logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRITZ SCHATTAUER

Repro Sudetenpost, 2003, č. 21, s. 9

Obálka (1989) jeho knihy, vydané nákladem KFM Verlag Stronsdorf

Obálka (1989) jeho knihy, vydané nákladem KFM Verlag Stronsdorf

Repro www stránky Amazon.de

Recenze jedné z jeho knih na stránkách rakouského orgánu krajanského sdružení

Recenze jedné z jeho knih na stránkách rakouského orgánu krajanského sdružení

Repro Sudetenpost, 1992, č. 17, s. 10

Zpráva z června 2000 zmiňuje i jeho vyznamenání ze strany krajanského sdružení při odchodu z předsednické funkce vídeňského Böhmerwaldbundu

Zpráva z června 2000 zmiňuje i jeho vyznamenání ze strany krajanského sdružení při odchodu z předsednické funkce vídeňského Böhmerwaldbundu

Repro Hoam!, 2000, č. 10, s. 84

Nekrolog

Repro Sudetenpost, 2003, č. 21, s. 9

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro stavení čp. 101 v Údolí (Niederthal) u Nových Hradů s rodinou Johanna Schattauera (*25. listopadu 1889), jehož žena Julie (Juliana), roz. Spirkerová (*26. dubna 1894 v Petříkově), jak víme i z křestní matriky farní obce Olešnice, je tu podle pozdějšího přípisu označena, byť Češka, omylem za Němku, syn Adolf (*29. dubna 1919) a dcera Marie (*12. října 1920) tu předcházejí zde neuvedeného a až 10. července 1926 narozeného Fritze, který v časopise Waldviertel (trojčíslo 7-8-9 z roku 1985, vzpomíná, že "Hegeringleiter" Johann (nikoli tedy "Karel", jak omylem uvádí česká kronika Údolí) Schattauer tady v Jetzkobrunnu, tedy v místní části Údolí, založil v letech 1939-1940 voliéru pro dravé ptáky a cvičil je pro účely sokolnictví (Beizjagd)

Repro Sčítání lidu 1921, Údolí, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Hajný Schattauer se svou rodinou v Jetzkobrunnu u Nových Hradů

Hajný Schattauer se svou rodinou v Jetzkobrunnu u Nových Hradů

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 397

Záznam české obecní kroniky obce Údolí u Nových Hradů o nepodařeném zajištění hajného Karla Schattauera a jeho útěku za hranice

Záznam české obecní kroniky obce Údolí u Nových Hradů o nepodařeném zajištění hajného Karla Schattauera a jeho útěku za hranice

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 397

Štítová kaple v Údolí u Nových Hradů

Štítová kaple v Údolí u Nových Hradů

Repro P. Hájek - Z. Paloušová, Návesní kaple jižních Čech a přilehlé Moravy. I., Typologie staveb do poloviny 19. století (2021), s. 154, foto Zdena Paloušová

Opravené objekty "starého hradu" i "nového zámku" v Nových Hradech na snímcích z roku 2016Opravené objekty "starého hradu" i "nového zámku" v Nových Hradech na snímcích z roku 2016

Opravené objekty "starého hradu" i "nového zámku" v Nových Hradech na snímcích z roku 2016

Foto Ivo Kareš

Pohled z Mandelsteinu

Pohled z Mandelsteinu

Foto Ivo Kareš

Docela ojedinělý snímek československé celnice na přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck, která byla stržena kolem konce roku 1953, kdy se pohraniční rota přesunula na tzv. Sokolí hnízdo, ta rakouská na druhé
straně hranice se dočkala stržení až o 30 let později v roce 1983

Docela ojedinělý snímek československé celnice na přechodu Nové Hrady-Pyhrabruck, která byla stržena kolem konce roku 1953, kdy se pohraniční rota přesunula na tzv. Sokolí hnízdo, ta rakouská na druhé straně hranice se dočkala stržení až o 30 let později v roce 1983

Repro www stránky Historické fotografie Nových Hradů a Novohradska

U bývalé celnice blízko Nových Hradů vznikl skansen "železné opony"

U bývalé celnice blízko Nových Hradů vznikl skansen "železné opony"

U bývalé celnice blízko Nových Hradů vznikl skansen "železné opony"

Foto Ivo Kareš

Hojná Voda

Hojná Voda

Foto Pavel Polák

Kostel sv. Mikuláše v Soběnově, původně gotický, na jednom ze zvonů je letopočet 1313

Kostel sv. Mikuláše v Soběnově, původně gotický, na jednom ze zvonů je letopočet 1313

Foto Pavel Polák

Tvrz CuknštejnTvrz Cuknštejn

Tvrz Cuknštejn

Foto Pavel Polák a Květa Cempírková

Kaple v Božejově

Kaple v Božejově

Foto Pavel Polák

... a Svébozích

... a Svébozích

Foto Pavel Polák

Obálka (2017) publikace, vydané Městem Nové Hrady nákladem 300 výtisků
a citující i ze stránek Kohoutího kříže

Obálka (2017) publikace, vydané Městem Nové Hrady nákladem 300 výtisků
a citující i ze stránek Kohoutího kříže

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist