logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG R. SCHROUBEK

Repro Stifter Jahrbuch, 2002, Neue Folge 16, s. 31

Dvě pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství na jméno jeho děda, místodržitelského rady Josefa Paula Schroubeka a vdovy po něm Rosálie, roz. Löwové - jedním z jejich čtyř dětí byl i Richard Schroubek, Georgův otec

Repro Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 615, obraz 759 a 769
(Národní archiv - Digitalizované fondy a sbírky)

Zápis ve školní kronice vsi Dolní Markschlag (dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná) o pověření jeho otce "zemským dohledem" na školami kaplického školního okresu

Zápis ve školní kronice vsi Dolní Markschlag (dnes zcela zaniklá Dolní Hraničná) o pověření jeho otce "zemským dohledem" na školami kaplického školního okresu

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zápis v kronice obecné školy v Hořicích na Šumavě ke Goetheovým oslavám v roce 1932, kdy bylo 100 brožur o německém klasikovi s textem jeho otce Richarda Schroubeka rozděleno mezi pilné žáky

Zápis v kronice obecné školy v Hořicích na Šumavě ke Goetheovým oslavám v roce 1932, kdy bylo 100 brožur o německém klasikovi s textem jeho otce Richarda Schroubeka rozděleno mezi pilné žáky

Repro Kronika Obecné školy Hořice na Šumavě, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Parte

Parte

Repro Prager Nachrichten, 2008, č. 3, s. 6-7

Boží muka nad obcí Šejby při zaniklé poutní cestě do Dobré Vody na snímku z roku 2009

Boží muka nad obcí Šejby při zaniklé poutní cestě do Dobré Vody na snímku z roku 2009

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 260, foto Zdenka Paloušová

Obnovené staré kamenné kříže ve svahu pod kostelem na místě původního objevení pramene
v Dobré Vodě u Nových Hradů s věnováním obětem terorismu ze září 2001

Obnovené staré kamenné kříže ve svahu pod kostelem na místě původního objevení pramene
v Dobré Vodě u Nových Hradů s věnováním obětem terorismu ze září 2001

Foto Pavel Polák

Boží muka volarského typu při cestě z Hojné Vody na kresbě Romana Lavičky podle stavu v padesátých letech a jejich torzo doplněné kamenným křížkem na snímku z roku 2008Boží muka volarského typu při cestě z Hojné Vody na kresbě Romana Lavičky podle stavu v padesátých letech a jejich torzo doplněné kamenným křížkem na snímku z roku 2008

Boží muka volarského typu při cestě z Hojné Vody na kresbě Romana Lavičky podle stavu v padesátých letech a jejich torzo doplněné kamenným křížkem na snímku z roku 2008

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 261, foto Zdenka Paloušová

Vzácné zpodobení zcela zaniklé dnes vsi Pošlák nad Vyšším Brodem (pod vrchem Vyklestilka), odkud pochází několik pověstí, které Schroubek odborně komentuje a zařazuje

Vzácné zpodobení zcela zaniklé dnes vsi Pošlák nad Vyšším Brodem (pod vrchem Vyklestilka), odkud pochází několik pověstí, které Schroubek odborně komentuje a zařazuje

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 67

Obnovená kaplička pod Vyklestilkou

Obnovená kaplička pod Vyklestilkou

Foto Martin Uhlíř

Rašeliniště u zaniklého Multerbergu, kde má původ další z jím přetištěných pověstí (Čarodějky na křížové cestě), je dnes přírodní památkou

Rašeliniště u zaniklého Multerbergu, kde má původ další z jím přetištěných pověstí (Čarodějky na křížové cestě), je dnes přírodní památkou

Repro 90 let Odboru Klubu českých turistů v Českém Krumlově (2010), obr. příl.

Torzo kaple sv. Jana Nepomuckého v Konraticích na snímku z roku 2003

Torzo kaple sv. Jana Nepomuckého v Konraticích na snímku z roku 2003

Repro www stránky Zničené kostely

Poutní místo "Panna Maria v hájku" (Maria Hain) u Soběnova na snímcích z roku 2013

Poutní místo "Panna Maria v hájku" (Maria Hain) u Soběnova na snímcích z roku 2013

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist