logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL ADALBERT SEDLMEYER

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 5, s. 3

S budějovickým studentským spolkem Markomania (sedící ve druhé řadě prvý zprava)

S budějovickým studentským spolkem Markomania (sedící ve druhé řadě prvý zprava)

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 6, s. 32

Roku 1937 vítá v Praze švédského geografa a cestovatele Svena Hedina

Roku 1937 vítá v Praze švédského geografa a cestovatele Svena Hedina

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Oceněn ve Stuttgartu Sudetoněmeckým krajanským sdružením Evropskou cenou Karla IV., jak sám napsal na rubu tohoto snímku

Oceněn ve Stuttgartu Sudetoněmeckým krajanským sdružením Evropskou cenou Karla IV., jak sám napsal na rubu tohoto snímku

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

V Moorbad Neydharting

V Moorbad Neydharting

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Z rukou Dr. Waltera Bechera přijímá o Sudetoněmeckém dnu roku 1980
ve Stuttgartu Kulturní cenu za vědeckou činnost

Z rukou Dr. Waltera Bechera přijímá o Sudetoněmeckém dnu roku 1980
ve Stuttgartu Kulturní cenu za vědeckou činnost

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 8, s. 26

Se svou ženou a jejími sestrami stojí uprostřed snímku z Bad Neydharting roku 1985

Se svou ženou a jejími sestrami stojí uprostřed snímku z Bad Neydharting roku 1985

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Tady stojí napravo při představení "Budějovické jizby" v Moorbad Neydharting vedle Otto Stöbera - expozice byla postižena povodněmi v roce 2002

Tady stojí napravo při představení "Budějovické jizby" v Moorbad Neydharting vedle Otto Stöbera - expozice byla postižena povodněmi v roce 2002

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Záznam o jeho narození na adrese Schillergasse Nr. 7 (dnešní Lipenská ulice) a křtu, při němž mu byl kmotrem otec spisovatele Karla Franze Leppy, v českobudějovické matrice, který obsahuje i pozdější přípis o jeho svatbě a svědčí také o příbuzenských vazbách po otci i matce s trhovosvinenskou rodinou Stráských

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům v českobudějovické Lipenské ulici čp. 7

Rodný dům v českobudějovické Lipenské ulici čp. 7

Foto Ivo Kareš

Záznam v matrice doktorů pražské německé univerzity

Repro Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Německé univerzity v Praze, inventární číslo 4, Matrika doktorů Německé univerzity v Praze (1924-1931), s. 193 (projekt "Studenti pražských univerzit 1882-1945")

Tři dokumenty, dosvědčující Sedlmeyerovu politickou bezúhonnost za tzv. Protektorátu Čechy a Morava

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Jeho vlastní životopis s podrobnou bibliografií

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Jeho úmrtní lístek má na líci ruskou ikonu a na rubu i slova Františka Saleského:
Časem Boha hledat je tento život,
časem Boha najít je smrt,
časem Boha vlastnit je věčnost.

Jeho úmrtní lístek má na líci ruskou ikonu a na rubu i slova Františka Saleského:
Časem Boha hledat je tento život,
časem Boha najít je smrt,
časem Boha vlastnit je věčnost.

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1993, č. 28, s. 8

Goethovo čtyřverší z Fausta v překladu Karla Skalického (ke srovnání s překladem Jana Mareše v Sedlmeyerově textu)

Goethovo čtyřverší z Fausta v překladu Karla Skalického (ke srovnání s překladem Jana Mareše v Sedlmeyerově textu)

Repro K. Slalický, Revolvit lapidem : projevy z let 1966-2019 (2019), s. 262

Obálka (1962) jeho studie o "zeměpisu hladu"

Obálka (1962) jeho studie o "zeměpisu hladu"

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové

Obálka jeho knihy vydané nakladatelstvím Bergemann + Mayr v Miesbachu (1979) s výřezem ozdobné pásky

Obálka jeho knihy vydané nakladatelstvím Bergemann + Mayr v Miesbachu (1979) s výřezem ozdobné pásky

Obálka (1981) separátu s jeho textem (na webu i digitálně dostupným) o Adalbertu Lannovi, který vydal Ferdinand Seibt (1927-2003) z pověření Collegium Carolinum

Obálka (1981) separátu s jeho textem (na webu i digitálně dostupným) o Adalbertu Lannovi, který vydal Ferdinand Seibt (1927-2003) z pověření Collegium Carolinum

Repro z daru Margarete Sedlmeyerové a www stránky Collegium Carolinum

Dlouhý dřevěný most mezi dnes zatopenými obcemi Radslav a Dolní Borková na mladé Vltavě a staré pohlednici

Dlouhý dřevěný most mezi dnes zatopenými obcemi Radslav a Dolní Borková na mladé Vltavě a staré pohlednici

Rašelinné lázně Moorbad Neydharting, kde se jeho zásluhou konávaly "Budweiser Kulturtage"

Rašelinné lázně Moorbad Neydharting, kde se jeho zásluhou konávaly "Budweiser Kulturtage"

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 4, s. 14

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist