logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

WENZEL SCHMIED

Záznam křestní matriky farní obce Kunžak o narození otcově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam rehberské křestní matriky o narození matčině

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam rehberské oddací matriky o svatbě rodičů

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Srní

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Snímky zachycují "Kamenný dům" v někdejším Schlösselwaldu, známý z díla Karla Klostermanna, než byl zbořenSnímky zachycují "Kamenný dům" v někdejším Schlösselwaldu, známý z díla Karla Klostermanna, než byl zbořen

Snímky zachycují "Kamenný dům" v někdejším Schlösselwaldu, známý z díla Karla Klostermanna, než byl zbořen

Repro archív Kohoutího kříže

Repro archív Kohoutího kříže

Na ilustraci k jeho textu o Schlösselwaldu v knize, odkud je převzat, je týž dům označen jako "Vinzenzhof" či "Schulhauser" (na plánku osady má čp. 19 /Wirtshaus/, resp. čp. 18 a 18a, a je dnes k nepoznání přestavěn, název "Kamenný dům" však nese dál)

Na ilustraci k jeho textu o Schlösselwaldu v knize, odkud je převzat, je týž dům označen jako "Vinzenzhof" či "Schulhauser" (na plánku osady má čp. 19 /Wirtshaus/, resp. čp. 18 a 18a, a je dnes k nepoznání přestavěn, název "Kamenný dům" však nese dál)

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 731

"Kamenný dům" ve své dnešní podobě"Kamenný dům" ve své dnešní podobě

"Kamenný dům" ve své dnešní podobě

Foto Jan Mareš

Takto visí na stěně interiéru přestavěného Kamenného domu záběry jeho někdejšího stavu

Takto visí na stěně interiéru přestavěného Kamenného domu záběry jeho někdejšího stavu

Foto Vít Novotný

Dnešní Srní a Hrádky na snímku z doby někdy kolem roku 1940 -
les v nich tenkrát zdaleka ještě nepanoval tolik jako dnes

Dnešní Srní a Hrádky na snímku z doby někdy kolem roku 1940 -
les v nich tenkrát zdaleka ještě nepanoval tolik jako dnes

Repro Glaube und Heimat, 1993, č. 5, s. 36

Plánek osady, č. 9 má dům. patřící jemu, dnešní penzion "Hrátky"

Plánek osady, č. 9 má dům. patřící jemu, dnešní penzion "Hrátky"

Repro Im Lande der künischen Freibauern (1992), s. 730

Dům čp. 9 na leteckých snímcích z let 1949 a 2008Dům čp. 9 na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Dům čp. 9 na leteckých snímcích z let 1949 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Penzion "Hrátky"

Penzion "Hrátky"

Foto Ivo Kareš

Interiér hamru (Hammermühle) u Srní na snímku ze třicátých let 20. století

Interiér hamru (Hammermühle) u Srní na snímku ze třicátých let 20. století

Repro V. Holý, Královský hvozd na Šumavě před třicetiletou válkou (2007), s. 232

Vchynice-Tetov na pohlednici Josefa Seidela

Vchynice-Tetov na pohlednici Josefa Seidela

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Vchynice-Tetov připomíná informační tabule vytvořená v rámci projektu "Album Šumavy" a jeden z mála dochovaných původních domů (viz i Gerold Dvorak)

Vchynice-Tetov připomíná informační tabule vytvořená v rámci projektu "Album Šumavy" a jeden z mála dochovaných původních domů (viz i Gerold Dvorak)

Vchynice-Tetov připomíná informační tabule vytvořená v rámci projektu "Album Šumavy" a jeden z mála dochovaných původních domů (viz i Gerold Dvorak)

Foto Leona Töröková

Hráze dvou dnes prázdných nádrží, využívaných při plavení dřeva - Rokytecké a Roklanské

Hráze dvou dnes prázdných nádrží, využívaných při plavení dřeva - Rokytecké a Roklanské

Hráze dvou dnes prázdných nádrží, využívaných při plavení dřeva - Rokytecké a Roklanské

Foto Ivo Kareš

Roklanský potok

Roklanský potok

Foto Leona Töröková

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist