logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MAXIMILIAN SCHMIDT ZV. WALDSCHMIDT

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2012, č. 2, s. 33

Repro www stránky literární výstavy Místa setkávání

Der Bayern - Böhmen : 1500 Jahre Nachbarschaft (2007), s. 84,
foto M. Dietrich, München 1902

S nejmladší dcerou Amandou před kulisou horského lesa

S nejmladší dcerou Amandou před kulisou horského lesa

Der Bayerwald, 1982, č. 1, s. 33

"Waldschmidtova chata" na Roklanu, pohlednice

"Waldschmidtova chata" na Roklanu, pohlednice

Nedávno stržená budova staré celnice v Eschlkamu, jeho rodný dům s pamětní deskou

Nedávno stržená budova staré celnice v Eschlkamu, jeho rodný dům s pamětní deskou

Der Bayerwald, 2002, č. 1, s. 25

Tři obálky z řady jeho Sebraných spisů (měly celkem 34 svazků a vycházely v Lipsku - H. Haessel Verlag)

Tři obálky z řady jeho Sebraných spisů (měly celkem 34 svazků a vycházely v Lipsku - H. Haessel Verlag)

Titulní list českého překladu jedné z jeho knih (1897)

Titulní list českého překladu jedné z jeho knih (1897)

Obálka nového vydání (1993) v nakladatelství Morsak, Grafenau

Obálka nového vydání (1993) v nakladatelství Morsak, Grafenau

Jeho nářeční báseň o "veselém funuse" s kresbou Josefa Frutha

Jeho nářeční báseň o "veselém funuse" s kresbou Josefa Frutha

Der Bayerwald, 1999, č. 1, s. 43

Jeho snímky dolnobavorských krojů z roku 1895 zachycují mladou ženu ze Straubingu se zlatým čepcem (Goldhaube), dále manželský pár z Grafenau a skupinu šesti žen a tří mužů z okolí Vilshofenu, jsou i ručně kolorovány a čekaly na své objevení více než 100 let

Jeho snímky dolnobavorských krojů z roku 1895 zachycují mladou ženu ze Straubingu se zlatým čepcem (Goldhaube), dále manželský pár z Grafenau a skupinu šesti žen a tří mužů z okolí Vilshofenu, jsou i ručně kolorovány a čekaly na své objevení více než 100 let

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2012, č. 2, s. 34, 35

Waldschmidtův pomník na hoře Riedelstein (1135 m n.m.) u ArnbruckuWaldschmidtův pomník na hoře Riedelstein (1135 m n.m.) u Arnbrucku

Waldschmidtův pomník na hoře Riedelstein (1135 m n.m.) u Arnbrucku

Foto Václav Špinar

Pohlednice z Arnbrucku zachycuje i památník na Riedelsteinu

Pohlednice z Arnbrucku zachycuje i památník na Riedelsteinu

Repro Schöner Bayerischer Wald, 2009, č. 2, s. 20

Článek Winfrieda Baumanna o pamětní bohoslužbě pod Waldschmidtovým památníkem na hoře Riedelstein

Repro Der Bayerwald, 1970, č. 1, s. 48-49

Pamětní deska na domě v bavorském Mnivhově, kde skonal

Pamětní deska na domě v bavorském Mnivhově, kde skonal

Repro Der Bayerwald, 1998, č. 3, s. 57

Ke 100. výročí jeho narození přetiskl českobudějovický německý list tento článek z "Passauer Zeitung", který označuje rok 1932 za "Waldschmidt-Jahr" (byl to ovšem i "rok Goetheův")

Repro Budweiser Zeitung, 1932, č. 16, s. 1-3

Památník Waldschmidtův při kostele Nanebevzetí Panny Marie v bavorském Freyungu

Památník Waldschmidtův při kostele Nanebevzetí Panny Marie v bavorském Freyungu

Repro Der Bayerwald, 2009, č. 2, s. 6

Po něm pojmenovaná Waldschmidtova cena, udělovaná každoročně sdružením "Waldschmidt-Verein"

Po něm pojmenovaná Waldschmidtova cena, udělovaná každoročně sdružením "Waldschmidt-Verein"

Repro Unser Bayerischer Wald, 2002, č. 1, s. 18

U Jochensteinu dnes stojí přehrada - uprostřed je vyznačena
hranice mezi Rakouskem a Německem

U Jochensteinu dnes stojí přehrada - uprostřed je vyznačena
hranice mezi Rakouskem a Německem

Foto Pavel Polák

Zimní pohled na hraniční hřeben se Smrčinou a Plechým od Horní Plané

Repro archív LT

Cesta na Luzný

Cesta na Luzný

Foto Leona Töröková

Velký a Malý Roklan

Velký a Malý Roklan

Foto Ivo Kareš

Blatný vrch

Blatný vrch

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist