logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SCHICHO

Ve jménu Božím!

Když začínám psát něco jako rodinnou kroniku, chci tím uchovat pro budoucí pokolení to nejdůležitější, co jsem vyzkoumal a prožil a co nějak souvisí s příjmením Schicho.
Přeji si, aby tato kniha tomu, kdo po mě převezme tento dům, nebo synovi, který si to nejvíc zaslouží (v originále "dem Übernehmer dieses Hauses oder würdigsten Sohn" - pozn. překl.), přinášela i jím vepsané nejvýznamnější události jejich života a věřím, že i v pozdějších letech bude k užitku křesťanskému a charakternímu pokolení, majícímu v úctě své předky. Doufám, že Všemohoucí Bůh, který dal už po 250 let přecházet našemu příjmení Schicho z otce na syna, zachová tento rod ještě po mnohá další staletí.
Zapsal dne 12. ledna 1935

Josef Schicho,
Kaplice čp. 150.

Z kopie obsáhlého rukopisu, který mi v německy psaném originále poskytl Bernhard Riepl, zastoupený i samostatně na webových stránkách Kohoutího kříže, vyjímám v překladu toliko toto úvodní slovo, po němž následuje nákres rodokmenu, určený zřejmě průběžnému doplňování, jakož i rodinná kronika v podobě historického kalendáře od poslední dekády 19, století do roku 1952. Poněvadž pisatelův syn a jmenovec, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže, vydal o svých životních osudech cennou knihu, chci takto jen upozornit na skutečnost, že měl v otci, narozeném 28. července 1901 v Kaplici a zesnulém v rakouském Freistadtu 21. července roku 1976 (jeho žena Maria, roz. Prokschová, která přišla na svět dne 23. září 1906 ve dnes zaniklém Polžově /Pilsenschlag/, ho "na věčnost" následovala až 30. července 1996 v 90 letech věku), důstojného předchůdce. Byť za války ve funkci "místního selského vedoucího", který ovšem, jak sám v kronice uvádí, do "vedoucí strany" nevstoupil ("Zur NSDAP gehe ich nicht!" abychom citovali přímo), lze ho považovat za poznamenaného nekřesťanskou dobou. Do Rakouska získala však rodina po válce povolení vycestovat a začít tam takříkajíc od nuly. V lednu 1935 nemohl Josef Schicho starší ani v nejmenším tušit, co bude během pouhého desetiletí, kdepak staletí, prodělat "křesťanskému a charakternímu" pokolení. Dům čp. 150 v Kaplici už neexistuje. Kéž jsou řádky nejen snad jeho kroniky alespoň poučením o vratkosti lidských osudů a o bezmoci psaného slova v předpovídání věcí budoucích.

- - - - -
* Kaplice / † † † Freistadt (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Jako hudebník v československé armádě
Na rodinném snímku sedí uprostřed, vpravo manželka Maria, vlevo tehdy dvouletý syn Josef
Josef a Maria Schichovi ve svých 45 a 39 letech...Josef a Maria Schichovi ve svých 45 a 39 letech...
... a ve věku 72 s 67 let

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist