logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HELMUT SCHLÄGER

Novorozený Helmut s rodiči a sourozenci na snímku z roku 1924

Novorozený Helmut s rodiči a sourozenci na snímku z roku 1924

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Repro Hoam!, 1972, č. 7, s. 221

Dům čp. 29 ve Chvalšinách patřil rodině od roku 1830

Dům čp. 29 ve Chvalšinách patřil rodině od roku 1830

Foto Ivo Kareš

O něm na stránkách krajanského časopisu

O něm na stránkách krajanského časopisu

Repro Hoam!, 1958, č. 2, s. 12

První odstavec jeho odborného článku

První odstavec jeho odborného článku

Repro Bonner Jahrbücher, č. 168 (1968), s. 299

Úvod nekrologu ve vědeckém periodiku, otištěném až po letech

Repro Gnomon, 1974, č. 1, s. 97

Nekrolog v krajanském časopise

Nekrolog v krajanském časopise

Repro Glaube und Heimat, 1975, č. 1, s. 10

Zmíněn byl i v textu zdravice k otcovým devadesátinám

Zmíněn byl i v textu zdravice k otcovým devadesátinám

Repro Hoam!, 1975, č. 1, s. 10

Jeho heslo na Wikipedii (klikněte na náhled)

Jeho heslo na Wikipedii (klikněte na náhled)

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist