logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON SCHACHERL

Redaktoři listu Dorfbote v roce 1899, Anton Schacherl prvý zprava,
prvý zleva Wilibald Böhm a před ním sedící Franz X. Reitterer, druhý zleva Leonhard Kaiser

Redaktoři listu Dorfbote v roce 1899, Anton Schacherl prvý zprava,
prvý zleva Wilibald Böhm a před ním sedící Franz X. Reitterer, druhý zleva Leonhard Kaiser

Repro F. X. Reitterer - ein Sechziger (1928), s. 64

Repro www stránky literární výstavy
Místa setkávání

Záznam v matrice narozených farní obce Polná na Šumavě svědčí nejen o tom, že se narodil v Mladoňově Franzi Schacherlovi a jeho ženě Anně, roz. Wikové z Graben (dnes zaniklé Strouhy), farnost rovněž zaniklý Ondřejov, ale i o jeho dvojím už vdoveckém sňatku nejprve 1908 s Marií, roz. Riedlovou, 1934 pak s Marií, roz. Scholzovou, v severomoravském Rýmařově

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

V Českých Budějovicích se 4. června 1908 oženil už jako vdovec po Marii, roz. Adamové z vídeňské městské části Alservorstadt, s Marií, roz. Riedlovou, původem ze zaniklého dnes Jablonce, dcerou českobudějovického městského úředníka Jordana Riedla a jeho ženy Marie, roz. Winklerové, z rovněž dnes zaniklé Zvonkové - jako svědek je na záznamu podepsán svým výrazným autogramem poslanec zemského sněmu a vydavatel Franz Xaver Reitterer

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka jeho díla, vydaného v roce 1900 Karlem Pohlem v Prachaticích

Obálka jeho díla, vydaného v roce 1900 Karlem Pohlem v Prachaticích

Záhlaví měsíčníku, který v Českých Budějovicích redigoval

Záhlaví měsíčníku, který v Českých Budějovicích redigoval

Záhlaví jednoho pokračování zábavné přílohy listu "Budweiser Zeitung", jehož text Schacherl přeložil z mezinárodního jazyka volapük

Záhlaví jednoho pokračování zábavné přílohy listu "Budweiser Zeitung", jehož text Schacherl přeložil z mezinárodního jazyka volapük

Inzerát ve Waldheimatu na jednu z jeho knih

Inzerát ve Waldheimatu na jednu z jeho knih

Repro Waldheimat, 1932, č. 12, zadní strana obálky

Dvě zprávy o výroční schůzi spolku "Leitersteiner", kde se objevuje jeho jméno

Dvě zprávy o výroční schůzi spolku "Leitersteiner", kde se objevuje jeho jméno

Repro Budweiser Zeitung, 1916, č. 24, s. 5 a č. 26, s. 5

Věnování knihy "Český Krumlov" (1910) od Františka Miroslava Čapka Antonu SchacherloviVěnování knihy "Český Krumlov" (1910) od Františka Miroslava Čapka Antonu Schacherlovi

Věnování knihy "Český Krumlov" (1910) od Františka Miroslava Čapka Antonu Schacherlovi

Repro z daru Lukáše Vorlíčka

Na jeho snímku tu vidíme dávno zaniklou "útulnu prince Eugena" při Zlaté stezce blízko Prachatic

Na jeho snímku tu vidíme dávno zaniklou "útulnu prince Eugena" při Zlaté stezce blízko Prachatic

Repro Waldheimat, 1927, č. 2, s. 29

Parte nakladatelství Moldavia

Parte nakladatelství Moldavia

Repro Budweiser Zeitung, 1940, č. 15, s. 8

Rodný Mladoňov

Rodný Mladoňov

Rodný Mladoňov

Repro Waldheimat, 1933, č. 7, s. 99 a pohlednice

Ve vratech statku "u Klementů" (bei Klementn) v někdejším Mladoňově stojí s trakařem slámy válečná vdova Maria Hableová s dcerkou

Ve vratech statku "u Klementů" (bei Klementn) v někdejším Mladoňově stojí s trakařem slámy válečná vdova Maria Hableová s dcerkou

Repro Glaube und Heimat, 1979, č. 7, obálka

Jiná "složená" pohlednice se záběry z někdejšího Mladoňova

Jiná "složená" pohlednice se záběry z někdejšího Mladoňova

Repro M. Leiš, Konec staré Šumavy (2020), s. 100

Vesnická kovárna v Mladoňově na fotografii Maxe Nowaka

Vesnická kovárna v Mladoňově na fotografii Maxe Nowaka

Repro Photographie im Böhmerwald 1880-1940 (1984), s. 209

Mladoňov na snímku z konce 20. století...

Mladoňov na snímku z konce 20. století...

Repro Glaube und Heimat, 1994, č. 3, s. 19

... a na leteckých snímcích z let 1947 a 2008... a na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

... a na leteckých snímcích z let 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

Železniční stanice v Polečnici

Železniční stanice v Polečnici

Foto Ivo Kareš

Záhlaví měsíců z "Dorfboten-Kalender" na rok 1936 zachycují běh roku na šumavském statku, ale nejen tam: "Dorfbote", který Schacherl redigoval, byl jako
"vesnický posel" určen i pro jiné německy mluvící oblasti Čech, Moravy a Slezska

Záhlaví měsíců z "Dorfboten-Kalender" na rok 1936 zachycují běh roku na šumavském statku, ale nejen tam: "Dorfbote", který Schacherl redigoval, byl jako
"vesnický posel" určen i pro jiné německy mluvící oblasti Čech, Moravy a Slezska

Záhlaví měsíců z "Dorfboten-Kalender" na rok 1936 zachycují běh roku na šumavském statku, ale nejen tam: "Dorfbote", který Schacherl redigoval, byl jako "vesnický posel" určen i pro jiné německy mluvící oblasti Čech, Moravy a Slezska

Franz Maria baron von Thugut na kresbě tuší, jejímž autorem je J. A. Ecker

Franz Maria baron von Thugut na kresbě tuší, jejímž autorem je J. A. Ecker

Repro www stránky aeiou, das Kulturinformationsystem

Heslo o baronu Thugutovi v Ottově slovníku naučném

Repro Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Dvacátýpátý díl, T-Tzschirner (1906), s. 391

Thugutů domek (Thugut-Häusl) v Polné na Šumavě na starém zobrazení -
všechna stavení byla v roce 1891 stržena kvůli stavbě železnice

Thugutů domek (Thugut-Häusl) v Polné na Šumavě na starém zobrazení -
všechna stavení byla v roce 1891 stržena kvůli stavbě železnice

Repro Waldheimat, 1926, č. 2, s. 19

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist