logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

EGON SCHIELE

Egon Schiele a Anton Peschka v Č. Krumlově roku 1910

Egon Schiele a Anton Peschka v Č. Krumlově roku 1910

Repro W.G. Fischer, Egon Schiele 1890-1918 : Pantomimen
der Lust - Visionen der Sterblichkeit (1994), s. 192

Jako malý chlapec na dětském houpacím koni s rodiči a dvěma svými staršími sestrami

Jako malý chlapec na dětském houpacím koni s rodiči a dvěma svými staršími sestrami

Repro K.A. Schröder, Egon Schiele : Eros and Passion (1995),
s. 9

Matka Marie s dětmi Melanií, Egonem a Elvirou na snímku z roku 1890

Matka Marie s dětmi Melanií, Egonem a Elvirou na snímku z roku 1890

Repro Hoam!, 2014, č. 6, s. 5

Jeho starší sestra Melanie na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel

Jeho starší sestra Melanie na snímku českokrumlovského fotoateliéru Seidel

Repro Mysterium Šumava - Josef & František Seidel, katalog výstavy Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov 2015, s. 101

Fotomontáž podobenky matčiny a jeho samého jako dítěte od Bernadette Huberové

Fotomontáž podobenky matčiny a jeho samého jako dítěte od Bernadette Huberové

Repro F. E. Wischin, Schiele a Krumlov (2010), s. 281

Portrét jeho matky z raného období jeho tvorby (1907)

Portrét jeho matky z raného období jeho tvorby (1907)

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 1, s. 7

Autoportrét patnáctiletého z roku 1905

Autoportrét patnáctiletého z roku 1905

Repro Hoam!, 2014, č. 6, s. 4

V patnácti letech

V patnácti letech

Repro D. Grieser, Česká babička, aneb, Cizinec je našinec (2011), s. 24

S Wally Neuzilovou

S Wally Neuzilovou

Repro F. E. Wischin, Schiele a Krumlov (2010), s, 92

Jeho autoportrét ze sbírek vídeňského Leopold Museum

Jeho autoportrét ze sbírek vídeňského Leopold Museum

Repro Hoam!, 2024, č. 1, s. 24

Záznam českokrumlovské křestní matriky o narození jeho babičky z matčiny strany na Plešivci (Flößburg) čp. 40 zdejšímu "mistru hokynářskému a majiteli hospodářství" Franzi Poferlovi a jeho ženě Katharině, dceři hokynáře Mathiase Kitzhofera a jeho ženy Agnes, roz. Wastlové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam z oddací matriky farní obce Přídolí dosvědčuje svatbu děda z matčiny strany, tehdy devatenáctiletého, s Aloysií, roz. Poferlovou, jako svědek je tu v říjnu 1861 podepsán i českokrumlovský továrník Franz Wozelka

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam křestní matriky farní obce Přídolí o narození matčina otce Franze Soukupa v Mirkovicích čp. 16 26. června roku 1842 a téhož dne v Přídolí i pokřtěného

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodový katastr farní obce Přídolí zachytil i původ matčina otce Franze Soukupa, narozeného 26. června 1842 v Mirkovicích, nejmladšího z dětí Antona Soukupa (ten spatřil světlo světa 12. srpna roku 1802 ve vsi Sedliště na panství Protivín jako syn Jana Soukupa, pastýře v Kloubu, a jeho ženy Kateřiny Velinové /Wellina/, přičemž Anton Soukup, jak je tu psáno, byl později adoptován Martinem Gallistlem, sedlákem v Mirkovicích čp. 16 a zemřel v tyrolském Kufsteinu) a jeho ženy Kathariny, roz. Schinko z Chabičovic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V matričních záznamech zmiňovaný dům čp. 16 v Mirkovicích

V matričních záznamech zmiňovaný dům čp. 16 v Mirkovicích

Foto Ivo Kareš

O jeho matce a dědovi na webových stránkách obce Mirkovice, na kterých se ovšem právě tady dá najít řada pravopisných a věcných omylů

O jeho matce a dědovi na webových stránkách obce Mirkovice, na kterých se ovšem právě tady dá najít řada pravopisných a věcných omylů

Repro www stránky obce Mirkovice

Německý záznam v českokrumlovské křestní matrice o narození a křtu jeho matky Marie, dcery Franze Soukupa, majitele domu a hospodářství v Krumlově, Rybářská ulice čp. 40 (jeho otec hospodařil v Mirkovicích na usedlosti čp. 16 se svou ženou Katharinou, roz. Schinko, původem z Chabičovic), a jeho manželky Aloisie, dcery Franze Poferla, majitele hospodářství v českokrumlovské Rybářské ulici čp. 40, a jeho ženy Kathariny, roz. Kitzhoferové z Krumlova, Budějovické předměstí čp. 3 - jako kmotrové jsou psáni Anton Soukup a Maria Zichascheková z Mirkovic

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Záznam o narození Egona Schieleho v křestní matrice dolnorakouského Tullnu

Repro Matricula Online

K jeho původu z Rodopisné revue

Repro Rodopisná revue, 1999, č. 3, s. 14-15

Dům čp. 111 na českokrumlovském Parkánu, ve kterém nějaký čas bydlila Egonova matka (narodila se jinak v Rybářské ulici), s růžovou fasádou, který tu vlevo dole mírně vystupuje z řady (viz i Erwin Osen) - byt v tomto domě, patřícím obchodníku s kůžemi Fritzi Blochovi, sehnal pro umělcovu matku a také jeho kolegy v roce 1911 českokrumlovský gymnazista Willi Lidl, Schiele se sem měl s Wally Neuzilovou stáhnout ze zahradního domku při mostu u staré střelnice - na současném snímku a na akvarelu z roku 1910, který Schiele nazval Domy na Vltavě, tady je zcela napravo zachycen od řekyDům čp. 111 na českokrumlovském Parkánu, ve kterém nějaký čas bydlila Egonova matka (narodila se jinak v Rybářské ulici), s růžovou fasádou, který tu vlevo dole mírně vystupuje z řady (viz i Erwin Osen) - byt v tomto domě, patřícím obchodníku s kůžemi Fritzi Blochovi, sehnal pro umělcovu matku a také jeho kolegy v roce 1911 českokrumlovský gymnazista Willi Lidl, Schiele se sem měl s Wally Neuzilovou stáhnout ze zahradního domku při mostu u staré střelnice - na současném snímku a na akvarelu z roku 1910, který Schiele nazval Domy na Vltavě, tady je zcela napravo zachycen od řeky

Dům čp. 111 na českokrumlovském Parkánu, ve kterém nějaký čas bydlila Egonova matka (narodila se jinak v Rybářské ulici), s růžovou fasádou, který tu vlevo dole mírně vystupuje z řady (viz i Erwin Osen) - byt v tomto domě, patřícím obchodníku s kůžemi Fritzi Blochovi, sehnal pro umělcovu matku a také jeho kolegy v roce 1911 českokrumlovský gymnazista Willi Lidl, Schiele se sem měl s Wally Neuzilovou stáhnout ze zahradního domku při mostu u staré střelnice - na současném snímku a na akvarelu z roku 1910, který Schiele nazval Domy na Vltavě, tady je zcela napravo zachycen od řeky

Repro F. E. Wischin, Schiele a Krumlov (2010), s, 121

Zahradní domek, kde měl ateliérZahradní domek, kde měl ateliér

Zahradní domek, kde měl ateliér

Foto Ivo Kareš

Na rakouské poštovní známce

Na rakouské poštovní známce

Posmrtná maska

Posmrtná maska

Repro leták Egon-Schiele-Museum Tulln

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Zpráva o úmrtí ve vídeňském tisku

Repro Neue Freie Presse, 2. 11. 1918, s. 7 (ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Hrob Egona a Edith Schieleových na "horním svatovítském" hřbitově ve Vídni, kde je pochován i Otto Stoessl

Hrob Egona a Edith Schieleových na "horním svatovítském" hřbitově ve Vídni, kde je pochován i Otto Stoessl

Repro Wikipedia

Pozdrav z Krumlova "nad Vltavou" se Schieleovým podpisem na líci pohlednice (1910)

Pozdrav z Krumlova "nad Vltavou" se Schieleovým podpisem na líci pohlednice (1910)

Repro F.E. Wischin, Egon Schiele und Krumau (1994), s. 28

Jeho sochařský autoportrét

Jeho sochařský autoportrét

Repro Hoam!, 2020, č. 8-9, s. 26

Jeho kresba barevnou křídou z roku 1906 zachycuje věž českokrumlovského zámku od mostu před Budějovickou branou

Jeho kresba barevnou křídou z roku 1906 zachycuje věž českokrumlovského zámku od mostu před Budějovickou branou

Repro F.E. Wischin, Egon Schiele und Krumau (1994), s. 75

Pastýřský pes na Schielem signované kresbě černou křídou na balicím papíře

Pastýřský pes na Schielem signované kresbě černou křídou na balicím papíře

Repro archív Kohoutího kříže

Tady je na jeho portrétní kresbě zachycen Hugo Sonnenschein, který zahynul v komunistickém vězení Mírov v květnu roku 1953

Tady je na jeho portrétní kresbě zachycen Hugo Sonnenschein, který zahynul v komunistickém vězení Mírov v květnu roku 1953

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 2129

Rukopis básně Pod bílým nebem

Rukopis básně Pod bílým nebem

Repro W.G. Fischer, Egon Schiele 1890-1918 :
Pantomimen der Lust - Visionen
der Sterblichkeit (1994), s. 139

Rukopis z roku 1910

Rukopis z roku 1910

Repro Morgen - Kulturzeitschrift aus Niederöstereich, 1978, č. 5, s. 209

Obálka knihy (1990) vydané Okresním vlastivědným muzeem Český Krumlov

Obálka knihy (1990) vydané Okresním vlastivědným muzeem Český Krumlov

Café Fink, kde vznikly mnohé jeho kresby, zcela vpravo na snímku Josefa Seidela z českokrumlovského Latránu

Café Fink, kde vznikly mnohé jeho kresby, zcela vpravo na snímku Josefa Seidela z českokrumlovského Latránu

Repro Geschichte der Stadt Český Krumlov (2009), s. 147

Jeho skicář a psací brkJeho skicář a psací brk

Jeho skicář a psací brk

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 2020, č. 28, s. 7 (ze sbírek Landessammlungen Niederösterreich)

Rakouská stříbrná mince v hodnotě 20 € z roku 2012, na rubu s portrétem Wally Neuzilové, bývalé modelky Gustava Klimta a za krumlovských pobytů Schielových "pro nevázaný život" s ní i jedné z příčin jejich vyhoštění odsud

Rakouská stříbrná mince v hodnotě 20 € z roku 2012, na rubu s portrétem Wally Neuzilové, bývalé modelky Gustava Klimta a za krumlovských pobytů Schielových "pro nevázaný život" s ní i jedné z příčin jejich vyhoštění odsud

Repro Hoam!, 2012, č. 3, s. 11

V rodném dolnorakouském městě Tulln an der Donau stojí před jeho muzeem dokonce malířova socha v životní velikostiV rodném dolnorakouském městě Tulln an der Donau stojí před jeho muzeem dokonce malířova socha v životní velikosti

V rodném dolnorakouském městě Tulln an der Donau stojí před jeho muzeem dokonce malířova socha v životní velikosti

Foto Pavel Polák

Na plakátě Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově na českokrumlovské ulici a před budovou Jihočeské vědecké knihovny v Českých BudějovicíchNa plakátě Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově na českokrumlovské ulici a před budovou Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Na plakátě Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově na českokrumlovské ulici a před budovou Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Foto Pavel Polák a Ivo Kareš

Záznam v databázi regionálních osobností Městské knihovny v Českém Krumlově s jeho jménem

Repro On-line katalog Městské knihovny v Českém krumlově

Plakát k filmu režiséra Dietera Bernera z roku 2016

Plakát k filmu režiséra Dietera Bernera z roku 2016

Repro www stránky IMDb.com

Martin C. Putna se věnoval Schieleově osobnosti s bohatými ukázkami z jeho básnické tvorby v jednom z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem (klikněte pro přehrání)

Martin C. Putna se věnoval Schieleově osobnosti s bohatými ukázkami z jeho básnické tvorby v jednom z pořadů cyklu Jihočeský literární místopis, vysílaného českobudějovickým rozhlasem (klikněte pro přehrání)

Repro www stránky Českého rozhlasu

Edice Pramínek přináší výtah z jeho rodokmenu a přehled pramenů k jeho životopisu, kde ovšem odkaz na Kohoutí kříž bohužel chybí

Repro M. Trnka, Rodopisné poznámky z jihu Čech a Šumavy 4 (2012), s. 20-21

Takto se zvedal "jeho" Český Krumlov z "mrtvého města" k památce UNESCO

Takto se zvedal "jeho" Český Krumlov z "mrtvého města" k památce UNESCO

Repro informační leták Regionálního muzea v Českém Krumlově

Plánek města Český Krumlov se zachycením více než 30 orientačních bodů ulic a památek označených čísly, písmeny pak označených "úhlů pohledu Egona Schieleho" na město

Repro informační leták Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist