logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SIMON SECHTER

Repro Mein Böhmerwald, 1942, č. 7/8, s. 1

Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen
für die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 327

Na snímku ze sklonku života

Na snímku ze sklonku života

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank

Záznam v křestní matrice farní obce Frymburk o jeho narození 11. října 1788 v domě čp. 88 Jacobu Sechterovi a jeho ženě Evě Marii

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Sechterův rodný dům ve Frymburku na vzácném snímku z doby kolem roku 1900 (viz i Adolf Kraupatz)

Sechterův rodný dům ve Frymburku na vzácném snímku z doby kolem roku 1900 (viz i Adolf Kraupatz)

Repro 25 Jahre Patenschaft der Stadt Ellwangen für die Heimatvertriebenen aus Kreis Kaplitz, 1980-2005, s. 326

Pohlednice firmy Josef Sechter ve Frymburku, která dále žila z rodové tradice

Pohlednice firmy Josef Sechter ve Frymburku, která dále žila z rodové tradice

Repro www stránky Zaniklé obce

Detail pamětní desky na rodném domě

Detail pamětní desky na rodném domě

Repro R. Köplinger, Ein Friedberger erinnert sich. Erlebtes und Erlauschtes
aus dem Böhmerwald und dem Bayerischen Wald (1992), s. 83

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 11. 9. 1867, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o jeho skonu v úmrtní matrice vídeňské farnosti při dómu sv. Štěpána

Repro Matricula Online

Sechterův náhrobek na vídeňském Ústředním hřbitově zřízený péčí Spolku německých Šumavanů ve Vídni roku 1900

Sechterův náhrobek na vídeňském Ústředním hřbitově zřízený péčí Spolku německých Šumavanů ve Vídni roku 1900

Repro www stránky Grabstaetten, cemeteries, graveyards, Graeber

K 50. výročí jeho úmrtí vyšly v českobudějovickém německém listě tyto dva texty, týkající se i zásluh Isidora Stögbauera o oživení památky Sechterovy i Habertovy

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 11, s. 10

Seznam dárců na památník Simona Sechtera ve Frymburku obsahuje mnoho jmen autorů ze stránek Kohoutího kříže a v budějovickém německém listě ho v květnu 1938 za jednatelství místního spolku pro jeho realizaci podepsal Hans Preitschopf

Repro Budweiser Zeitung, 1938, č. 39, s. 10

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Jeho medailon na stránkách oficiálního orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 36, s. 8

Titulní list jedné z jeho skladeb, věnované Janu Václavu Voříškovi

Titulní list jedné z jeho skladeb, věnované Janu Václavu Voříškovi

Repro Das digitale Publikationsportal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Jeho kánon, věnovaný Johannesu Brahmsovi a opatřený vlastnoručním podpisem autora

Repro Der Ackermann aus Böhmen : Monatschrift für das geistige Leben der Sudetendeutschen, 1933, příloha

Rodný Frymburk, dnes na břehu jezera

Rodný Frymburk, dnes na břehu jezera

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist