logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRIEDRICH ZU SCHWARZENBERG

Stojí tu jako chlapec s matkou a bratry Edmundem i Karlem v ložnici Schwarzenbergů na rakouském velvyslanectví v Paříži, kde obraz roku 1812 vytvořil malíř Auguste Garnerey

Stojí tu jako chlapec s matkou a bratry Edmundem i Karlem v ložnici Schwarzenbergů na rakouském velvyslanectví v Paříži, kde obraz roku 1812 vytvořil malíř Auguste Garnerey

Repro Schwarzenbergové v české a středoevropské historii (2008), s. 305

Auguste Garnerey je autorem i tohoto zpodobení kněžny Anny a jejích synů Friedricha, Karla a Edmunda, vzniklého rovněž roku 1812 a nacházejícího se dnes ve sbírkách orlického zámku

Auguste Garnerey je autorem i tohoto zpodobení kněžny Anny a jejích synů Friedricha, Karla a Edmunda, vzniklého rovněž roku 1812 a nacházejícího se dnes ve sbírkách orlického zámku

Repro Schwarzenbergové v české a středoevropské historii (2008), s. 417

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1890 (1930), s. 205

Ze sbírek zámku Orlík nad Vltavou pochází jeho portrét, který uvádíme v černoblílé reprodukci, je dílem Antona Haaly a zachycuje "lancknechta" v karlistické uniformě

Ze sbírek zámku Orlík nad Vltavou pochází jeho portrét, který uvádíme v černoblílé reprodukci, je dílem Antona Haaly a zachycuje "lancknechta" v karlistické uniformě

Repro Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii (2008), s. 416

Podle akvarelu Antona Haaly

Podle akvarelu Antona Haaly

Repro F. von Schwarzenberg, Aus dem Wanderbuche
eines verabschiedeten Lanzknechtes (1928), frontispis

Haalova litografie na týž námět

Haalova litografie na týž námět

Repro Papilio Antique

Tady jej Haala zpodobil v uniformě švýcarského plukovníka

Tady jej Haala zpodobil v uniformě švýcarského plukovníka

Repro Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Fragmenty (1934), obr. příl.

Jako myslivec na jiném Haalově portrétu

Jako myslivec na jiném Haalově portrétu

Repro Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Fragmenty (1934), obr. příl.

Sedí tu v myslivecké chatě

Sedí tu v myslivecké chatě

Repro Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Fragmenty (1934), obr. příl.

Lancknecht v Orientu

Lancknecht v Orientu

Repro Schwarzenbergové v české a středoevropské historii (2008), s. 418 (z knihy Fragmente aus dem Tagebuche während einer Reise in die Levante, Wien 1837)

Poslední lancknecht jako karlistický důstojník ve Španělsku

Poslední lancknecht jako karlistický důstojník ve Španělsku

Repro Schwarzenbergové v české a středoevropské historii (2008), s. 419 (z knihy Aus dem Wanderbuche eines verabschiedeten Lanzknechtes, IV, Wien 1845)

V salonu jeho sídla Marianka ho zachytil malíř Johann Joseph Rauch někdy kolem roku 1860 na obraze, jehož barevný originál se nachází rovněž ve sbírkách orlického zámku

V salonu jeho sídla Marianka ho zachytil malíř Johann Joseph Rauch někdy kolem roku 1860 na obraze, jehož barevný originál se nachází rovněž ve sbírkách orlického zámku

Repro Schwarzenbergové v české a středoevropské historii (2008), s. 421

Ve stáří s pudlem

Ve stáří s pudlem

Repro Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Fragmenty (1934), obr. příl.

Lancknechtova hůl s hlavou Žižkovou a karlistická šavle

Lancknechtova hůl s hlavou Žižkovou a karlistická šavle

Repro Lancknechta Bedřicha Schwarzenberga Fragmenty (1934), obr. příl.

Jeho otec, Karel I. Filip ze Schwarzenbergu (1771-1820), v uniformě rakouského polního maršála na portrétu od malíře Johanna Petera Kraffta z doby kolem roku 1840

Jeho otec, Karel I. Filip ze Schwarzenbergu (1771-1820), v uniformě rakouského polního maršála na portrétu od malíře Johanna Petera Kraffta z doby kolem roku 1840

Repro Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii (2020), s. 470 (Státní hrad a zámek Český Krumlov, inv.č. CK3917, foto Jana Koubová)

Otcova busta s vavřínovým věncem vítěze nad Napoleonem ve Wallhale

Otcova busta s vavřínovým věncem vítěze nad Napoleonem ve Wallhale

Repro Ve znamení Merkura : šlechta českých zemí v evropské diplomacii (2020), s. 470, foto Martin Gaži

Otcův památník v Karlových Varech - snímek byl pořízen krátce po skonu potomka a jmenovce, jehož fotografii vidíme u paty obeliskuOtcův památník v Karlových Varech - snímek byl pořízen krátce po skonu potomka a jmenovce, jehož fotografii vidíme u paty obelisku

Otcův památník v Karlových Varech - snímek byl pořízen krátce po skonu potomka a jmenovce, jehož fotografii vidíme u paty obelisku

Foto a reprofoto Pavel Polák

Pomník jeho otce na Schwarzenberském náměstí ve Vídni

Pomník jeho otce na Schwarzenberském náměstí ve Vídni

Repro Auf den Spuren der Fürsten Schwarzenberg in Franken (2008), s. 45

Obálka jednoho ze svazků jeho Předpotopních ústřižků fidibusů, vytištěného "jako rukopis pro přátele" roku 1850

Obálka jednoho ze svazků jeho Předpotopních ústřižků fidibusů, vytištěného "jako rukopis pro přátele" roku 1850

Repro www stránky Antiquariat Inlibris

Titulní list prvního vydání (1844) jeho "Wanderbuchu"

Titulní list prvního vydání (1844) jeho "Wanderbuchu"

Repro J. Nadler, Literaturgeschichte des deutschen Volkes : Dichtung und Schrifttum der deutschen Stämme und Landschaften. Dritter Band, Staat (1814-1914) (1938), s. 339

Obálka nového vydání jeho knihy nakladatelstvím Rikola ve Vídni roku 1925 v edici, kterou řídil Franz Karl Ginzkey a kde se ocitla vedle děl Bettiny von Arnim, Prospera Mérimée, E.T.A. Hofmanna, A.S. Puškina či Julia Zeyera

Obálka nového vydání jeho knihy nakladatelstvím Rikola ve Vídni roku 1925 v edici, kterou řídil Franz Karl Ginzkey a kde se ocitla vedle děl Bettiny von Arnim, Prospera Mérimée, E.T.A. Hofmanna, A.S. Puškina či Julia Zeyera

Obálka a titulní list (1934) výboru z jeho díla, který pořídil Karel Schwarzenberg, na patitulu výtisku z fondu Jihočeské vědecké knihovny i podepsaný (vydalo v Praze nakladatelství Řád)

Obálka a titulní list (1934) výboru z jeho díla, který pořídil Karel Schwarzenberg, na patitulu výtisku z fondu Jihočeské vědecké knihovny i podepsaný (vydalo v Praze nakladatelství Řád)

Nekrolog ve vídeňském tisku

Nekrolog ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 7. 3. 1870, s. 5 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

O významu lancknechtově svědčí výmluvně i další nekrolog, který "pod čarou" zveřejnil na prvé a druhé straně vídeňského listu "Die Presse" 16. března roku 1870 Alfred Meissner

Repro Die Presse, 16. 3. 1870, s. 6 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Obálka (1971) monografie o něm a jeho literárním díle z nakladatelství Bertelsmann UniversitätverlagObálka (1971) monografie o něm a jeho literárním díle z nakladatelství Bertelsmann Universitätverlag

Obálka (1971) monografie o něm a jeho literárním díle z nakladatelství Bertelsmann Universitätverlag

Rodokmen jeho proslulého rodu se zpodobením zámků v Českém Krumlově, ve Schwarzenbergu,
na Orlíku a na Hluboké - jeho jméno tu figuruje ve třetí řadě shora třetí odprava

Rodokmen jeho proslulého rodu se zpodobením zámků v Českém Krumlově, ve Schwarzenbergu,
na Orlíku a na Hluboké - jeho jméno tu figuruje ve třetí řadě shora třetí odprava

Repro Auf den Spuren der Fürsten Schwarzenberg in Franken (2008), s. 44

Schwarzenberské panství v jižních Čechách kolem roku 1840

Schwarzenberské panství v jižních Čechách kolem roku 1840

Repro Les Schwarzenberg : une famille dans l'histoire de l'Europe, XVIe-XXIe siecles (2012), obr. příl. (autor mapy T. Auly)

To jen na doklad, jak se časy mění: zámek Orlík nad Vltavou s okolím za jeho časů i s přilehlou oborou

Repro D. Tuma, Zlatý věk obor : z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (2023), s. 190 (SOA v Třeboni, oddělení Třeboň, fond Vs Orlík, mapa č. 1478, inv.č. 5148

Schwarzenberský erb na zámecké bráně v Českém Krumlově

Schwarzenberský erb na zámecké bráně v Českém Krumlově

Foro Pavel Polák

Znak schwarzenberské sekundogenitury (s heslem "Nic než právo")

Znak schwarzenberské sekundogenitury (s heslem "Nic než právo")

Repro K. Schwarzenberg, Obrana svobod (1991), obálka

Vysvědčení Schwarzenberského hospodářského institutu v Krumlově z prvé poloviny 19. století

Vysvědčení Schwarzenberského hospodářského institutu v Krumlově z prvé poloviny 19. století

Repro Historický atlas měst České republiky, sv. 11 - Český Krumlov, textová příloha s. 9

Martin C. Putna věnoval jeden z pořadů svého cyklu Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem, i vztahu Adalberta Stiftera k rodu Schwarzenberků, "lancknechtu" Bedřichovi a jeho matce, ne naposledy pak Emilii von Binzer, podle Hugona Rokyty pravzoru komtesy Hortensie z Babičky Boženy Němcové (klikněte pro přehrání)

Martin C. Putna věnoval jeden z pořadů svého cyklu Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem, i vztahu Adalberta Stiftera k rodu Schwarzenberků, "lancknechtu" Bedřichovi a jeho matce, ne naposledy pak Emilii von Binzer, podle Hugona Rokyty pravzoru komtesy Hortensie z Babičky Boženy Němcové (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Zasněžený schwarzenberský hraniční kámen u Malče na Prachaticku...

Zasněžený schwarzenberský hraniční kámen u Malče na Prachaticku...

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1992, č. 7, s. 8

... a starší schwarzenberský hraniční kámen, dnes umístěný u zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

... a starší schwarzenberský hraniční kámen, dnes umístěný u zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou

Foro Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist