logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JOSEF SCHEFCZIK

Záznam o jeho narození v prášilské matrice

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Jednotřídka v jeho rodném Velkém Boru na stavení čp. 72

Jednotřídka v jeho rodném Velkém Boru na stavení čp. 72

Repro www stránky Národní park Šumava, z archívu Emila Kintzla

Záznam želnavské oddací matriky o jeho první svatbě

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Zápis o jeho nástupu do pernecké školy ve školní kronice

Zápis o jeho nástupu do pernecké školy ve školní kronice

Repro Kronika německé obecné školy Pernek 1891-1965, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o jeho druhé svatbě v oddací matrice farní obce Světlík

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro školu v Perneku (čp. 26)

Repro Sčítání lidu 1921, Želnava, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Někdejší škola v Perneku kdysi a dnes (2019)Někdejší škola v Perneku kdysi a dnes (2019)

Někdejší škola v Perneku kdysi a dnes (2019)

Repro Glaube und Heimat, 1970, č. 23, obálka a foto Pavel Polák

Úvod pernecké obecní kroniky

Repro Obecní kronika Pernek (1920) 1927-1956, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Zpráva o jeho odsouzení za zpronevěru

Zpráva o jeho odsouzení za zpronevěru

Repro Hlas lidu, 1936-1937, č. 15, s. 3

Hrob na želnavském hřbitově už dnes nelze nalézt

Hrob na želnavském hřbitově už dnes nelze nalézt

Foto Pavel Polák

V lese mezi Milavčem, odkud pocházel jeho otec, a Chrastavicemi skrývá nenápadný vršek jednu z mnoha pravěkých mohyl

V lese mezi Milavčem, odkud pocházel jeho otec, a Chrastavicemi skrývá nenápadný vršek jednu z mnoha pravěkých mohyl

Repro www stránky Svazek Domažlicko

Milavečský vozík z tamních nálezů je záhadou už od svého objevení v roce 1883

Milavečský vozík z tamních nálezů je záhadou už od svého objevení v roce 1883

Repro K. Pinkrová - L. Ptáček, Pozor, hranice! : průvodce historií česko-bavorského pohraničí okresů Domažlice a Cham (2020), s. 18 a 19

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist