logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SCHUMERTL

Takto napsal z lázeňské kůry do Prachatic historikovi Václavu Starému poděkování za spolupráci

Takto napsal z lázeňské kůry do Prachatic historikovi Václavu Starému poděkování za spolupráci

Repro archív autora

Inzerát na knihu, jejímž se stal spoluautorem spolu s Heinrichem Pechmannem

Inzerát na knihu, jejímž se stal spoluautorem spolu s Heinrichem Pechmannem

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2004, č. 1, s. 17

Kostel sv. Anny na Libínském Sedle

Kostel sv. Anny na Libínském Sedle

Foto Ivo Kareš

Půdorys kostela

Půdorys kostela

Repro F. Mareš - J. Sedláček, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, okres prachatický (1913)

Interiér kostela na Libínském Sedle na 11 záběrech

Repro J. Mašek ... et al., Kostel sv. Anny na Libínském Sedle (2004), s. 31-32 a 3. s. obálky

Pamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z Libínského Sedla a okolíPamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z Libínského Sedla a okolí

Pamětní kámen u repliky stožecké kaple v bavorském Philippsreutu připomíná patronát obce nad vyhnanci z Libínského Sedla a okolí

Foto Pavel Polák

TOPlist