logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SAUMER

Na snímku Josefa Seidela z 5. března roku 2016

Na snímku Josefa Seidela z 5. března roku 2016

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Tady ho pan lesní asistent Prantl zachytil při nápisu, který tesal

Tady ho pan lesní asistent Prantl zachytil při nápisu, který tesal

Repro Tradice, 1934-1936, s. 254

Na vzácném snímku stojí jako starý muž s pracovním nástrojem dohlížitele na plavebním kanálu

Na vzácném snímku stojí jako starý muž s pracovním nástrojem dohlížitele na plavebním kanálu

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 9/10, s. 71

Záznam křestní matriky i její index stvrzují, že se narodil 30. března 1856 (a zemřel téhož dne a měsíce 81 let nato) otci Georgu Saumerovi (synu chalupníka v Hiršperkách čp. 19 Josefa Saumera a jeho ženy Veroniky, roz. Oberburgerové z hornorakouské obce Ulrichsberg) a matce Marii Anně, dceři Johanna Kunzela ze Záhvozdí (Hintring) čp. 10 a Theresie, roz. Gruberové, ze dnes zaniklé samoty Raschkowald (patřící kdysi k obci Nová Pec)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodné Hiršperky (dnes Jelení) na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008Jeho rodné Hiršperky (dnes Jelení) na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

Jeho rodné Hiršperky (dnes Jelení) na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

I Jelení mívalo svou pohlednici

I Jelení mívalo svou pohlednici

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 165

Záznam o jeho úmrtí v indexu želnavské knihy zemřelých

Záznam o jeho úmrtí v indexu želnavské knihy zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí vedle snímku Antona Tannicha a textu se šifrou Nikendeyovou (otec autora zastoupeného také v Kohoutím kříži)

Zpráva o jeho úmrtí vedle snímku Antona Tannicha a textu se šifrou Nikendeyovou (otec autora zastoupeného také v Kohoutím kříži)

Repro Tradice, 1937, č. 2, s. 40

Nepotvrzená (a naštěstí nepravdivá) zpráva v krajanském měsíčníku z roku 1953 hovoří o tom, že obelisk nad Plešným jezerem prý zmizel a Stifterova socha nad Horní Planou má uraženu hlavu

Nepotvrzená (a naštěstí nepravdivá) zpráva v krajanském měsíčníku z roku 1953 hovoří o tom, že obelisk nad Plešným jezerem prý zmizel a Stifterova socha nad Horní Planou má uraženu hlavu

Repro Hoam!, 1953, č. 6. s. 23

Kaple Lorenze Saumera z roku 1812

Kaple Lorenze Saumera z roku 1812

Repro Tradice, 1934-1936, s. 255

Stav kaple v roce 2019

Stav kaple v roce 2019

Foto Pavel Polák

Záznam želnavské křestní matriky o narození Franze Stiniho, jak se správně psal jeden z budovatelů Stifterova památníku nad Plešným jezerem, v Hiršperkách čp. 20 i s dodatečným přípisem o jeho úmrtí, a to nikoli v Hiršperkách, jak píše Nikendey, nýbrž v Nových Chalupách (Neuhäuser) čp. 12

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Podle archu sčítání lidu z roku 1921 pro stavení v Neuhäuser čp. 12 u Nové Pece se psal, jak je i jeho podpisu patrno, skutečně příjmením Stiny a Nikendey starší to zřejmě věděl

Repro Sčítání lidu 1921, Nové Chalupy, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam želnavské úmrtní matriky o skonu Franze Stiniho v Nových Chalupách

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Kolorovaná pohlednice se Stifterovým obeliskem

Kolorovaná pohlednice se Stifterovým obeliskem

Plešné jezero na obraze Bedřicha Havránka (1821-1899) z fondu Národní galerie v Praze z roku 1861 uchovává podobu místa z doby, kdy nad ním obelisk dosud nestál a Franzi Saumerovi bylo pouhých pět let

Plešné jezero na obraze Bedřicha Havránka (1821-1899) z fondu Národní galerie v Praze z roku 1861 uchovává podobu místa z doby, kdy nad ním obelisk dosud nestál a Franzi Saumerovi bylo pouhých pět let

Repro kalendář Národního parku Šumava 2009, ze sbírek Národní galerie v Praze

Zajímavé zachycení obelisku nad Plešným jezerem na dřevorytu Karla Štěcha z roku 1962, nazvaném Lipno u Lenory

Zajímavé zachycení obelisku nad Plešným jezerem na dřevorytu Karla Štěcha z roku 1962, nazvaném Lipno u Lenory

Repro Výbor grafického díla národního umělce Karla Štěcha (1975)

Plešné jezero mezi zničenými lesy a Stifterův pomník v roce 2013Plešné jezero mezi zničenými lesy a Stifterův pomník v roce 2013

Plešné jezero mezi zničenými lesy a Stifterův pomník v roce 2013

Foto Pavel Polák

Pozvánka na oslavy 140 výročí odhalení obelisku...

Pozvánka na oslavy 140 výročí odhalení obelisku...

Repro archív Ivo Kareš

... a snímky z oslavy - na záběru vpravo jsou starostové blízkých obcí: zleva starostové Michael Leitner (Schwarzenberg am Böhmerwald), Walter Bermann (Neureichenau), Jiří Hůlka (Horní Planá) a Wilhem Patri (regionální manažer Euroregio)... a snímky z oslavy - na záběru vpravo jsou starostové blízkých obcí: zleva starostové Michael Leitner (Schwarzenberg am Böhmerwald), Walter Bermann (Neureichenau), Jiří Hůlka (Horní Planá) a Wilhem Patri (regionální manažer Euroregio)

... a snímky z oslavy - na záběru vpravo jsou starostové blízkých obcí: zleva starostové Michael Leitner (Schwarzenberg am Böhmerwald), Walter Bermann (Neureichenau), Jiří Hůlka (Horní Planá) a Wilhem Patri (regionální manažer Euroregio)

Foto Pavel Polák

"Skočit si na půl litru piva do chaty na Plekenštejnském jezeře" už dnes není možné - připomíná jí jen informační tabule zřízená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

"Skočit si na půl litru piva do chaty na Plekenštejnském jezeře" už dnes není možné - připomíná jí jen informační tabule zřízená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

Foto Jiří Nechvátal

Jezerní potok v Jelení s pozadím skalní stěny nad Plešným jezerem

Jezerní potok v Jelení s pozadím skalní stěny nad Plešným jezerem

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 12, zadní strana obálky

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist