logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SEIDEL

Repro Magazín Lidových novin, 1997 č. 9, s. 6

Repro Lidové noviny, 27. 12. 2010, s. 24

Záznam českobudějovické matriky německé evangelické církve o narození dvojčat Helmuta a Franze Seidelových dne 21. května roku 1908 na adrese Český Krumlov, Linecká ulice čp. 272, a jejich křtu 14. června téhož roku vikářem Josefem Kurzem - otec Josef Seidel, narozený v Lískové, dnes části města Česká Kamenice, byl synem tamního brusiče skla Josefa Seidela a Anny, roz. Nietscheové, obou "helvétské konfese", tj. evangelického vyznání, matka Elisabeth, roz. Brodová, narozená v Griffenu, rakouská spolková země Korutany (Kärnten), byla dcerou Franze Broda, majitele "gruntu" čp. 25 v Pohůrce (Bucharten), dnes části obce Srubec, okr. České Budějovice, a jeho ženy Juliany, roz. Merdausové - porodní bábou byla Marie Geigandová z Českého Krumlova

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

S maminkou a bratry

S maminkou a bratry

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

V uniformě meziválečné československé armády na nedatovaném snímku

V uniformě meziválečné československé armády na nedatovaném snímku

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

S maminkou u vánočního stromku v posledním roce války

S maminkou u vánočního stromku v posledním roce války

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Asi poslední nedatovaný snímek maminky před jejím skonem

Asi poslední nedatovaný snímek maminky před jejím skonem

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Dva snímky manželského páru Franze a Marie Seidelových z fotobanky Musea Fotoateliér SeidelDva snímky manželského páru Franze a Marie Seidelových z fotobanky Musea Fotoateliér Seidel

Dva snímky manželského páru Franze a Marie Seidelových z fotobanky Musea Fotoateliér Seidel

Repro www stránky Museum Fotoateliér Seidel

Se svou paní na zápraží dnes už proslulého domu s fotoateliérem

Se svou paní na zápraží dnes už proslulého domu s fotoateliérem

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 2, s. 74

Ve svém ateliéru v roce 1986

Ve svém ateliéru v roce 1986

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Úvod rozhovoru Dr. Othmara Hankeho s Marií a Františkem Seidelovými

Úvod rozhovoru Dr. Othmara Hankeho s Marií a Františkem Seidelovými

Repro www stránky Museum Fotoateliér Seidel

Začátek jeho německy psaného deníku z chlapeckých let, jak ho Franz Fellner otiskl v dvojjazyčné knize Fotografická paměť (2007)

Začátek jeho německy psaného deníku z chlapeckých let, jak ho Franz Fellner otiskl v dvojjazyčné knize Fotografická paměť (2007)

Repro F. Fellner, Das fotografische Gedächtnis = Fotografická paměť : Böhmerwald und Mühlviertel, Šumava & Mühlviertel (2007), s. 92-93

"Viděli jsme přece, že Hitler vede německý národ do války..." na dvou přesvědčivých záběrech "Vůdcova" pobytu v Krumlově 20. října roku 1938 cestou vystlanou květy na tribunu a při jeho projevu

"Viděli jsme přece, že Hitler vede německý národ do války..." na dvou přesvědčivých záběrech "Vůdcova" pobytu v Krumlově 20. října roku 1938 cestou vystlanou květy na tribunu a při jeho projevu

"Viděli jsme přece, že Hitler vede německý národ do války..." na dvou přesvědčivých záběrech "Vůdcova" pobytu v Krumlově 20. října roku 1938 cestou vystlanou květy na tribunu a při jeho projevu

Repro archív Jana Palkoviče a Ivo Janouška

Dům, do kterého podle textu pod fotografií v Lidových novinách z roku 1997 "...již několik let zatéká", je dnes sídlem příkladného muzea (viz Josef Seidel)

Dům, do kterého podle textu pod fotografií v Lidových novinách z roku 1997 "...již několik let zatéká", je dnes sídlem příkladného muzea (viz Josef Seidel)

Repro Magazín Lidových novin, 1997 č. 9, s. 7

Reklama firmy měla osobní ráz

Reklama firmy měla osobní ráz

Repro Glaube und Heimat, 2008, č. 8, s. 7

Výuční list s otcovým podpisem

Výuční list s otcovým podpisem

Repro ze sbírek Musea Fotoateliér Seidel, foto Pavel Polák

Živnostenský list

Živnostenský list

Repro ze sbírek Musea Fotoateliér Seidel, foto Pavel Polák

Obchod Franze Seidela na českokrumlovském Latráně...

Obchod Franze Seidela na českokrumlovském Latráně...

Repro J. Jakeš, Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí : vzpomínky na dny všední i sváteční v Českém Krumlově a jinde (2013), obr. příl.

... kde bylo pravděpodobně vystaveno i toto tablo s fotografiemi z cesty prezidenta Beneše po šumavském pohraničí roku 1937

... kde bylo pravděpodobně vystaveno i toto tablo s fotografiemi z cesty prezidenta Beneše po šumavském pohraničí roku 1937

Repro ze sbírek Musea Fotoateliér Seidel, foto Ivo Kareš

Inzerát firmy z roku 1936

Inzerát firmy z roku 1936

Repro Führer zum Lehrertag 1936 in B.-Krumau, Juli 1936, inzertní příloha

Inzerce už s jeho jménem v názvu firmy

Inzerce už s jeho jménem v názvu firmy

Repro Glaube und Heimat, 2022, č. 8, s. 60

Jezero Laka, foto Franz Seidel

Jezero Laka, foto Franz Seidel

Repro Hoam!, 1999, č. 10, s. 25

Rozhledna na Plechém na jeho pohlednici z roku 1938

Rozhledna na Plechém na jeho pohlednici z roku 1938

Repro Šumava, zima 2023, s. 33

Snímek z Rožmberka nad Vltavou, zachycující mimo jiné podobu někdejší tamní židovské synagogy (viz i A. A. Sterns)

Snímek z Rožmberka nad Vltavou, zachycující mimo jiné podobu někdejší tamní židovské synagogy (viz i A. A. Sterns)

Repro Sudetendeutschtum : ein Land, ein Volk a und eine Arbeit (1936), s. 141

Obálka a vazba knihy (1936), vydané v České Lípě ve shodě se sdružením Deutscher Kulturverband, na jejíž podobě se podílely i snímky krumlovských Seidelů

Obálka a vazba knihy (1936), vydané v České Lípě ve shodě se sdružením Deutscher Kulturverband, na jejíž podobě se podílely i snímky krumlovských Seidelů

Dokument o tzv. "ochranné vazbě", uvalené na něho v roce 1939

Dokument o tzv. "ochranné vazbě", uvalené na něho v roce 1939

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Bratr Helmut s dcerou Gerlinde ještě v Českém Krumlově

Bratr Helmut s dcerou Gerlinde ještě v Českém Krumlově

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Zpráva o úmrtí jeho bratra Helmuta v krajanském časopise

Zpráva o úmrtí jeho bratra Helmuta v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 11, s. 104

Titulní strana a odstavec z prospektu (2006) Českokrumlovského rozvojového fondu

Titulní strana a odstavec z prospektu (2006) Českokrumlovského rozvojového fondu

Pohled do Seidelova ateliéru před rekonstrukcíPohled do Seidelova ateliéru před rekonstrukcí

Pohled do Seidelova ateliéru před rekonstrukcí

Repro www stránky Museum Fotoateliér Seidel (Českokrumlovský rozvojový fond) a Glaube und Heimat, 2008, č. 8, zadní strana obálky

Archiv plný skleněných desek

Archiv plný skleněných desek

Repro Glaube und Heimat, 2008, č. 8, s. 9

Rekonstruovanému Fotoateliéru Seidel je věnována reportáž České televize
z pořadu "Toulavá kamera" (viz i Josef Seidel)

Rekonstruovanému Fotoateliéru Seidel je věnována reportáž České televize
z pořadu "Toulavá kamera" (viz i Josef Seidel)

Repro www stránky České televize

Podcast ze série "Příběhy exponátů z výstavy Naši Němci", věnovaný Fotoateliéru Seidel

Záznam vystavený na YouTube

V krajanském časopise je jeho snímek ze 14. února 1931 označen jako "Selský dvorec na Pancíři, v pozadí Velký Javor", na obálce i vazbě knihy "Šumava : krajina pod sněhem" je uveden podle tiráže s názvem "Velký Javor od Hofmanek" (tu fotografii pomáhali autorům knihy z více možností vybírat i tvůrci webových stránek Kohoutího kříže)

V krajanském časopise je jeho snímek ze 14. února 1931 označen jako "Selský dvorec na Pancíři, v pozadí Velký Javor", na obálce i vazbě knihy "Šumava : krajina pod sněhem" je uveden podle tiráže s názvem "Velký Javor od Hofmanek" (tu fotografii pomáhali autorům knihy z více možností vybírat i tvůrci webových stránek Kohoutího kříže)

V krajanském časopise je jeho snímek ze 14. února 1931 označen jako "Selský dvorec na Pancíři, v pozadí Velký Javor", na obálce i vazbě knihy "Šumava : krajina pod sněhem" je uveden podle tiráže s názvem "Velký Javor od Hofmanek" (tu fotografii pomáhali autorům knihy z více možností vybírat i tvůrci webových stránek Kohoutího kříže)

Glaube und Heimat, 1952, č. 15, s. 32 a P. Hudičák - Z. Mrázková - J. Špinar, Šumava : krajina pod sněhem (2018)

Takto se "u Seidelů" dal se ženou vyfotografovat generál Petr Pavel, ještě než byl zvolen prezidentem republiky

Takto se "u Seidelů" dal se ženou vyfotografovat generál Petr Pavel, ještě než byl zvolen prezidentem republiky

Repro useum Fotoateliér Seidel

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist