logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ SAUMER

Na snímku Josefa Seidela z 5. března roku 2016

Na snímku Josefa Seidela z 5. března roku 2016

Repro ze sbírek Musea fotoateliér Seidel v Českém Krumlově

Tady ho pan lesní asistent Prantl zachytil při nápisu, který tesal

Tady ho pan lesní asistent Prantl zachytil při nápisu, který tesal

Repro Tradice, 1934-1936, s. 254

Na vzácném snímku stojí jako starý muž s pracovním nástrojem dohlížitele na plavebním kanálu

Na vzácném snímku stojí jako starý muž s pracovním nástrojem dohlížitele na plavebním kanálu

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 9/10, s. 71

Záznam křestní matriky i její index stvrzují, že se narodil 30. března 1856 (a zemřel téhož dne a měsíce 81 let nato) otci Georgu Saumerovi (synu chalupníka v Hiršperkách čp. 19 Josefa Saumera a jeho ženy Veroniky, roz. Oberburgerové z hornorakouské obce Ulrichsberg) a matce Marii Anně, dceři Johanna Kunzela ze Záhvozdí (Hintring) čp. 10 a Theresie, roz. Gruberové, ze dnes zaniklé samoty Raschkowald (patřící kdysi k obci Nová Pec)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho rodné Hiršperky (dnes Jelení) na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008Jeho rodné Hiršperky (dnes Jelení) na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

Jeho rodné Hiršperky (dnes Jelení) na leteckých snímcích z roku 1947 a 2008

Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst
Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009

I Jelení mívalo svou pohlednici

I Jelení mívalo svou pohlednici

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 165

Zpráva o jeho úmrtí vedle snímku Antona Tannicha a textu se šifrou Nikendeyovou (otec autora zastoupeného také v Kohoutím kříži)

Zpráva o jeho úmrtí vedle snímku Antona Tannicha a textu se šifrou Nikendeyovou (otec autora zastoupeného také v Kohoutím kříži)

Repro Tradice, 1937, č. 2, s. 40

Nepotvrzená (a naštěstí nepravdivá) zpráva v krajanském měsíčníku z roku 1953 hovoří o tom, že obelisk nad Plešným jezerem prý zmizel a Stifterova socha nad Horní Planou má uraženu hlavu

Nepotvrzená (a naštěstí nepravdivá) zpráva v krajanském měsíčníku z roku 1953 hovoří o tom, že obelisk nad Plešným jezerem prý zmizel a Stifterova socha nad Horní Planou má uraženu hlavu

Repro Hoam!, 1953, č. 6. s. 23

Kaple Lorenze Saumera z roku 1812

Kaple Lorenze Saumera z roku 1812

Repro Tradice, 1934-1936, s. 255

Stav kaple v roce 2009

Stav kaple v roce 2009

Repro Z. Paloušová, Kamenná boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě (2009), s. 245, foto Zdenka Paloušová

Kolorovaná pohlednice se Stifterovým obeliskem

Kolorovaná pohlednice se Stifterovým obeliskem

Plešné jezero na obraze Bedřicha Havránka (1821-1899) z fondu Národní galerie v Praze z roku 1861 uchovává podobu místa z doby, kdy nad ním obelisk dosud nestál a Franzi Saumerovi bylo pouhých pět let

Plešné jezero na obraze Bedřicha Havránka (1821-1899) z fondu Národní galerie v Praze z roku 1861 uchovává podobu místa z doby, kdy nad ním obelisk dosud nestál a Franzi Saumerovi bylo pouhých pět let

Repro kalendář Národního parku Šumava 2009, ze sbírek Národní galerie v Praze

Zajímavé zachycení obelisku nad Plešným jezerem na dřevorytu Karla Štěcha z roku 1962,
nazvaném Lipno u Lenory

Zajímavé zachycení obelisku nad Plešným jezerem na dřevorytu Karla Štěcha z roku 1962,
nazvaném Lipno u Lenory

Repro Výbor grafického díla národního umělce Karla Štěcha (1975)

Plešné jezero mezi zničenými lesy a Stifterův pomník v roce 2013Plešné jezero mezi zničenými lesy a Stifterův pomník v roce 2013

Plešné jezero mezi zničenými lesy a Stifterův pomník v roce 2013

Foto Pavel Polák

Pozvánka na oslavy 140 výročí odhalení obelisku...

Pozvánka na oslavy 140 výročí odhalení obelisku...

Repro archív Ivo Kareš

... a snímky z oslavy - na záběru vpravo jsou starostové blízkých obcí: zleva starostové Michael Leitner (Schwarzenberg am Böhmerwald), Walter Bermann (Neureichenau), Jiří Hůlka (Horní Planá) a Wilhem Patri (regionální manažer Euroregio)... a snímky z oslavy - na záběru vpravo jsou starostové blízkých obcí: zleva starostové Michael Leitner (Schwarzenberg am Böhmerwald), Walter Bermann (Neureichenau), Jiří Hůlka (Horní Planá) a Wilhem Patri (regionální manažer Euroregio)

... a snímky z oslavy - na záběru vpravo jsou starostové blízkých obcí: zleva starostové Michael Leitner (Schwarzenberg am Böhmerwald), Walter Bermann (Neureichenau), Jiří Hůlka (Horní Planá) a Wilhem Patri (regionální manažer Euroregio)

Foto Pavel Polák

"Skočit si na půl litru piva do chaty na Plekenštejnském jezeře" už dnes není možné - připomíná jí jen informační tabule zřízená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

"Skočit si na půl litru piva do chaty na Plekenštejnském jezeře" už dnes není možné - připomíná jí jen informační tabule zřízená v roce 2015 v rámci projektu "Album Šumavy"

Foto Jiří Nechvátal

Jezerní potok v Jelení s pozadím skalní stěny nad Plešným jezerem

Jezerní potok v Jelení s pozadím skalní stěny nad Plešným jezerem

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 12, zadní strana obálky

TOPlist