logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EDUARD SCHMID

S manželkou Annou v roce svatby 1863

S manželkou Annou v roce svatby 1863

Repro D. Kolovecká, Sklárna v Anníně u Sušice - od poloviny 19. století do současnosti (diplomová práce, 2014), archiv rodiny Schmid-Hofmann

Na snímku z roku 1903

Na snímku z roku 1903

Repro D. Kolovecká, Sklárna v Anníně u Sušice - od poloviny 19. století do současnosti (diplomová práce, 2014), archiv rodiny Schmid-Hofmann

Repro ze sbírek Sklářského muzea Annín

Záznam o jeho narození na Zlaté Studni čp. 12 v kvildské křestní matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o jeho úmrtí ve Vogelsangu a pohřbu v Anníně na stránkách kašperskohorské úmrtní matriky

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jeho heslo v rakouském životopisném lexikonu pod jménem Josef Eduard Schmid
a s chybným českým označením místa narození (namísto Zlaté Studny se tu uvádí Modrava a namísto Podlesí "Kařperské Hory" /!/)

Jeho heslo v rakouském životopisném lexikonu pod jménem Josef Eduard Schmid
a s chybným českým označením místa narození (namísto Zlaté Studny se tu uvádí Modrava a namísto Podlesí "Kařperské Hory" /!/)

Repro Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 Online-Edition

Náhrobky Anny a Eduarda Schmidových v Anníně (viz i Sepp Berndt)Náhrobky Anny a Eduarda Schmidových v Anníně (viz i Sepp Berndt)

Náhrobky Anny a Eduarda Schmidových v Anníně (viz i Sepp Berndt)

Foto Josef Pecka

O sklářské rodině Schmidových na Zlaté Studni, ve Staších, Vogelsangu a Anníně na stránkách rodopisné knihy Josefa Blaua

Repro J. Blau, Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald. II. Band, Familienkunde (1956), s. 198-203

Sklárna ve Zlaté Studni na staré fotografii (viz i Franz Blau)

Sklárna ve Zlaté Studni na staré fotografii (viz i Franz Blau)

Repro www stránky Zaniklé obce

Někdejší osadu a sklárnu Zlatá Studna dnes připomíná jen informační tabule

Někdejší osadu a sklárnu Zlatá Studna dnes připomíná jen informační tabule

Foto Leona Töröková

Annín na pohlednici Josefa Seidela z roku 1909

Annín na pohlednici Josefa Seidela z roku 1909

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Brusírna skla v Anníně na fotografii Maxe Nowaka

Brusírna skla v Anníně na fotografii Maxe Nowaka

Repro Photographie im Böhmerwald 1880-1940 (1984), s. 215

Annínský smrk "u rybárny"Annínský smrk "u rybárny"

Annínský smrk "u rybárny"

Repro M. Kult - O. Šmíd, Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava (2021), s. 91

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist