logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANNI SPANNBAUEROVÁ

Záznam o svatbě jejích prarodičů v oddací matrice farní obce Šenava

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam "šenavské" křestní matriky o narození jejího otce s přípisem o zdejší svatbě rodičů dne 3. února roku 1925

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Hans Spannbauer při promluvě k vysvěcení hřbitova v dnešní Pěkné 24. července roku 2004

Hans Spannbauer při promluvě k vysvěcení hřbitova v dnešní Pěkné 24. července roku 2004

Repro Hoam!, 2004, č. 10, s. 72

Pěkná dnes (2011), rodný dům již nestojí

Pěkná dnes (2011), rodný dům již nestojí

Foto Ivo Kareš

TOPlist