logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ROBERT SCHÖLLHAMMER

Obsah mé kroniky

Rané dějiny
Majitelé
Způsob a forma osídlení
Dějiny Horního Dvořiště: vznik obce
Zprávy o listinách a událostech
Vyhnání
Místo a jeho ohraničení
Obyvatelé
Povolání
Kostel
Obec
Školy
Spolky
Mravy, zvyky a práce
Seznam domů a jejich majitelů
Dějiny Heršláku
Seznam domů v Heršláku a jejich majitelů
Zprávy o sousedních místech
Doslov
Údaje o pramenech této práce

To opravdu není báseň, a když, pak tím smutnější, že jsem tu knihu neměl nikdy v ruce. Nemusím snad ani uvádět, že Obecní úřad v dnešním Horním Dvořišti nemá o její existenci sebemenšího tušení, jak jsem si telefonicky ověřil 60 let po odsunu roku 2006. Její obsah jsem přeložil jen z recenze Schöllhammerovy kroniky, jak ji na 4. straně obálky 8. čísla ročníku 1973 krajanského měsíčníku Hoam! uveřejnil Rupert Essl, jehož jsem ještě měl to štěstí poznat osobně a který je sám jedním z autorů těchto internetových stran. Označuje tu práci, kterou její autor vydal po třikráte vlastním nákladem na adrese: 7501 Friedrichstal, Gartenstraße 10, za vzor jiným (kolik set podobných po válce a vyhnání vzniklo, lze opravdu těžko spočíst) po obsahové i technické stránce. "Taková dokumentace má pro nás a naše vnuky nejvyšší důležitost, poněvadž ukazuje pro všechnu budoucnost (für alle Zukunft) výsledky našeho kulturního úsilí (unsere Kulturleistungen) a pevně podepírá naše právo na sebeurčení (und das Recht auf Selbstbestimmung untermauern)," píše Essl (některé pojmy raději cituji i v originále, abychom lépe pochopili, proč jsme ji asi neměli nikdy číst). "Meines Wissens sind bereits zwei Auflagen verkauft (tj. Co já vím, jsou už dvě vydání rozebrána)," končí Esslova recenze, která se sice nezmiňuje o osudech Schöllhammerových, já tak ale mohu, krátce ovšem jen, učinit za ni. Narodil se roku 1899 a byl posledním německým starostou rodné obce, městyse vlastně. Jeho kniha Chronik des Marktes Oberhaid má podtitul Geschichte von Oberhaid und Hörschlag - Berichte über Dörfer der Pfarr- und Schulgemeinde a vedle 163 stran textu je v ní i 11 vyobrazení a 3 mapy. Robert Schöllhammer zemřel ve Stutensee, jehož je Friedrichstal městskou částí, kus na sever od Karlsruhe ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko 3. března 1975.

- - - - -
* Horní Dvořiště / Český Heršlák / † † † Friedrichstal, Stutensee (BW)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Zpráva o jeho kronice, jak ji publikoval Rupert Essl na obálce měsíčníku Hoam v létě 1973
Horní Dvořiště "v Čechách" na staré pohlednici Josefa Seidela
Pohlednice Horního Dvořiště z roku 1929 ze stejného fotoateliéru
zachycuje uprostřed i kapli na Křížovém vrchu poblíž
Kaple na Křížovém vrchu dnes (2018)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist