logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG SCHLÖGL

Tady stojí šestý zprava v říjnu 1938 na náměstí v Krumlově po jeho připojení k "Říši", když byl propuštěn z vazby u českobudějovického krajského soudu, druhý zprava je Ernst Holzinger

Tady stojí šestý zprava v říjnu 1938 na náměstí v Krumlově po jeho připojení k "Říši", když byl propuštěn z vazby u českobudějovického krajského soudu, druhý zprava je Ernst Holzinger

Repro W. Jungwirth, Wettern-Pötschmühle (1995), s. 53

Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, pořízených v únoru roku 1942Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, pořízených v únoru roku 1942

Na dvou snímcích z fotoateliéru Seidel, pořízených v únoru roku 1942

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam křestní matriky farní obce Dubec o jeho narození v Třemešném na Šumavě čp. 18, kde hospodařil se svou ženou Margarethou, dcerou výminkáře Georga Marschika z Bezděkova (Pössigkau) čp. 40 a jeho ženy Marie Anny, roz. Schlöglové z Bezděkova čp. 10 (Bezděkov je dnes částí obce Třemešné na Šumavě) Georgův otec Andreas Schlögl, syn Adama Schlögla a Walburgy, roz. Goblirschové z Pavlíkova (Pabelsdorf) čp. 6 (Pavlíkov je dnes rovněž jen částí obce Třemešné na Šumavě), kteří na stavení čp. 18 hospodařili předtím - pozdějí přípis nás pak zpravuje o svatbě Georga Schlögla dne 30. srpna 1920 ve Falknově nad Ohří (dnešní Sokolov) s Katharinou, roz. Petermannovou

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Záznam křestní matriky farní obce Dubec o narození jeho ženy Kathariny (s pozdějším přípisem o její svatbě s ním dne 30. srpna roku 1920 ve Falknově nad Ohří /dnešní Sokolov/) v Třemešném na Šumavě čp. 44 - její otec Ludwig Petermann, syn Wenzla Petermanna, hostinského a řezníka ve si Vlkýš (Wilkischen) čp. 10, předtím ve vsi Jedvaniny (Mensdorf) čp. 5 (dnes je Vlkýš částí obce Heŕmanova Huť a Jedvaniny jsou částí obce Nečtiny), a Nothburgy, roz. Ludwigové z města Úterý (Neumarkt), byl v Třemešném řídícím učitelem, její matka Anna, roz. Steinsdörferová, byla dcerou truhlářského mistra v Nové Vsi (Neudorf) čp. 108 Ferdinanda Steinsdörfera a Magdaleny, roz. Guberové ze Svaté Kateřiny (zde psáno "in Katharina") čp. 46, kmotrou dítěte se pak stala Katharina Steinsdörferová, choť majitele domu v Ronšperku (dnes Poběžovice) čp. 94

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kostel sv. Michaela Archanděla v Dubci, kde byli on i jeho budoucí žena pokřtěni, patří mezi ohrožené kulturní památky

Kostel sv. Michaela Archanděla v Dubci, kde byli on i jeho budoucí žena pokřtěni, patří mezi ohrožené kulturní památky

Repro www stránky Dominanty.cz

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 59 na českokrumlovském Latráně, kde tehdy bydlil se svou ženou Katharinou (29. října 1889 v Třemešném na Šumavě jako její manžel), učitelkou v důchodu

Repro Sčítání lidu 1921, Český Krumlov, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady figuruje jeho žena Katharina, roz. Petermannová, na dlouhém seznamu pro nedostatek míst penzionovaných učitelských sil v Českém Krumlově roku 1928

Tady figuruje jeho žena Katharina, roz. Petermannová, na dlouhém seznamu pro nedostatek míst penzionovaných učitelských sil v Českém Krumlově roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 73

Ze schematismu prvního knížecího majorátu

Ze schematismu prvního knížecího majorátu

Repro Schwarzenberská ročenka 1935

Nekrolog na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1953, č. 3, s. 17

O Třemešném na Wikipedii (klikněte na náhled)

O Třemešném na Wikipedii (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Třemešné na Šumavě (vlevo) a jeho farní obec Dubec na leteckých snímcích z let 1949/1958 a 2011

Třemešné na Šumavě (vlevo) a jeho farní obec Dubec na leteckých snímcích z let 1949/1958 a 2011

Třemešné na Šumavě (vlevo) a jeho farní obec Dubec na leteckých snímcích z let 1949/1958 a 2011

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist