logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SCHUSELKA

Repro K. A. Sedlmeyer, Budweis : Budweiser
und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 562

Repro Světozor, 3. května 1872, č. 18, s. 1

Na podobizně ze slavnostního tisku sdružení "Concordia"

Na podobizně ze slavnostního tisku sdružení "Concordia"

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte
der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter Band, Von 1848 bis 1918, 7. Abteilung (1930), s. 368

Zápis v českobudějovické matrice o jeho narození 15. srpna 1811 propuštěnému c.k. kaprálovi Josefu Schuselkovi
a jeho ženě Veronice, roz. Marschikové

Zápis v českobudějovické matrice o jeho narození 15. srpna 1811 propuštěnému c.k. kaprálovi Josefu Schuselkovi
a jeho ženě Veronice, roz. Marschikové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Z básní o Rézince

Z básní o Rézince

Repro Erinnerungen an merkwürdige
Gegenstände, 1830, s. 272

Originál letáku z roku 1848 s Havlíčkovou písní

Originál letáku z roku 1848 s Havlíčkovou písní

Repro Odsun : die Vertreibung der Sudetendeutschen
/ vyhnání sudetských Němců, Band 1, Vom Völkerfrühling
und Völkerzwist 1848/49 bis zum Münchner Abkommen 1938
und zur Errichtung des "Protektorats Böhmen
und Mähren" 1939 (2000), s. 169

Havlíček se svým kupletem proti frankfurtskému parlamentu na soudobé karikatuře

Havlíček se svým kupletem proti frankfurtskému parlamentu na soudobé karikatuře

Repro G. J. Morava, Der k.k. Dissident Karel Havlíček (1821-1856) (1986), s. 90

Jeho dopis z Frankfurtu pro první skutečné noviny v rodných Budějovicích, jimiž byl roku 1848 "lidový (národní) list" Der Löwe s mottem: "Pro pravdu, právo a svobodu!", je hlasem protičeským

Jeho dopis z Frankfurtu pro první skutečné noviny v rodných Budějovicích, jimiž byl roku 1848 "lidový (národní) list" Der Löwe s mottem: "Pro pravdu, právo a svobodu!", je hlasem protičeským

Repro Der Löwe, 1848, č. 14, s. 111

Obálka (1861) jeho knihy, adresované Franzi Deákovi s citací slov toho, jemuž je určena, jako úvodním mottem: "Dej Bůh, abychom se poučili z těžkých dnů pokušení a byli zajedno v našich počinech, jako jsme byli zajedno v bolesti."

Obálka (1861) jeho knihy, adresované Franzi Deákovi s citací slov toho, jemuž je určena, jako úvodním mottem: "Dej Bůh, abychom se poučili z těžkých dnů pokušení a byli zajedno v našich počinech, jako jsme byli zajedno v bolesti."

Obálka (1988) jubilejního tisku krajanského sdružení k výročí Frankfurtského sněmu 1848 s výřezem obrazu Jeana Ventadoura (1822–1880) (Sudetendeutsche Landsmannschaft, Mnichov)

Obálka (1988) jubilejního tisku krajanského sdružení k výročí Frankfurtského sněmu 1848 s výřezem obrazu Jeana Ventadoura (1822–1880) (Sudetendeutsche Landsmannschaft, Mnichov)

I tento Ventadourův obraz zachycuje Paulskirche v roce 1848

I tento Ventadourův obraz zachycuje Paulskirche v roce 1848

Repro Wikipedia

Zasedání německého Národního shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem v květnu 1848...

Zasedání německého Národního shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem v květnu 1848...

Repro J. Kořalka, Pozvání do Frankfurtu, Slovo k historii, samostatná příloha deníku Svobodné slovo, č. 24, 1990, s. 17

... a pamětní sudetoněmecké zasedání v těchže přestavěných prostorách druhou světovou válkou poničeného kostela sv. Pavla

... a pamětní sudetoněmecké zasedání v těchže přestavěných prostorách druhou světovou válkou poničeného kostela sv. Pavla

Repro Die Frankfurter Paulskirche und die Sudetendeutschen 1848-1988 (1988), s. 16

Ruiny Paulskirche v roce1945

Ruiny Paulskirche v roce1945

Repro www stránky AltFrankfurt

Obálka jednoho z čísel vídeňského týdeníku, který redigoval a poslední odstavec úvodního článku v něm

Obálka jednoho z čísel vídeňského týdeníku, který redigoval a poslední odstavec úvodního článku v něm

Repro Die Reform, 1870, č. 50, s. 1580

V této knize je Schuselkovi a jeho často anonymně vydaným protivládním brožurám
z let 1843-1846 věnována patřičná pozornost

V této knize je Schuselkovi a jeho často anonymně vydaným protivládním brožurám
z let 1843-1846 věnována patřičná pozornost

V této knize je Schuselkovi a jeho často anonymně vydaným protivládním brožurám
z let 1843-1846 věnována patřičná pozornost

Repro J. Heidler, Čechy a Rakousko politických brožurách předbřeznových (1920), obálka, titulní list a s. 19-20

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist