logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BRUNO SAGER

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2002, č. 7, s. 58

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2008, č. 7, s. 9

Arch sčítání lidu z roku 1910 pro stavení čp. 91 v Kaltenbachu zaznamenává početnou rodinu Sagerovu i s ním, tehdy čtyřletým

Repro Sčítání lidu 1921, Nové Hutě, SOkA Prachatice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady je na pohlednici "z Kaltenbachu" Sagerův "Gasthof" ještě v roce 1934 s nápisem na střeše a poutními stánky i kolotočem před sebou

Tady je na pohlednici "z Kaltenbachu" Sagerův "Gasthof" ještě v roce 1934 s nápisem na střeše a poutními stánky i kolotočem před sebou

Repro Kaltenbach - Heimat im Böhmerwald (1980), s. 32

Jiná stará pohlednice "aus Kaltenbach bei Winterberg im Böhmerwald"
s hostincem a zdejší farou nalevo, s kostelem napravo

Jiná stará pohlednice "aus Kaltenbach bei Winterberg im Böhmerwald"
s hostincem a zdejší farou nalevo, s kostelem napravo

Repro Hoam!, 1951, č. 12,, s. 15

Někdejší Sagerův hostinec v dnešních Nových Hutích nese jméno Klostermann

Někdejší Sagerův hostinec v dnešních Nových Hutích nese jméno Klostermann

Repro Na kole po stopách Krále Šumavy, informační leták

TOPlist