730)

Jeho rodný Rožmberk nad Vltavou podle rytiny Johanna Georga Mauritia Vogta (1669-1730)

Repro Böhmen und Mähren, 1940, č. 6, s. 196

Titulní list (1783) jeho knihy

Titulní list (1783) jeho knihy

Repro Google Books

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Wiener Zeitung, 1791, č. 17, s. 493 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Repro M. Mysliveček, Velký erbovník : encyklopedie rodů a erbů v zemích Koruny české. Svazek 2 (2006), s. 223 a Erbovník 2, aneb, Kniha o znacích
i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví (1997), s. 175

Chórové lavice klášterního chrámu ve Vyšším Brodě se západním oknem v pozadí...

Chórové lavice klášterního chrámu ve Vyšším Brodě se západním oknem v pozadí...

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 22

... a pohled opačným směrem z kůru kostela

... a pohled opačným směrem z kůru kostela

Foto Leona Töröková

Kolorovaná rytina, jejíž autor Laurenz Janscha (1749-1812) zachytil klášter ve Vyšším Brodě někdy v době kolem roku 1790

Kolorovaná rytina, jejíž autor Laurenz Janscha (1749-1812) zachytil klášter ve Vyšším Brodě někdy v době kolem roku 1790

Repro Alte Spuren / Neue Wege : Landesausstellung Oberösterreich & Südböhmen. Band 2, Ausstellungen (2013), s. 13 (Oberösterreichisches Landesmuseum)

Náhrobky opatů vyšebrodského kláštera: Jana III. Harziuse, Gangolfa Scheidingera, Jindřicha III. Januse
a Jana IV. ClaveyNáhrobky opatů vyšebrodského kláštera: Jana III. Harziuse, Gangolfa Scheidingera, Jindřicha III. Januse
a Jana IV. Clavey

Náhrobky opatů vyšebrodského kláštera: Jana III. Harziuse, Gangolfa Scheidingera, Jindřicha III. Januse
a Jana IV. Clavey

Foto Pavel Polák

Náhrobky tří zatokorunských opatů v lapidáriu malého konventu: Arnolda, Matěje Krátkého a Filipa Bayera (viz i Walter Bernkopf)

Náhrobky tří zatokorunských opatů v lapidáriu malého konventu: Arnolda, Matěje Krátkého a Filipa Bayera (viz i Walter Bernkopf)

Foto Pavel Polák

Retábl domácího oltáříku sv. Anny Samotřetí z kláštera Zlatá Koruna, jehož vznik je datován do let 1500-1510, tedy doby, kdy byl opatem Georg Steinhäufl

Retábl domácího oltáříku sv. Anny Samotřetí z kláštera Zlatá Koruna, jehož vznik je datován do let 1500-1510, tedy doby, kdy byl opatem Georg Steinhäufl

Foto Pavel Polák, z výstavy Baroko v Bavorsku a v Čechách, Národní muzeum Praha 2023

Znak opata Bernarda Pachmanna a portrét opata Matěje Ungara ze zlatokorunského klášteraZnak opata Bernarda Pachmanna a portrét opata Matěje Ungara ze zlatokorunského kláštera

Znak opata Bernarda Pachmanna a portrét opata Matěje Ungara ze zlatokorunského kláštera

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist