logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUTGER

Pečeť opata Rutgera z roku 1436 uchovaná v ústředním schwarzenberském archivu v Českém Krumlově

Pečeť opata Rutgera z roku 1436 uchovaná v ústředním schwarzenberském archivu v Českém Krumlově

Repro J. Kadlec, Dějiny kláštera Svaté Koruny (1948), obr. příl.

Tímto latinským listem prosí opat Budějovické o rychlou pomoc proti přitáhnuvším husitům (nazývá je "viklefisty")

Tímto latinským listem prosí opat Budějovické o rychlou pomoc proti přitáhnuvším husitům (nazývá je "viklefisty")

Repro M. Pangerl, Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen (1872), s. 418

Báseň Kurta Badstübera z Českého Krumlova o oběšených mniších zlatokorunských
v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zieitung, 1924, č. 19. s. 2

Torzo staletého dubu v Opalicích blízko Zlaté Koruny, s obrazem připomínajícím zázračnou záchranu zlatokorunských mnichů přispěním Panny Marie Kájovské během husitských válek (snímky z let 2009 a 2020 po obnově památného místa)Torzo staletého dubu v Opalicích blízko Zlaté Koruny, s obrazem připomínajícím zázračnou záchranu zlatokorunských mnichů přispěním Panny Marie Kájovské během husitských válek (snímky z let 2009 a 2020 po obnově památného místa)

Torzo staletého dubu v Opalicích blízko Zlaté Koruny, s obrazem připomínajícím zázračnou záchranu zlatokorunských mnichů přispěním Panny Marie Kájovské během husitských válek (snímky z let 2009 a 2020 po obnově památného místa)

Foto Ivo Kareš

Málem ironicky působí citace Palackého slov z desky na druhé straně dubu v knize o televizním seriálu Paměť stromů, kde byl opalický dub zařazen mezi "Žižkovy stromy"

Málem ironicky působí citace Palackého slov z desky na druhé straně dubu v knize o televizním seriálu Paměť stromů, kde byl opalický dub zařazen mezi "Žižkovy stromy"

Repro M. Hrušková - B. Ludvík, Paměť stromů (2006), s. 111

Zakládací listina kláštera Zlatá Koruna, vydaná českým králem Přemyslem Otakarem II roku 1263

Zakládací listina kláštera Zlatá Koruna, vydaná českým králem Přemyslem Otakarem II roku 1263

Repro Národní archiv Praha, AZK, ŘC Zl. Koruna, inv. č. 993, foto Monasterium

Překlad zakládací listiny kláštera

Repro Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích (2013), překlad Lukáš Reitinger

Pečeť Karla IV. na listině pro klášter Zlatá Koruna měla jistě dovozovat, jaké ochraně se kdysi těšil

Pečeť Karla IV. na listině pro klášter Zlatá Koruna měla jistě dovozovat, jaké ochraně se kdysi těšil

Repro K. Charvátová, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. I., Fundace 12. století (2013), s.107

Genius loci interiéru přízemí zlatokorunského opatství na snímku z roku 2007

Genius loci interiéru přízemí zlatokorunského opatství na snímku z roku 2007

Repro Klášter Zlatá Koruna : dějiny, památky, lidé (2007), obr. příl., foto Tomáš Halama

Madona zlatokorunská, datovaná znalci do doby někdy kolem roku 1420 (viz i Godefridus Bylansky)

Madona zlatokorunská, datovaná znalci do doby někdy kolem roku 1420 (viz i Godefridus Bylansky)

Repro Klášter Zlatá Koruna : dějiny, památky, lidé (2007), obr. příl.

Návrat originálu obrazu Madony do Zlaté Koruny 18. dubna 2016

Návrat originálu obrazu Madony do Zlaté Koruny 18. dubna 2016

Foto Pavel Polák

Madona na slavnostním ornátu

Madona na slavnostním ornátu

Foto Pavel Polák

Zlatá Koruna se Šumavou na dohled od samoty U Hvězdáře

Zlatá Koruna se Šumavou na dohled od samoty U Hvězdáře

Repro Klášter Zlatá Koruna : dějiny, památky, lidé (2007), obr. příl., foto Josef Ptáček

Pohled na klášter z druhého břehu řeky, samota U Hvězdáře vpravo nahoře

Pohled na klášter z druhého břehu řeky, samota U Hvězdáře vpravo nahoře

Foto Jiří Cukr

O klášteře Zlatá Koruna v reportážích České televize z cyklu Toulavá kamera

O klášteře Zlatá Koruna v reportážích České televize z cyklu Toulavá kamera

Repro www stránky České televize

V roce 2013 vydala Jihočeská vědecká knihovna knihu Jána Trnky "Katalog mnichů Svatého Řádu Cisterciáckého kláštera Svaté Trnové Koruny, aneb, Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií"

V roce 2013 vydala Jihočeská vědecká knihovna knihu Jána Trnky "Katalog mnichů Svatého Řádu Cisterciáckého kláštera Svaté Trnové Koruny, aneb, Zlatokorunští mniši ve světle listin, matrik a nekrologií"

Náhrobní kameny zlatokorunských mnichů

Náhrobní kameny zlatokorunských mnichů

Foto Pavel Polák

Kaple Andělů Strážných, nejstarší dochovaná stavba v klášteře (1370)Kaple Andělů Strážných, nejstarší dochovaná stavba v klášteře (1370)

Kaple Andělů Strážných, nejstarší dochovaná stavba v klášteře (1370)

Foto Pavel Polák

Fresky na stropě opatsví, zobrazující založení kláštera

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist