logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HERBERT SAILER

S manželkou Traudi

S manželkou Traudi

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 8, s. 41

Stojí tu uprostřed skupiny v roce 2010 oceněných přispěvatelů časopisu Glaube und Heimat (prvý zleva je zachycen Alois Ehrl, druhá zleva Edeltraud Woldrichová

Stojí tu uprostřed skupiny v roce 2010 oceněných přispěvatelů časopisu Glaube und Heimat (prvý zleva je zachycen Alois Ehrl, druhá zleva Edeltraud Woldrichová

Repro Glaube und Heimat, 2010, č. 12, s. 17

S manželkou a koordinátorem českého vydání jeho knihy Bernhardem Rieplem v Kaplici pod pamětní deskou J. M. Klimesche

S manželkou a koordinátorem českého vydání jeho knihy Bernhardem Rieplem v Kaplici pod pamětní deskou J. M. Klimesche

Repro H. Sailer, Kaplice : dějiny jednoho městečka na Šumavě (2017), s. 297

Se svými třemi dětmi a manželkou

Se svými třemi dětmi a manželkou

Repro Glaube und Heimat, 2023, č. 8, s. 29

Autor přednáší zdravici prezidentovi a jeho choti rovných 60 let před vydáním své knihy

Autor přednáší zdravici prezidentovi a jeho choti rovných 60 let před vydáním své knihy

Repro Obecní kronika Kaplice 1932-1939, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Doslovné znění jeho pozdravu prezidentu Benešovi za jeho návštěvy v Kaplici, jak je otiskl Okresní věstník pro politický okres kaplický v čísle 7 ročníku 1937

Doslovné znění jeho pozdravu prezidentu Benešovi za jeho návštěvy v Kaplici, jak je otiskl Okresní věstník pro politický okres kaplický v čísle 7 ročníku 1937

Repro Kronika německé obecné školy Dolní Dvořiště, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

V květnu 1938 je tu zachycen v zadní řadě prvý zleva se spolužáky a farářem Johannem Reindlem z Blanska, jejich katechetou, v den svého kaplického prvního svatého přijímání

V květnu 1938 je tu zachycen v zadní řadě prvý zleva se spolužáky a farářem Johannem Reindlem z Blanska, jejich katechetou, v den svého kaplického prvního svatého přijímání

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 6, s. 55

S otcem, maminkou a bratry v Kaplici roku 1942
(stojící prvý zprava)

S otcem, maminkou a bratry v Kaplici roku 1942
(stojící prvý zprava)

Repro Jeder Tag kommt aus Gottes Hand : Tagebuch des Johann Sailer, Bürgerschuldirektor in Kaplitz (1991), s. 43

Jeho bratr, salesián Friedrich Sailer, zemřel roku 1998 v rakouském Vöcklabrucku (viz i J. N. G. Sailer)

Jeho bratr, salesián Friedrich Sailer, zemřel roku 1998 v rakouském Vöcklabrucku (viz i J. N. G. Sailer)

Repro Glaube und Heimat, 1999, č. 2, s. 4

Obálka (1997) vlastním nákladem vydané knihy o Kaplici...

Obálka (1997) vlastním nákladem vydané knihy o Kaplici...

... a obálka (2017) českého překladu prvního dílu jeho knihy i s použitím materiálů z Kohoutího kříže

... a obálka (2017) českého překladu prvního dílu jeho knihy i s použitím materiálů z Kohoutího kříže

Inzerát (1998) rakouského vydání jeho rodácké knihy

Repro Sudetenpost, 1998, č. 9, s. 7

O něm na stránkách českého překladu jeho knihy

O něm na stránkách českého překladu jeho knihy

Repro H. Sailer, Kaplice : dějiny jednoho městečka na Šumace (2017), s. 296

Takto se rozloučil s paní Marií Pučeglovou, roz. Mrzenovou, kdysi pomocnicí v domácnosti Sailerových, obětavé Češky, která svým někdejším zaměstnavatelům pomáhala v čase vyhnání a jejíž nejmladší bratr byl po sametové revoluci krátce kaplickým starostou

Repro Sudetenpost, 1998, č. 9, s. 7

Blahopřejný článek k jeho zlaté svatbě v krajanském měsíčníku provází i snímek obou jubilantů

Blahopřejný článek k jeho zlaté svatbě v krajanském měsíčníku provází i snímek obou jubilantů

Repro Glaube und Heimat, 2013, č. 8, s. 41-42

Rodná Kaplice dnes z ptačího pohledu

Rodná Kaplice dnes z ptačího pohledu

Repro Město Kaplice (1998), frontispis, foto Vladislav Hošek

Náměstí v Kaplici ještě s benzinovou pumpou a německým nápisem "Vzduch zdarma"

Náměstí v Kaplici ještě s benzinovou pumpou a německým nápisem "Vzduch zdarma"

Repro Glaube und Heimat, 1963, č. 16, obálka

Takto znetvořili památník padlým, po druhé světové válce zcela odstraněný, zdejší nacisté na podzim roku 1938

Takto znetvořili památník padlým, po druhé světové válce zcela odstraněný, zdejší nacisté na podzim roku 1938

Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 342, ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Dokument z podzimu 1945 svědčí o tom, jak to asi vypadalo s německými knihami v Kaplici už před odchodem zdejších Němců...,

Dokument z podzimu 1945 svědčí o tom, jak to asi vypadalo s německými knihami v Kaplici už před odchodem zdejších Němců...,

Repro archív Městské knihovny v Kaplici

... ve stejné době ovšem vznikl i tento dokument, zmiňující veřejné spálení českých knih z kaplické knihovny v roce 1939 (poválečný český zápis v kaplické kronice ale uvádí, že knihovna byla před obsazením pohraničí Němci z města odvezena a později nalezena ve skladu v Českých Budějovicích)

... ve stejné době ovšem vznikl i tento dokument, zmiňující veřejné spálení českých knih z kaplické knihovny v roce 1939 (poválečný český zápis v kaplické kronice ale uvádí, že knihovna byla před obsazením pohraničí Němci z města odvezena a později nalezena ve skladu v Českých Budějovicích)

Repro SOkA Český Krumlov, fond Místní správní komise v Kaplici

Farní korouhev Kaplice a okolních osad, pořízená roku 1982 k 600. jubileu města

Farní korouhev Kaplice a okolních osad, pořízená roku 1982 k 600. jubileu města

Repro Glaube und Heimat, 1992, č. 4, s. 50

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist