logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARIA SCHWARZOVÁ

S bratrem Fritzem v mladých letech

S bratrem Fritzem v mladých letech

Repro Glaube und Heimat, 1985, č. 2, s. 58

Plánek rodné vsi Lazec, Bayerům patřil statek čp. 17

Plánek rodné vsi Lazec, Bayerům patřil statek čp. 17

Repro Glaube und Heimat, 1997, č. 4, s. 20

Lazec, první písemná zmínka 1263, barevná rastrová kopie z tzv. císařských povinných otisků z let 1826-1843

Lazec, první písemná zmínka 1263, barevná rastrová kopie z tzv. císařských povinných otisků z let 1826-1843

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 352, mapový podklad: Archiválie Ústředního archivu zeměměřičství a katastru

Rodný Lazec na snímcích z roku 2013Rodný Lazec na snímcích z roku 2013

Rodný Lazec na snímcích z roku 2013

Foto Pavel Polák

Kaplička u Lazce

Kaplička u Lazce

Foto Pavel Polák

Letecký snímek části obce Lazec z května 2011

Letecký snímek části obce Lazec z května 2011

Repro J. Havlice ... [et al.], 750 let Kájova (2013), s. 353, foto JAS AIR CZ, spol. s.r.o. Hosín

Kolorovaná grafika Panny Marie Kájovské z roku 1660 zachycuje starší podobu kostelní věže (viz i Johannes Kröll)

Kolorovaná grafika Panny Marie Kájovské z roku 1660 zachycuje starší podobu kostelní věže (viz i Johannes Kröll)

Repro Klášter Zlatá Koruna : dějiny, památky, lidé (2007), s. 703

Rub a líc památečního svatého obrázku z Kájova ke čtyřstému jubileu
slavného poutního místa, slavenému v létě roku 1888

Rub a líc památečního svatého obrázku z Kájova ke čtyřstému jubileu
slavného poutního místa, slavenému v létě roku 1888

Repro Glaube und Heimat, 1978, č. 10, s. 38

Kájovský kostel za noci i za dne

Kájovský kostel za noci i za dne

Foto Ivo Kareš a repro Informační systém cestovního ruchu Český Krumlov

Foto Ivo Kareš

Boží muka před kájovským kostelem

Boží muka před kájovským kostelem

Foto Ivo Kareš

Vstupní portál mariánského kostela v Kájově na detailním snímku Hanse Schopfa...

Vstupní portál mariánského kostela v Kájově na detailním snímku Hanse Schopfa...

Repro H. Reischl, Böhmerwald Kulturgeschichte kompakt : von den ersten
Siedlungsanfängen bis zu Karl Klostermann (2008), s. 81

... a celkový pohled na portál kájovského poutního kostela

... a celkový pohled na portál kájovského poutního kostela

Foto Ivo Kareš

Kájovské varhany

Kájovské varhany

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 9/10, zadní strana obálky

Kájovská kaple s léčivým pramenem

Kájovská kaple s léčivým pramenem

Repro Glaube und Heimat, 2002, č. 12, zadní strana obálky

Stav kaple sv. Jana Nepomuckého v Kájově roku 1990

Stav kaple sv. Jana Nepomuckého v Kájově roku 1990

Repro L. Ourodová-Hronková, Světecké obrazové cykly na jihu Čech (2011), s. 211

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist