logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JAKOB STABERNAK

Repro M. Binder ... [et al.], Okresní dům : historie úřední budovy a Stegmannovy továrny na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích (2012), s. 30

Na snímku z fotoateliéru Langhans

Na snímku z fotoateliéru Langhans

Repro z daru Martina Poláka

Český záznam křemžské oddací matriky nás barokním ještě jazykem zpravuje o tom, že tu jako jeho nejstarší doložení předkové dne 23. února roku 1710 ve stav svátostného "manželstwa" vstoupily "osoby tyto: Ssymon, syn Petra Sstabernaka z Lauczege", tj. z Loučeje, "s Orssilau", tj. s Voršilou, "wlasny dczerau Rzehorze Ssymeczka z Gednoty", tj. Šimečka z Jednoty, za "przitomnosti lidj z obauch stran", rozuměj svědků, jimiž byli: Rzehorz Hamernik z Lúk, Girzik Janda z Lauczege, Ssymon Jakl tež odtud, Markita Riktorka ze Krzemzie", nechybí ovšem "potwrzeni Dwogi Cztihodneho P.N.C." (tj. "Patera Nywarda Cremssensis")

Český záznam křemžské oddací matriky nás barokním ještě jazykem zpravuje o tom, že tu jako jeho nejstarší doložení předkové dne 23. února roku 1710 ve stav svátostného "manželstwa" vstoupily "osoby tyto: Ssymon, syn Petra Sstabernaka z Lauczege", tj. z Loučeje, "s Orssilau", tj. s Voršilou, "wlasny dczerau Rzehorze Ssymeczka z Gednoty", tj. Šimečka z Jednoty, za "przitomnosti lidj z obauch stran", rozuměj svědků, jimiž byli: Rzehorz Hamernik z Lúk, Girzik Janda z Lauczege, Ssymon Jakl tež odtud, Markita Riktorka ze Krzemzie", nechybí ovšem "potwrzeni Dwogi Cztihodneho P.N.C." (tj. "Patera Nywarda Cremssensis")

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam českobudějovické oddací matriky o svatbě jeho rodičů dne 5. března roku 1821 v katedrále sv. Mikuláše - čtyřiadvacetiletý ženich Adalbert Stabernak rodem z Třísova (zde "Tschisau") byl toho času vojínem 11. praporu polních myslivců, dvacetiletá nevěsta Rozalia byla pak dcerou zesnulého tehdy už Simona Deutsche a jeho ženy Marie, obou měšťanů z Pražského předměstí čp. 18

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodiče v pozdním věku, otec s medailí a o holi jako "patentální invalida"

Jeho rodiče v pozdním věku, otec s medailí a o holi jako "patentální invalida"

Repro z daru Martina Poláka

Záznam českobudějovické křestní matriky o jeho narození

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho první svatba v listopadu 1873 s Veronikou Steinhäuslovou je v českobudějovické oddací matrice stvrzena podpisy obchodníka Cajetana Kaila a Josefa Kneißla, který bude Stabernakovi svědčit i při druhé svatbě tři roky nato

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Českobudějovická kniha zemřelých zaznamenává takto skon Veroniky Stabernakové a její pohřeb na Staroměstském hřbitově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hrob na Staroměstském hřbitově v Českých Budějovicích, v němž spočinuly ostatky Stabernakových rodičů a první jeho manželky
 a jehož původní kříž byl neznámými vandaly odcizen (v pozadí snímku tehdy nová škola v Nerudově ulici, postavená v roce 1957), ...

Hrob na Staroměstském hřbitově v Českých Budějovicích, v němž spočinuly ostatky Stabernakových rodičů a první jeho manželky
a jehož původní kříž byl neznámými vandaly odcizen (v pozadí snímku tehdy nová škola v Nerudově ulici, postavená v roce 1957), ...

Repro z daru Martina Poláka

... dnes (snímky z roku 2013) stíní budovu školy penzion pro seniory, hroby již většinou patrné nejsou, ...... dnes (snímky z roku 2013) stíní budovu školy penzion pro seniory, hroby již většinou patrné nejsou, ...

... dnes (snímky z roku 2013) stíní budovu školy penzion pro seniory, hroby již většinou patrné nejsou, ...

Foto Ivo Kareš

... ale kříž na hrobu rodiny Stabernakovy byl obnoven (2024)... ale kříž na hrobu rodiny Stabernakovy byl obnoven (2024)

... ale kříž na hrobu rodiny Stabernakovy byl obnoven (2024)

Foto Martin Čížek

V roce 1876 se podle tohoto záznamu českobudějovické oddací matriky oženil podruhé - nevěsta Katharina Wortnerová byla o 9 let mladší

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

S manželkou

S manželkou

Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, reprofoto Milan Binder

Wortnerův dům v ulici U Černé věže,
dnes sídlo Alšovy Jihočeské galerie

Wortnerův dům v ulici U Černé věže,
dnes sídlo Alšovy Jihočeské galerie

Foto Ivo Kareš

Rodinné snímky - s manželkou Katharinou a dětmi

Rodinné snímky - s manželkou Katharinou a dětmi

Repro z daru Martina Poláka

Na této rodinné fotografii neobyčejné věrnosti stojí v zadní řadě druhý zleva

Na této rodinné fotografii neobyčejné věrnosti stojí v zadní řadě druhý zleva

Repro z daru Martina Poláka

Z jeho půstalosti pochází i tento vzácný snímek ze září roku 1892,
zachycující obnovu fasády svatoanenského kostela

Z jeho půstalosti pochází i tento vzácný snímek ze září roku 1892,
zachycující obnovu fasády svatoanenského kostela

Repro z daru Martina Poláka

Snímek, zachycující jej při císařských manévrech roku 1913 v Chotovinách u Tábora,
 provází legitimace s vlastnoručním podpisem, kterou měl při nich na klopěSnímek, zachycující jej při císařských manévrech roku 1913 v Chotovinách u Tábora,
 provází legitimace s vlastnoručním podpisem, kterou měl při nich na klopě

Snímek, zachycující jej při císařských manévrech roku 1913 v Chotovinách u Tábora,
provází legitimace s vlastnoručním podpisem, kterou měl při nich na klopě

Repro z daru Martina Poláka

Zpráva listu Budivoj o jeho papežském vyznamenání

Zpráva listu Budivoj o jeho papežském vyznamenání

Repro Budivoj, 1889, č. 104, nestr.

Český útok na Stabernaka a Tascheka v místním tisku

Český útok na Stabernaka a Tascheka v místním tisku

Repro Budivoj, 1898, č. 67, (s. 2)

Řády Jakoba Stabernaka

Řády Jakoba Stabernaka

Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, foto Milan Binder

Jeho domovský list s podpisem Taschekovým

Jeho domovský list s podpisem Taschekovým

Repro z daru Martina Poláka

Desky s vlastnoručně jím pořízenými rodopisnými záznamy

Desky s vlastnoručně jím pořízenými rodopisnými záznamy

Repro z daru Martina Poláka

Jeho rodokmen kreslený křemežským farářem Tomášem Pfauserem

Repro z daru Martina Poláka

Rorokmen Stabernak-Wortner z přelomu 19. a 20. století

Repro z daru Martina Poláka

Ozdobné kování vazby s pozdravy k jeho sedmdesátinám

Ozdobné kování vazby s pozdravy k jeho sedmdesátinám

Repro z daru Martina Poláka

Pozdrav kolegů k jeho životnímu jubileu, zdobený anonymní malbou s motivem sv. Martina a města Českých Budějovic v pozadí

Pozdrav kolegů k jeho životnímu jubileu, zdobený anonymní malbou s motivem sv. Martina a města Českých Budějovic v pozadí

Repro z daru Martina Poláka

Vlastnoruční blahopřání Josefa Tascheka ke Stabernakovým sedmdesátinám

Vlastnoruční blahopřání Josefa Tascheka ke Stabernakovým sedmdesátinám

Repro z daru Martina Poláka

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách Budweiser Zeitung je provázen podrobným přehledem jeho stavebních realizací

Repro Budweiser Zeitung, 1927, č. 58, s. 4

Jeho portrét restaurovaný péčí potomků

Jeho portrét restaurovaný péčí potomků

Repro z daru Martina Poláka

Ze sklonku života

Ze sklonku života

Repro z daru Martina Poláka

Parte

Parte

Repro z daru Martina Poláka

Opravdu obsáhlý nekrolog v českobudějovickém německém listě provází opět výčet staveb, kterými obohatil své rodné město

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 85, s. 6

Hrob na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Hrob na českobudějovickém hřbitově u sv. Otýlie

Repro z daru Martina Poláka

Situační plánek parcely jeho domu v Riegrově ulici 1802/13, který vyhotovil Johann Slunečko,
provází kupní smlouvu z února roku 1896

Situační plánek parcely jeho domu v Riegrově ulici 1802/13, který vyhotovil Johann Slunečko,
provází kupní smlouvu z února roku 1896

Repro z daru Martina Poláka

Plán jeho domu - ten dole jím signovanýPlán jeho domu - ten dole jím signovaný

Plán jeho domu - ten dole jím signovaný

Repro www stránky Agentura Kultur-Kontakt, reprofoto Milan Binder

Dům v Riegrově ulici na snímku z roku 2016

Dům v Riegrově ulici na snímku z roku 2016

Foto Ivo Kareš

"Domácí požehnání" z jeho pozůstalosti

"Domácí požehnání" z jeho pozůstalosti

Repro z daru Martina Poláka

130 let významných událostí, osobností a staveb

Repro z daru Martina Poláka

Okresní dům

Okresní dům

Repro ze sbírky Jana Töröka

Málo známý pohled ze dvora

Málo známý pohled ze dvora

Foto Ivo Kareš

Obálka (2012) prvého svazku edice Budějovický městopis o budově dnešního Krajského úřadu, na jejíž stavbě se kdysi významně podílel

Obálka (2012) prvého svazku edice Budějovický městopis o budově dnešního Krajského úřadu, na jejíž stavbě se kdysi významně podílel

Bývalý Okresní dům a Justiční palác

Bývalý Okresní dům a Justiční palác

Foto Ivo Kareš

Ukázka ze stavebního deníku Okresního domu (dnes Krajský úřad) v Českých Budějovicích,
kde nacházíme i jeho podpis

Ukázka ze stavebního deníku Okresního domu (dnes Krajský úřad) v Českých Budějovicích,
kde nacházíme i jeho podpis

Repro M. Binder ... [et al.], Okresní dům : historie úřední budovy a Stegmannovy továrny
na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích (2012), s. 31

Kostel Svaté Rodiny a přilehlý sirotčinec

Kostel Svaté Rodiny a přilehlý sirotčinec

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Kostel Božského Srdce Páně v Rudolfovské ulici

Kostel Božského Srdce Páně v Rudolfovské ulici

Foto Ivo Kareš

Růženecký kostel v Žižkově ulici

Růženecký kostel v Žižkově ulici

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Průčelí budovy někdejšího městského chudobince
(dnes budova Krajského úřadu v ulici Boženy Němcové)

Průčelí budovy někdejšího městského chudobince
(dnes budova Krajského úřadu v ulici Boženy Němcové)

Foto Pavel Polák

Kostel a klášter U sv. Josefa Na Sadech

Kostel a klášter U sv. Josefa Na Sadech

Foto Pavel Polák

Ústav hluchoněmých na Mariánském náměstí

Ústav hluchoněmých na Mariánském náměstí

Foto Ivo Kareš

Biskupská rezidence

Biskupská rezidence

Foto Pavel Polák

Městský hřbitov s kaplí sv. Otýlie

Městský hřbitov s kaplí sv. Otýlie

Foto Pavel Polák

Gymnázium v České ulici (viz i Placidus Hammer)Gymnázium v České ulici (viz i Placidus Hammer)

Gymnázium v České ulici (viz i Placidus Hammer)

Foto Ivo Kareš

Detail z dobové pohlednice zachycuje meteorologickou laboratoř na střeše gymnázia

Detail z dobové pohlednice zachycuje meteorologickou laboratoř na střeše gymnázia

Repro archiv Gymnázia Česká v Českých Budějovicích

Školní budovy v Dukelské ulici...Školní budovy v Dukelské ulici...

Školní budovy v Dukelské ulici...

Foto Ivo Kareš

... jejichž velikost vynikne při pohledu shora

... jejichž velikost vynikne při pohledu shora

Foto Ivo Kareš

Budova městské spořitelny

Budova městské spořitelny

Foto Pavel Polák

Dělostřelecká kasárna na Pražském předměstí

Dělostřelecká kasárna na Pražském předměstí

Foto Pavel Polák

Jednou z jeho staveb mimo České Budějovice byl chudobinec v Německém Benešově (dnes Benešov nad Černou)

Jednou z jeho staveb mimo České Budějovice byl chudobinec v Německém Benešově (dnes Benešov nad Černou)

Foto Ján Trnka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist