logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JULIE SASSMANNOVÁ

Báseň otištěná v časopise Hoam! s grafikou Waltera Grössla

Báseň otištěná v časopise Hoam! s grafikou Waltera Grössla

Repro Hoam!, 1971, č. 7, s. 365, vnitřní strana obálky a s. 193

Parte

Parte

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2003, č. 3, vnitřní strana obálky

Lovecký zámeček Žofín v dobách své slávy

Lovecký zámeček Žofín v dobách své slávy

Repro P. Koblasa, Nové Hrady (1999), s. 18 (akvarel z expozice státního hradu v Nových Hradech)

Salón Buquoyů na Žofíně

Salón Buquoyů na Žofíně

Repro K. Křížová, Šlechtický interiér 19. století v dobových zobrazeních ze zámeckých sbírek (1993), s. 184

Karl Georg hrabě Buquoy se složeným jelenem na Žofíně (viz i Franz Almesbeger)

Karl Georg hrabě Buquoy se složeným jelenem na Žofíně (viz i Franz Almesbeger)

Repro R. Podhola, Odkaz staré Šumavy (2017), s. 304

Zlověstná rudá hvězda se srpem a kladivem na žofínském zámečku před jeho zánikem

Zlověstná rudá hvězda se srpem a kladivem na žofínském zámečku před jeho zánikem

Repro V. Vochozka, Novohradsko - stopy lidí (2018), s. 182

Zámeček nedlouho před úplnou demolicí

Zámeček nedlouho před úplnou demolicí

Repro V. Vochozka, Novohradsko - stopy lidí (2018), s. 203

Hájovna na Žofíně

Hájovna na Žofíně

Foto Pavel Polák

Kostel sv. Martina v bavorském Oberdeggenbachu, u nějž je pohřbena

Kostel sv. Martina v bavorském Oberdeggenbachu, u nějž je pohřbena

Repro Wikipedia, foto Elcom.stadler

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist