logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINZ STEGMANN

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 6, s. 25

Repro J. W. Sailer, Budweiser Notizen (2019), obr. příl.

Na Kleti s rodinou

Na Kleti s rodinou

Repro Hoam!, 1990, č. 9, s. 572

Dva snímky z chlapeckých letDva snímky z chlapeckých let

Dva snímky z chlapeckých let

Repro Hoam!, 1990, č. 9, s. 571 a 572

Pozdrav k jeho sedmdesátinám, jehož autorem je zřejmě Eduard Kneissl, na stránkách krajanského měsíčníku

Pozdrav k jeho sedmdesátinám, jehož autorem je zřejmě Eduard Kneissl, na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1994, č. 4, s. 324

Tímto nekrologem se v měsíčníku Hoam! rozloučil s bratrem,
významným mnichovským architektem...

Tímto nekrologem se v měsíčníku Hoam! rozloučil s bratrem,
významným mnichovským architektem...

Repro Hoam!, 2003, č. 5, s. 82

... a jeho vlastní nekrolog v krajanském měsíčníku, jehož autorem je Josef Sailer

... a jeho vlastní nekrolog v krajanském měsíčníku, jehož autorem je Josef Sailer

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 6, s. 24-25

Parte

Parte

Repro www stránky Trauer.de

Budova Stegmannova závodu, dnešní Krajský úřad v Českých Budějovicích, přes Lidickou ulici naproti Jihočeské vědecké knihovně (viz i Margarethe Hampelová)

Budova Stegmannova závodu, dnešní Krajský úřad v Českých Budějovicích, přes Lidickou ulici naproti Jihočeské vědecké knihovně (viz i Margarethe Hampelová)

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 11, s. 37

Kronika budějovické rodiny Stegmannovy (1899) z fondu Jihočeské vědecké knihovny i s podpisem a razítkem Josefa Tascheka

Kronika budějovické rodiny Stegmannovy (1899) z fondu Jihočeské vědecké knihovny i s podpisem a razítkem Josefa Tascheka

Zakladatel firmy Johann Stegmann (1823-1905) na portrétu z galerie starostů města

Zakladatel firmy Johann Stegmann (1823-1905) na portrétu z galerie starostů města

Repro Encyklopedie Českých Budějovic (2006), s. 536, ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Městský radní Johann Stegmann mladší (viz i Margarethe Hampelová)

Městský radní Johann Stegmann mladší (viz i Margarethe Hampelová)

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírek Böhmerwaldmuseum, Wien)

Zpráva o odhalení českobudějovického pomníku Josefa II. s projevem městského radního Johanna Stegmanna

Repro Budweiser Zeitung, 1883, č. 86, s. 1

Obálka publikace Johanna Stegmanna staršího (1892)) o historii zásobovíní vodou v Českých Budějovicích

Obálka publikace Johanna Stegmanna staršího (1892)) o historii zásobovíní vodou v Českých Budějovicích

Záznam o narození jeho otce v českobudějovické křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o svatbě jeho rodičů v prosinci 1922 na stránkách budějovického německého tisku...

Zpráva o svatbě jeho rodičů v prosinci 1922 na stránkách budějovického německého tisku...

Repro Budweiser Zeitung, 1922, č. 97, s. 7

... a záznam o ní v českobudějovické "Knize oddaných"...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Manželství otcova bratra Johanna, uzavřené v dubnu roku 1920, bylo v září 1928 rozvedeno "vinou manželky", které bylo při svatbě 19 let a byla o 12 let mladší svého muže - navíc byla dcerou vysokého důstojníka rakouské, tedy už "zahraniční" armády

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o pohřbu jeho otce Ing. Josefa Stegmanna v Mnichově 23. února roku 1953 poté, co ho ve věku 61 let ranila mrtvice cestou k soudu, kde měl svědčit proti "katovi z Budějovic" Václavu Hrnečkovi (viz i Josef Neubauer a Rolf Thiele)

Zpráva o pohřbu jeho otce Ing. Josefa Stegmanna v Mnichově 23. února roku 1953 poté, co ho ve věku 61 let ranila mrtvice cestou k soudu, kde měl svědčit proti "katovi z Budějovic" Václavu Hrnečkovi (viz i Josef Neubauer a Rolf Thiele)

Repro Hoam!, 1953, č. 4, s. 5

Ukázka práce Stegmannovy firmy - pamětní štít k 50. jubileu panování císaře Františka Josefa I.

Ukázka práce Stegmannovy firmy - pamětní štít k 50. jubileu panování císaře Františka Josefa I.

Repro M. Binder ... [et al.], Okresní dům : historie úřední budovy a Stegmannovy továrny na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích (2012), s. 16

Poprsí manželů Marie a Johanna Stegmannových k jejich zlaté svatbě (1899)

Poprsí manželů Marie a Johanna Stegmannových k jejich zlaté svatbě (1899)

Repro J. Chvojka, Medaile Českobudějovicka (2008), s. 54

Podle knihy Budějovické hřbitovy jde na rodinné hrobce o autoportrét Johanna Stegmanna z roku 1890

Podle knihy Budějovické hřbitovy jde na rodinné hrobce o autoportrét Johanna Stegmanna z roku 1890

Repro D. Kovář, Budějovické hřbitovy : malý kulturně-historický průvodce (2001), s. 45

Rodinná hrobka na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Rodinná hrobka na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Rodinná hrobka na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Foto Ivo Kareš

Inzerce kdysi známé budějovické firmy

Inzerce kdysi známé budějovické firmy

Repro Wegweiser für das VI. Deutsch-österreichische Kreisturnfest in Budweis am 23., 24. u. 25. Juli 1892

Firemní pohlednice Stegmanna "a synů"

Firemní pohlednice Stegmanna "a synů"

Repro R. Fink, Gruß aus dem Böhmerwald (1992), s. 124

Český inzerát firmy "Jana Stegmanna a synové" z meziválečné republiky zachovává
 i její dobově znějící adresu "Wilsonovo náměstí 197" a repertoár produkce

Český inzerát firmy "Jana Stegmanna a synové" z meziválečné republiky zachovává
i její dobově znějící adresu "Wilsonovo náměstí 197" a repertoár produkce

Repro Místopis politického okresu Českobudějovického : (soudní okresy, Čes. Budějovice, Hluboká n. Vlt., Lišov, Trh. Sviny) (193?), s. 18

Adresář, podle něhož sídlí Stegmannova firma ještě na Wilsonově náměstí, neručil roku 1939 za správnost pro "překotné změny", které nastaly (už 17. března 1939 se adresa změnila na "Hermann-Göring-Platz") - na obálce má kniha reklamu na kovové uzávěrky firmy Waldes, jejíž majitel byl v září 1939 zatčen pro účast v odbojovém hnutí

Adresář, podle něhož sídlí Stegmannova firma ještě na Wilsonově náměstí, neručil roku 1939 za správnost pro "překotné změny", které nastaly (už 17. března 1939 se adresa změnila na "Hermann-Göring-Platz") - na obálce má kniha reklamu na kovové uzávěrky firmy Waldes, jejíž majitel byl v září 1939 zatčen pro účast v odbojovém hnutí

Repro Adresář Protektorátu Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, svazek I., (1939), s. 93

Historie budovy dnešního Krajského úřadu, jak ji v srpnu roku 2012 stránkám Kohoutího kříže
laskavě poskytl Ing. Jan Schinko

Repro archív Kohoutího kříže

Někdejší slévárna barevných kovů firmy Stegmann ve dvoře dnešního Krajského úřadu zachycená na snímku z roku 1956, kdy byl už její interiér
upraven na závodní kuchyni a jídelnu tehdejšího Krajského národního výboru a nižší nová přístavba sloužila jako knihovna a klubovny

Někdejší slévárna barevných kovů firmy Stegmann ve dvoře dnešního Krajského úřadu zachycená na snímku z roku 1956, kdy byl už její interiér upraven na závodní kuchyni a jídelnu tehdejšího Krajského národního výboru a nižší nová přístavba sloužila jako knihovna a klubovny

Repro archív Ing. Jana Schinka

Obálka knihy (1990) v nakladatelství Kiepenheuer & Witsch, Kolín nad Rýnem se vzpomínkami těch Stegmannových "dokonce ze stejné rodiny", obou narozených v roce 1940 ...

Obálka knihy (1990) v nakladatelství Kiepenheuer & Witsch, Kolín nad Rýnem se vzpomínkami těch Stegmannových "dokonce ze stejné rodiny", obou narozených v roce 1940 ...

... a obálka i titulní list českého vydání z pražského nakladatelství Prostor (1993)

... a obálka i titulní list českého vydání z pražského nakladatelství Prostor (1993)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist