logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SCHINKO

Na snímku ze školního roku 1923/24 v Dolním Markschlagu je pan řídící učitel Schinko dobře obutý zachycen se svými bez výjimky bosými žáky - ten sedící napravo od nohou pana řídícího, Johann Hofer, snímek poslal do krajanského časopisu

Na snímku ze školního roku 1923/24 v Dolním Markschlagu je pan řídící učitel Schinko dobře obutý zachycen se svými bez výjimky bosými žáky - ten sedící napravo od nohou pana řídícího, Johann Hofer, snímek poslal do krajanského časopisu

Repro Glaube und Heimat, 1988, č. 3, s. 43

V roce 1932 se žáky v Rychnůvku, vedle něho sedí děkan Vinzenz Gross

V roce 1932 se žáky v Rychnůvku, vedle něho sedí děkan Vinzenz Gross

Repro Glaube und Heimat, 1995, č. 12, s. 57

Záznam o svatbě rodičů v oddací matrice farní obce Dobrá Voda u Českých Budějovic

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Návesní kaple v rodném HlinskuNávesní kaple v rodném Hlinsku

Návesní kaple v rodném Hlinsku

Foto Pavel Polák

Zpráva o jeho jmenování na školu v Malšíně, hned za ním čteme jméno Jakoba Micko

Zpráva o jeho jmenování na školu v Malšíně, hned za ním čteme jméno Jakoba Micko

Repro Budweiser Zeitung, 1905, č. 46, s. 4

Někdejší malšínská škola

Někdejší malšínská škola

Foto Ivo Kareš

Takto zaznamenal ve školní kronice svůj příchod do Dolní Hraničné (Dolního Markschlagu)

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Takto byla školní budova v Dolním Markschlagu zakreslena ve školní kronice (viz i Alois Sonnleitner)

Takto byla školní budova v Dolním Markschlagu zakreslena ve školní kronice (viz i Alois Sonnleitner)

Repro Kronika obecné školy Dolní Hraničná 1892-1944, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro školní budovu v Dolním Markschlagu čp. 12, kde pan řídící bydlel se svou ženou Marií (*4.listopadu 1879 v Hůrách /Hurr/) a synem Hermannem (*12. července 1908 v Ostrově /Wörles/), pokud lze věřit údajům ohledně dat a míst narození těch dvou mu nejbližších

Repro Sčítání lidu 1921, Dolní Hraničná, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady stávala Dolní HraničnáTady stávala Dolní Hraničná

Tady stávala Dolní Hraničná

Foto Ivo Kareš

Záznam o jeho odchodu do důchodu v rychnůvecké školní kronice

Záznam o jeho odchodu do důchodu v rychnůvecké školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Rychnůvek 1878-1945 (SOA v Třeboni - digitální archív)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist