logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

OSWALD SONNBERGER

Repro Böhmerwäldler Jahrbuch 2002,
s. 170

Oswald Sonnberger na rodinném snímku z roku 1951 stojící šestý zleva

Oswald Sonnberger na rodinném snímku z roku 1951 stojící šestý zleva

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 136

Se svou ženou Wilfriede

Se svou ženou Wilfriede

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 5, s. 35

Manželé Sonnbergerovi v den svatby své dcery v září 1996

Manželé Sonnbergerovi v den svatby své dcery v září 1996

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 1, s. 43

Roku 2007 při předání medaile Adolfa Hasenöhrla z rukou Ingo Hanse, který čte své laudatio

Roku 2007 při předání medaile Adolfa Hasenöhrla z rukou Ingo Hanse, který čte své laudatio

Repro Hoam!, 2007, č. 8, s. 25

Článek, jehož spoluautorem je Edwin Miesbauer, vyšel v krajanském časopise k Sonnbergerovým osmdesátinám a provází ho oslavencova podobenka i s manželkou Wilfriede

Článek, jehož spoluautorem je Edwin Miesbauer, vyšel v krajanském časopise k Sonnbergerovým osmdesátinám a provází ho oslavencova podobenka i s manželkou Wilfriede

Repro Hoam!, 2013, č. 5, s. 77-78

Obálka (1996, (Heimat Verband der Böhmerwäldler, Struttgart)

Obálka (1996, (Heimat Verband der Böhmerwäldler, Struttgart)

Setkání Sonnbergerových, původem z Kaplických Chalup, v Tyrolsku roku 1984

Setkání Sonnbergerových, původem z Kaplických Chalup, v Tyrolsku roku 1984

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 9/10, s. 52

Dům čp. 1 v dnes zcela zaniklých Kaplických Chalupách (Kapplelner Waldhäuser) patřil Sonnbergerovým...

Dům čp. 1 v dnes zcela zaniklých Kaplických Chalupách (Kapplelner Waldhäuser) patřil Sonnbergerovým...

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 87

... tento dům (zcela vpravo) patřil Hugo Sonnbergerovi a říkalo se tam "Fuxn-Hugo",
jinak domy v popředí snímku patřily už k rakouské osadě Guglwald

... tento dům (zcela vpravo) patřil Hugo Sonnbergerovi a říkalo se tam "Fuxn-Hugo",
jinak domy v popředí snímku patřily už k rakouské osadě Guglwald

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 89

Hugo-Haus zblízka, jak vyhlížel poté, co byl v roce 1929 po požáru, způsobeném zásahem blesku,
znovuobnoven, než byl roku 1953 pro blízkost k hraniční čáře srovnán se zemí

Hugo-Haus zblízka, jak vyhlížel poté, co byl v roce 1929 po požáru, způsobeném zásahem blesku,
znovuobnoven, než byl roku 1953 pro blízkost k hraniční čáře srovnán se zemí

Hugo-Haus zblízka, jak vyhlížel poté, co byl v roce 1929 po požáru, způsobeném zásahem blesku,
znovuobnoven, než byl roku 1953 pro blízkost k hraniční čáře srovnán se zemí

Repro Glaube und Heimat, 1984, č. 9/10, s. 51
a Erinnerung an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 72

Budova někdejšího celního úřadu v Kaplických Chalupách

Budova někdejšího celního úřadu v Kaplických Chalupách

Repro J. Ciglbauer, Finanční stráž v Novohradských horách (2024), s. 263 (archív Radana Láška)

Odstřelení české celnice v Kaplických Chalupách za časů "železné opony"

Odstřelení české celnice v Kaplických Chalupách za časů "železné opony"

Odstřelení české celnice v Kaplických Chalupách za časů "železné opony"

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 9/10, s. 58 a Erinnerung an Kapellen im Böhmerwald (1996), s. 239

Pozůstatky kaple v zaniklých Kaplických Chalupách

Pozůstatky kaple v zaniklých Kaplických Chalupách

Repro M. Valenčík, Ohrožené památky : kostely, kaple a kapličky v České republice (2006), s. 27

Otec Hugo Sonnberger mezi muzikanty na svatbě v Přední Výtoni sedící s harmonikou

Otec Hugo Sonnberger mezi muzikanty na svatbě v Přední Výtoni sedící s harmonikou

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 111

Otci určené vyzvání k odsunu do své vlasti (domů do Říše) ke dni 24. září 1946, jemuž i třináctiletý tehdy syn Oswald rovněž podléhal

Otci určené vyzvání k odsunu do své vlasti (domů do Říše) ke dni 24. září 1946, jemuž i třináctiletý tehdy syn Oswald rovněž podléhal

Repro O. Sonnberger - E. Miesbauer, Heuraffl im Böhmerwald (1996), s. 118

Přední Výtoň na staré pohlednici

Přední Výtoň na staré pohlednici

Repro Hoam!, 2001, č. 4, s. 11

Letecký pohled na Přední Výtoň dnes

Letecký pohled na Přední Výtoň dnes

Foto Jan Albrecht

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední VýtoniKostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

Foto Pavel Polák

Hlavní oltář kostela sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni na snímku Oswalda Sonnbergera ze srpna 1990

Hlavní oltář kostela sv. Filipa a Jakuba v Přední Výtoni na snímku Oswalda Sonnbergera ze srpna 1990

Repro Glaube und Heimat, 1991, č. 3, s. 47

Novější snímek interiéru kostela

Novější snímek interiéru kostela

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 7, 1. strana obálky

Frýdava (Friedau) na staré pohlednici

Frýdava (Friedau) na staré pohlednici

Repro Hoam!, 1953, č. 8, s. 25

Někdejší frymburský most u Frýdavy (dnes Předmostí) na malbě Adalberta Sackmauera

Někdejší frymburský most u Frýdavy (dnes Předmostí) na malbě Adalberta Sackmauera

Repro Böhmerwaldheimat : Erinnerungen an Friedberg an der Moldau (1990), s. 205

Pamětní Kámen Josefa Maiera, zmíněného v jeho textu, v GuglwalduPamětní Kámen Josefa Maiera, zmíněného v jeho textu, v Guglwaldu

Pamětní Kámen Josefa Maiera, zmíněného v jeho textu, v Guglwaldu

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist