logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RICHARD VON SCHAUKAL

Repro blog Romenu

Repro Illustrierte Geschichte der Deutschen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Vierter Band, Vom neuen "Sturm und Drang" bis zur Gegenwart. Erster Teil (1931), s. 1703

Repro www stránky Antiquariat Inlibris

Repro www stránky aeiou, das Kulturinformationsystem, (c) Christian Brandstätter Verlag, Wien

Německý záznam v brněnské křestní matrice svědčí o jeho narození 27. května roku 1874 a křtu až 14. června "na dómě" u sv. Petra a Pavla s poznámkou "Primogenitus", tj. "prvorozený" - otec Franz Schaukal, brněnský obchodník, byl synem majitele domu v Náměšti (Namiest) Karla Schaukala a jeho ženy Elisabeth, roz. Maydlové, novorozencova matka Wilhelmine byla dcerou brněnského barvíře Emila Seidla a Laury, roz. Lackstampferové, která je tu podepsána i jako kmotra dítěte

Německý záznam v brněnské křestní matrice svědčí o jeho narození 27. května roku 1874 a křtu až 14. června "na dómě" u sv. Petra a Pavla s poznámkou "Primogenitus", tj. "prvorozený" - otec Franz Schaukal, brněnský obchodník, byl synem majitele domu v Náměšti (Namiest) Karla Schaukala a jeho ženy Elisabeth, roz. Maydlové, novorozencova matka Wilhelmine byla dcerou brněnského barvíře Emila Seidla a Laury, roz. Lackstampferové, která je tu podepsána i jako kmotra dítěte

Repro MZA v Brně - Acta Publica

Snímek, který v květnu 1924 pořídil vídeňský fotograf Hermann E. Kosel, Richard von Schaukal vlastnoručně podepsal

Snímek, který v květnu 1924 pořídil vídeňský fotograf Hermann E. Kosel, Richard von Schaukal vlastnoručně podepsal

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1827

Repro Sudetendeutscher Kulturalmanach III (1959), obr. příl.

Obálka knihy (1918) s kapitolou o Stifterovi vydané v Mnichově (nakladatelství Georg Müller)

Obálka knihy (1918) s kapitolou o Stifterovi vydané v Mnichově (nakladatelství Georg Müller)

Rukopis jeho básně Píseň o životě

Rukopis jeho básně Píseň o životě

Repro J.W. Nagl - J. Zeidler, Deutsch-Österreichische Literaturgeschichte : ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Dichtung in Österreich-Ungarn, Dritter und vierter Band, Von 1848 bis 1918, 15. Abteilung (1937), s. 1831

Hrob v GrinzinguHrob v Grinzingu

Hrob v Grinzingu

Repro www stránky Kunst und Kultur in Wien

Nespravedlivé zapomenutí jeho básnického zjevu tu obsáhle komentuje v Lidových novinách Arne Novák

Repro M. Topor (ed.), Cizinci - či krajané? : reflexe německojazyčných partií Čech a Moravy v textech Arneho Nováka (2017), s. 377-379

Vzácný snímek neznámého autora zachytil slavnost vysvěcení Stifterova památníku nad Horní Planou 26. srpna 1906 (původně tu měl už 23. října předchozího roku 1905 ke 100. výročí spisovatelova narození stanout památník jiný, který se ovšem nezdál vídeňskému ministerstvu kultu a vyučování, takže bylo svěřeno nové zadání Karlu Wilfertovi ml. z Chebu)

Vzácný snímek neznámého autora zachytil slavnost vysvěcení Stifterova památníku nad Horní Planou 26. srpna 1906 (původně tu měl už 23. října předchozího roku 1905 ke 100. výročí spisovatelova narození stanout památník jiný, který se ovšem nezdál vídeňskému ministerstvu kultu a vyučování, takže bylo svěřeno nové zadání Karlu Wilfertovi ml. z Chebu)

Repro Hoam!, 2006, č. 10, s. 15

Medaile Franze Xavera Pawlika (1865-1906) ke 100. výročí narození Adalberta Stiftera

Medaile Franze Xavera Pawlika (1865-1906) ke 100. výročí narození Adalberta Stiftera

Repro P. Haimann, Slovník autorů a zhotovitelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznaků se vztahem k Čechám, Moravě, Slezsku a Slovensku /1505-2005/ (2006), s. 339

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist