logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SCHIMA

Tři bratři Schimové na Libíně, on je ten nejstarší z nich

Tři bratři Schimové na Libíně, on je ten nejstarší z nich

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 183

Záznam o jeho narození v prachatické křestní matrice s pozdějším přípisem o jeho svatbě 19. května roku 1923 ve štýrském městě Eisenerz s Julianou Hörmannovou, roz. Schusterovou

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Česky psaný záznam vlachovobřezské křestní matriky o narození jeho děda z otcovy strany

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Arch sčítání lidu z roku 1900 pro stavení čp. 11 v Perlovicích s tehdy pětiletým Franzem, jeho rodiči a sestrou Theresií

Repro Sčítání lidu 1900, Perlovice, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Pohled směrem, kde perlovická stavení čp. 10 a 11 stávala

Pohled směrem, kde perlovická stavení čp. 10 a 11 stávala

Foto Ivo Kareš

Takto Hans Schima ve vzpomínce zachytil petrovickou pastoušku a starou kovárnu při cestě s křížkem, u něhož seslavily májové pobožnosti

Takto Hans Schima ve vzpomínce zachytil petrovickou pastoušku a starou kovárnu při cestě s křížkem, u něhož seslavily májové pobožnosti

Repro H. Pechmann - J. Schumertl, Heimat - einst in Pfefferschlag und Perletschlag (2001), s. 201

Obecní pastouška zvaná "Hirtahaus" v Perlovicích, která už neexistuje,
 na nedatovaném snímku, vpravo stavení čp. 23 "Christler Stübl"

Obecní pastouška zvaná "Hirtahaus" v Perlovicích, která už neexistuje,
na nedatovaném snímku, vpravo stavení čp. 23 "Christler Stübl"

Repro www stránky Zaniklé obce

Dům čp. 23 v Perlovicích na snímcích z roku 2018Dům čp. 23 v Perlovicích na snímcích z roku 2018

Dům čp. 23 v Perlovicích na snímcích z roku 2018

Foto Ivo Kareš

Kříž mezi starými lípami před domem čp. 23

Kříž mezi starými lípami před domem čp. 23

Foto Ivo Kareš

Perlovice po odsunu...

Perlovice po odsunu...

Repro www stránky Zaniklé obce

Perlovice už opuštěné pod sněhem

Perlovice už opuštěné pod sněhem

Repro www stránky Zaniklé obce

Zpráva o úmrtí France Schimy v krajanském měsíčníku

Zpráva o úmrtí France Schimy v krajanském měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1976, č. 4, s. 129

Znak bavorského města Traunstein, kde zemřel a kde je i pochován

Znak bavorského města Traunstein, kde zemřel a kde je i pochován

Repro Wikipedia

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist