logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JEANETTE SCHMID-MEILOVÁ

Ještě jako muž

Ještě jako muž

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1962, č. 3, s. 77

Foto z roku 1939 je podepsáno Rudi Schmid

Foto z roku 1939 je podepsáno Rudi Schmid

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2006, č. 3, obálka

Repro Kulturně informační centrum Volary

Repro Hoam!, 2004, č. 5, s. 13

Kdo jiný by to mohl být na setkání volarských spolužáků roku 1989 v popředí, nežli ona v bílé sukni

Kdo jiný by to mohl být na setkání volarských spolužáků roku 1989 v popředí, nežli ona v bílé sukni

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1989, č. 11, s. 515

Ve svých 69 letech při revuálním vystoupení ve švýcarském Curychu roku 1993

Ve svých 69 letech při revuálním vystoupení ve švýcarském Curychu roku 1993

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 12, s. 11

Při vystoupení ve Waldkirchenu roku 1994

Při vystoupení ve Waldkirchenu roku 1994

Repro Hoam!, 1994, č. 10, s. 811

Repro Oberösterreichische Nachrichten, 9. 12. 1995, Magazin s. 6

Ministerský rada Norbert Riedl jí tu 12. února roku 2004 ve Vídni předává zlatý záslužný odznak Rakouské republiky

Ministerský rada Norbert Riedl jí tu 12. února roku 2004 ve Vídni předává zlatý záslužný odznak Rakouské republiky

Repro F. K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 347

S přáteli před rodným domem ve Volarech

S přáteli před rodným domem ve Volarech

Repro Kulturně informační centrum Volary

Rodný dům se stále patrným někdejším otcovým obchodem

Rodný dům se stále patrným někdejším otcovým obchodem

Foto Ivo Kareš

Otec Max Schmid, rodem ze Schnellenzipf u Bischofsreutu, se ženou Suzanne, roz. Sitterovou, postavili tu blízko hranice s Čechami pod starou lipou kříž, na kterém anděl chrání křídly jména obou jejich dětí na znamení díku za návrat obou synů z války - Rudi po ní změnil pohlaví

Otec Max Schmid, rodem ze Schnellenzipf u Bischofsreutu, se ženou Suzanne, roz. Sitterovou, postavili tu blízko hranice s Čechami pod starou lipou kříž, na kterém anděl chrání křídly jména obou jejich dětí na znamení díku za návrat obou synů z války - Rudi po ní změnil pohlaví

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 1, s. 93

Smuteční lístek

Smuteční lístek

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2005, č. 5, s. 39

Její nekrolog ve čtrnáctideníku rakouského krajanského sdružení

Repro Sudetenpost, 2005, č. 6, s. 9

Hrob v BischofsreutuHrob v Bischofsreutu

Hrob v Bischofsreutu

Foto Jaroslav Pulkrábek

Původní školní slabikář s ilustracemi Karla Kostiala z jejího daru je prý k vidění
ve "Volarské pamětní síni" ve Waldkirchenu

Původní školní slabikář s ilustracemi Karla Kostiala z jejího daru je prý k vidění
ve "Volarské pamětní síni" ve Waldkirchenu

Repro F.K. Walter - G. Kindermann, Die Stadt Wallern im Böhmerwald (2004), s. 171

Hostinec "Bayrisch Häusl" u osady Schnellenzipf, která ležela už na bavorské straně hranice
a odkud pocházel její otec

Hostinec "Bayrisch Häusl" u osady Schnellenzipf, která ležela už na bavorské straně hranice
a odkud pocházel její otec

Repro M. Ortmeier, Herent und drent (2008), s. 147, foto Josef Seidel

Boží muka u Volar ve směru na Bobík

Boží muka u Volar ve směru na Bobík

Foto Pavel Křovina

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist