logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HANS GEORG VON SCHWAMBERG (SCHWANBERG)

Závěr textu Karla Köpla na stránkách českobudějovického německého listu z cyklu o historii Nových Hradů

Repro Budweiser Zeitung, 1877. č. 32, s. 16

Supralibros Jana Jiřího ze Švamberka

Supralibros Jana Jiřího ze Švamberka

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 134

Aliance rožmberské růže a švamberské labutě v erbu Jana Jiřího ze Švamberka, který mu udělil v roce 1614 král Matyáš...Aliance rožmberské růže a švamberské labutě v erbu Jana Jiřího ze Švamberka, který mu udělil v roce 1614 král Matyáš...

Aliance rožmberské růže a švamberské labutě v erbu Jana Jiřího ze Švamberka, který mu udělil v roce 1614 král Matyáš...

Repro J. Jánský, Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě (2006), s. 131 (Wundschwitzova sbírka v Národním archivu v Praze) a V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 41 (SOA Třeboň, foto Ladislav Bulva)

... a zobrazení jeho erbu ve dvořanské světnici zámku v Třeboni

... a zobrazení jeho erbu ve dvořanské světnici zámku v Třeboni

Repro J. Jánský, Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě (2006), s. 131, foto Ladislav Bulva

Pamětní mince s jeho portrétem a erbem

Pamětní mince s jeho portrétem a erbem

Repro J. Jánský, Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě (2006), s. 393

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích, skrývající švamberskou hrobku - vyobrazené od Karla Liebschera vlevo zachycuje původní dvojvěží (před rokem 1902)Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích, skrývající švamberskou hrobku - vyobrazené od Karla Liebschera vlevo zachycuje původní dvojvěží (před rokem 1902)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích, skrývající švamberskou hrobku - vyobrazené od Karla Liebschera vlevo zachycuje původní dvojvěží (před rokem 1902)

Repro J. Jánský, Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě (2006), s. 229 a Wikipedia, foto Mejdlowiki

Záběry z krypty Jana Jiřího ze Švamberka v poběžovickém kostele při průzkumu v roce 2018Záběry z krypty Jana Jiřího ze Švamberka v poběžovickém kostele při průzkumu v roce 2018

Záběry z krypty Jana Jiřího ze Švamberka v poběžovickém kostele při průzkumu v roce 2018

Repro www stránky Český rozhlas České Budějovice, foto Geo-cz

Pamětní medaile, vydaná k úmrtí Petra Voka z Rožmberka, na níž je pod znakem Rožmberků zobrazena i švamberská labuť

Pamětní medaile, vydaná k úmrtí Petra Voka z Rožmberka, na níž je pod znakem Rožmberků zobrazena i švamberská labuť

Repro J. Jánský, Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě (2006), s. 394

Švamberské město Bor s hradem (vyobrazení z tzv. Würzburského alba, datovaného do let 1536-1537)

Švamberské město Bor s hradem (vyobrazení z tzv. Würzburského alba, datovaného do let 1536-1537)

Repro www stránky Hradyv Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Tzv. Švamberský dům v Českém Krumlově (Soukenická ul. 35, restaurace v něm sídlící užívá ve svém logu švamberskou labuť)

Tzv. Švamberský dům v Českém Krumlově (Soukenická ul. 35, restaurace v něm sídlící užívá ve svém logu švamberskou labuť)

Foto Ivo Kareš

Nápisy na švamberských zvonech v Kostelci nad Vltavou (tamnímu kostelu je věnoval Jan Jiří ze Švamberka a oba zvony se dochovaly dodnes)

Nápisy na švamberských zvonech v Kostelci nad Vltavou (tamnímu kostelu je věnoval Jan Jiří ze Švamberka a oba zvony se dochovaly dodnes)

Repro J. Jánský, Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě (2006), s. 140 (Soupis památek historických a uměleckých, okres Milevsko /1911/)

Kostel v šumavské Přimdě skrýval při jeho úpravách v roce 1989 objevený náhrobník se švamberským znakem

Kostel v šumavské Přimdě skrýval při jeho úpravách v roce 1989 objevený náhrobník se švamberským znakem

Repro J. Jánský, Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě (2006), s. 236

Dnes zaniklý dvůr Švamberk u Ševětína, který Jan Jiří založil v letech 1613-1615 na pozemcích zaniklé vsi - rekonstrukční skica a čelo někdejšího hospodářského dvora na snímku z roku 2006

Dnes zaniklý dvůr Švamberk u Ševětína, který Jan Jiří založil v letech 1613-1615 na pozemcích zaniklé vsi - rekonstrukční skica a čelo někdejšího hospodářského dvora na snímku z roku 2006

Dnes zaniklý dvůr Švamberk u Ševětína, který Jan Jiří založil v letech 1613-1615 na pozemcích zaniklé vsi - rekonstrukční skica a čelo někdejšího hospodářského dvora na snímku z roku 2006

Repro Jihočeská lidová architektura : 20 let v UNESCO (2020), s. 111, skica a foto Jan Žižka

Alegorická mapa Evropy v podobě královny, jejíž pupkem je tu "Bohemia" a kterou vytvořil v roce 1531 Johannes Putsch (1516-1542), publikoval ji pak Sebastian Münster (1488-1552) ve svém díle Cosmographia (německy 1544, latinsky 1550)

Alegorická mapa Evropy v podobě královny, jejíž pupkem je tu "Bohemia" a kterou vytvořil v roce 1531 Johannes Putsch (1516-1542), publikoval ji pak Sebastian Münster (1488-1552) ve svém díle Cosmographia (německy 1544, latinsky 1550)

Repro Sudetendeutsches Museum - Kurzführer (2022), s. 18

Obálka monografie o rodu (Karolinum, Praha, 2023)Obálka monografie o rodu (Karolinum, Praha, 2023)

Obálka monografie o rodu (Karolinum, Praha, 2023)

Bor u Tachova, zde v pohledu od zámecké věže, má ve znaku švamberskou labuť (mědirytina z roku 1962)

Bor u Tachova, zde v pohledu od zámecké věže, má ve znaku švamberskou labuť (mědirytina z roku 1962)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2023, č. 36, s. 16

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist