logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BENEDIKT SAGNER

Vazba a úvod jeho zápisu ve školní kronice

Vazba a úvod jeho zápisu ve školní kronice

Vazba a úvod jeho zápisu ve školní kronice

Repro Kronika obecné školy Dolejší Krušec 1893-1910 (SOkA Klatovy, Porta fontium)

Zpráva v českobudějovických německých novinách o jeho odchodu do důchodu

Zpráva v českobudějovických německých novinách o jeho odchodu do důchodu

Repro Budweiser Zeitung, 1922, č. 93, s. 7

Na staré pohlednici Dolejšího Krušce je německé škola zachycena úplně vlevo

Na staré pohlednici Dolejšího Krušce je německé škola zachycena úplně vlevo

Repro www stránky Zaniklé obce

Ruiny školy na snímcích z roku 2018, dveře se zachovaly takřka nedotčenéRuiny školy na snímcích z roku 2018, dveře se zachovaly takřka nedotčené

Ruiny školy na snímcích z roku 2018, dveře se zachovaly takřka nedotčené

Repro www stránky Zaniklé obce, foto pašerák

Replika Brokoffovy bronzové sochy z pražského Karlova mostu pochází ze zámku Dolejší Krušec a je dnes uchováván v Muzeu Šumavy

Replika Brokoffovy bronzové sochy z pražského Karlova mostu pochází ze zámku Dolejší Krušec a je dnes uchováván v Muzeu Šumavy

Repro Baroko v Bavorsku a v Čechách : katalog česko-bavorské zemské výstavy (2023), s. 242

Pohled na Dolejší Krušec dnes (2020)

Pohled na Dolejší Krušec dnes (2020)

Foto Pavel Polák

O něco vzdálenější pohled s Palvínovskou lípou

O něco vzdálenější pohled s Palvínovskou lípou

Repro M. Kult - O. Šmíd, Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava (2021), s. 21

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist