logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SIEBLER

Farní kronika Bavorské Železné Rudy

Vyjádření o tom, že Josef Siebler "war ein ausgezeichneter Chronist der Kirchenchronik von Bayerisch Eisenstein", tj. že byl autorem vynikající farní kroniky Bavorské Železné Rudy, která, jak se dále uvádí, měla dva svazky a zabírala období let 1901-1920, lze najít v obsažném sborníku "Dorf und Markt Eisenstein sowie Bayerisch Eisenstein" z roku 2005 na straně 146 spolu s reprodukcí pamětní desky, umístěné na stěně kostela sv. Jana Nepomuckého v Bavorské Železné Rudě včetně Sieblerovy podobenky. Stačí nám to zajisté řadit ho mezi "šumavské" autory plným právem. Editoři sborníku Hans-Joachim Häupler a Franz Wudy jsou i samostatně zastoupeni na webových stranách Kohoutího kříže. Nás ovšem zajímá osoba samotného Josefa Sieblera, která je tu prezentována s přepisem textu na pamětní desce včetně dodatku o Sieblerově pozdějším úmrtí. Narodil se 27. března 1871 jako selský syn v osadě Egg, která je dnes jednou z 50 /!/ místních částí hornobavorského městyse Wolnzach v zemském okrese Pfaffenhofen an der Ilm. Kulturní oblast Hallertau (Holledau) je proslulá jako na světě vůbec největší souvislé území, věnující se pěstování chmele. V Bavorské Železné Rudě působil jako poslední expozita (expositus), což je úřad místně nezávislého duchovního správce, v letech 1901-1909, následně jako první zdejší farář v letech 1910-1921. To jemu náleží zásluha na zbudování monumentálního místního kostela sv. Jana Nepomuckého v pseudobarokním slohu, na jehož věži se rozezněly zvony už v červenci 1909, v říjnu téhož roku 1909 byl benedikován, slavnostně vysvěcen řezenským biskupem byl však až 19. října roku 1919, tj. v době, kdy v novém Československu docházelo k ničení nepomucenských památek (v Dráchově blízko Soběslavi byla dřevěná socha Nepomukova shozena z mostu do řeky Lužnice a nahrazena "lepší" sochou Husovou (její autor má příjmení Přeučil!). Josef Siebler působil pak v bavorské farnosti Atting (zemský okres Straubing-Bogen) a zemřel 1. října roku 1930 ve farní vsi Pullach, která je od roku 1972 částí města Abensberg v bavorském zemském okrese Ke1heim. Tu nepomucenskou stopu při české hranici lze sotva v dějinách Šumavy nepřipomenout.

- - - - -
* Egg, Wolnzach (BY) / Bayerisch Eisenstein BY) / † † † Pullach, Abensberg (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Pamětní deska na stěně farního kostela Jana Nepomuckého v Bavorské Železné RuděPamětní deska na stěně farního kostela Jana Nepomuckého v Bavorské Železné Rudě
Byla po něm pojmenována škola v Bavorské Železné Rudě, uzavřená pro nedostatek žáků v roce 2011
V rodné obci Egg najdeme i dnes hostinec SieblerV rodné obci Egg najdeme i dnes hostinec Siebler

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist