logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SCHUSTER

V mladších letech

V mladších letech

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 385

V lékařském

V lékařském

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 403

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1981, č. 5, s. 189

Jeho rodiče Heinrich a Emilie Schusterovi

Jeho rodiče Heinrich a Emilie Schusterovi

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 378

Záznam křestní matriky farní obce Nový Svět (Neugebäu) o narození jeho otce Heinricha Schustera v Kaltenbachu čp. 68 (okresní hejtmanství Prachatice náleželo tehdy k Píseckému kraji) - novorozencův otec Wenzl Schuster byl synem chalupníka v Pokových Hutích (Bockhütte) čp. 50 Isidora Schustera a Anny, roz. Fuchsové ze Starých Hutí (Althütte) čp. 32, chlapcova matka Maria byla dcerou chalupníka v Kaltenbachu čp. 68 Johanna Kerschbauma a jeho ženy Karoliny, roz. Tremlové z Filipovy Huti (Philippshütte) čp. 26

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Tady novosvětská křestní matrika zaznamenává narození jeho matky Emilie dne 27. března roku 1882 v Kaltenbachu čp. 60 (den nato ji křtil ve dnes zbořeném kostele sv. Martina v Novém Světě kooperátor Friedrich Mašek) - dívčin otec Alois Randák, chalupník v Kaltenbachu čp. 60, byl synem Wenzla Randáka, který hospodařil na témže stavení před ním se svou ženou Theresií, roz. Häuslovou ue dnes zcela zaniklé Slatiny (Filz) čp. 11, matka dítěte Johanna byla dcerou chalupníka v Pláních (Planie) Leonarda Schweda a Barbary, roz. Stögbauerové ze dnes rovněž zaniklých Hrabických Lad (Rabitzerhaid) čp. 5

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

S bratrem Aloisem v roce 1942 zřejmě na dovolence z fronty

S bratrem Aloisem v roce 1942 zřejmě na dovolence z fronty

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 385

Rodný dům čp. 24 v někdejším Kaltenbachu na jeho malbě...

Rodný dům čp. 24 v někdejším Kaltenbachu na jeho malbě...

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 263

... a na plánu obce s původní zástavbou

... a na plánu obce s původní zástavbou

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), příloha

Dva jeho obrazy, ten horní, malovaný jím v 18 letech, signovaný
a datovaný k roku 1928 možná s odstupem pamětníka už s titulem,
který tehdy nemohl mít, zachycuje od rodné vsi obrys Boubína, dolní
pak už brzy po vyhnání hledí v září 1947 od bavorské strany přes hranici
na Světlé Hory

Dva jeho obrazy, ten horní, malovaný jím v 18 letech, signovaný
a datovaný k roku 1928 možná s odstupem pamětníka už s titulem,
který tehdy nemohl mít, zachycuje od rodné vsi obrys Boubína, dolní
pak už brzy po vyhnání hledí v září 1947 od bavorské strany přes hranici
na Světlé Hory

Dva jeho obrazy, ten horní, malovaný jím v 18 letech, signovaný
a datovaný k roku 1928 možná s odstupem pamětníka už s titulem,
který tehdy nemohl mít, zachycuje od rodné vsi obrys Boubína, dolní
pak už brzy po vyhnání hledí v září 1947 od bavorské strany přes hranici
na Světlé Hory

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 264

Prázdné místo proti rozcestí v louce mezi kravínem a zalesněným vrchem,
zvaným kdysi Steindlberg, bije do očí

Prázdné místo proti rozcestí v louce mezi kravínem a zalesněným vrchem,
zvaným kdysi Steindlberg, bije do očí

Repro Geoportál Jihočeského kraje

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist