logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

CHRISTIAN HEINRICH SPIESS

Josef Váchal ve své knize z roku 1933 vytvořil i portrét Spiessův

Josef Váchal ve své knize z roku 1933 vytvořil i portrét Spiessův

Repro Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal (2007, katalof výstavy), s. 44

Hřbitovní kostel sv. Anny na vrchu Římek v Bezděkově
u Klatov

Hřbitovní kostel sv. Anny na vrchu Římek v Bezděkově
u Klatov

Repro Rodopisná revue, 1999, č. 2, s. 3, foto Jan Antonín Mager

Buližníková skaliska tupadelská, útočiště šíleného už Spiesse

Buližníková skaliska tupadelská, útočiště šíleného už Spiesse

Repro I. Nikl, Vlastivěda Klatovska - příroda (1995), s. 94

"Spiessovy skály" na dvou snímcích, pořízených někdy ve třicátých letech dvacátého století a vlepených do německé kroniky města Nýrska"Spiessovy skály" na dvou snímcích, pořízených někdy ve třicátých letech dvacátého století a vlepených do německé kroniky města Nýrska

"Spiessovy skály" na dvou snímcích, pořízených někdy ve třicátých letech dvacátého století a vlepených do německé kroniky města Nýrska

Repro Kronika města Nýrska 1901-1937 (SOA v Plzni - Porta fontium)

Hrob v Bezděkově a podpis

Hrob v Bezděkově a podpis

Repro Klatovský deník, 27. 8. 1996, s. 12

Záznam o Spiessově úmrtí a pohřbu v matrice fary Bezděkov

Záznam o Spiessově úmrtí a pohřbu v matrice fary Bezděkov

Repro Rodopisná revue, 1999, č. 2, s. 4

Titulní list (1824) třetího už vydání názorného přehledu dějin německy mluvících zemí (včetně Čech) v synchronických tabulích,
  vyšlého v Praze v roce úmrtí Kaspara Hermanna Künigla, Spiessova mecenáše

Titulní list (1824) třetího už vydání názorného přehledu dějin německy mluvících zemí (včetně Čech) v synchronických tabulích,
vyšlého v Praze v roce úmrtí Kaspara Hermanna Künigla, Spiessova mecenáše

Dvě ilustrace z vydání jeho díla "Biographien der Wahnsinnigen" editorem
Wolfgangem Promiesem v nakladatelství Luchterhand (1966 a 1976)

Dvě ilustrace z vydání jeho díla "Biographien der Wahnsinnigen" editorem
Wolfgangem Promiesem v nakladatelství Luchterhand (1966 a 1976)

Repro www stránky FreibÄrger

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist