logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ADALBERT RUSCHKA

Miniaturní foto v mladém věku ze stránek kroniky českobudějovického učitelského ústavu

Miniaturní foto v mladém věku ze stránek kroniky českobudějovického učitelského ústavu

Repro Chronik der Lehrerbildungsanstalt in Budweis 1868-1923, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Fotografie s jeho podpisem coby frontispis výroční zprávy českobudějovického německého učitelského ústavu

Fotografie s jeho podpisem coby frontispis výroční zprávy českobudějovického německého učitelského ústavu

Repro Chronik der Lehrerbildungsanstalt in Budweis, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Snímek ze školní kroniky německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích s přípisem profesora Friedricha Blumentritta

Snímek ze školní kroniky německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích s přípisem profesora Friedricha Blumentritta

Repro Chronik der Lehrerbildungsanstalt in Budweis, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Repro Budweiser Zeitung, 1928, č. 30,
s. 5

Podle záznamu v křestní matrice farní obce Člunek (Hosterschlag) narodil se zdejšímu rolníkovi Martinu Ruschko (jeho otec hospodařil na téže usedlosti předtím se svou ženou Marií, roz. Schönhansovou) a jeho ženě Margareth, dceři Wenzla Lukschala, rolníka ze zdejší usedlosti čp. 42, a jeho manželky Elisabeth, roz. Geistové

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka (1869) českobudějovického knižního vydání jeho divadelní hry o sv. Vojtěchovi a jeho bratřích s podtitulem Pád rodu Slavníkovců

Obálka (1869) českobudějovického knižního vydání jeho divadelní hry o sv. Vojtěchovi a jeho bratřích s podtitulem Pád rodu Slavníkovců

Maturitní protokol německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích za školní rok 1881/1882

Repro SOkA České Budějovice, fond Státní učitelský ústav (německý) České Budějovice

O této divadelní hře píše obsáhle Arnošt Kraus ve své práci Stará historie česká v německé literatuře (1902)

Repro A. V. Kraus, Stará historie česká v německé literatuře (1902), s. 225-227

Zpráva o pohřbu jeho ženy v únoru 1904 na stránkách českobudějovického německého listu

Zpráva o pohřbu jeho ženy v únoru 1904 na stránkách českobudějovického německého listu

Repro Budweiser Zeitung, 1904, č. 13, s. 3

Pohlednice adresovaná jeho dceři Idě

Pohlednice adresovaná jeho dceři Idě

Repro Böhmerwaldbund OÖ - Historische Datenbank (ze sbírky Dr. Otto Spitzenbergera, Puchenau)

Už v květnu roku 1927 prodal Dr. Ruschka pozemky svého domu v Rychnově nad Malší, patřícího už tehdy dceři Idě, provd. Freyschussové, vyšebrodskému kameníku Schmidovi (les zatím dceři zůstal)

Už v květnu roku 1927 prodal Dr. Ruschka pozemky svého domu v Rychnově nad Malší, patřícího už tehdy dceři Idě, provd. Freyschussové, vyšebrodskému kameníku Schmidovi (les zatím dceři zůstal)

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Záznam o prodeji domu v Rychnově nad Malší, patřícího jemu a pak jeho dceři Idě,
v rychnovské kronice roku 1932

Záznam o prodeji domu v Rychnově nad Malší, patřícího jemu a pak jeho dceři Idě,
v rychnovské kronice roku 1932

Repro Pamětní kniha Rychnov nad Malší, SOkA Český Krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady v Německém domě v Českých Budějovicích proběhly ještě v roce 1928 oslavy jeho devadesátin

Tady v Německém domě v Českých Budějovicích proběhly ještě v roce 1928 oslavy jeho devadesátin

Jeho smrt krátce zaznamenal i renomovaný německý list Prager Tagblatt

Jeho smrt krátce zaznamenal i renomovaný německý list Prager Tagblatt

Repro Prager Tagblatt, 8. 1. 1933, s. 4
(ANNO - AustriaN Newspapers Online)

Záznam o jeho úmrtí v českobudějovické knize zemřelých

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Zpráva o jeho úmrtí v kronice německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích, kde pod snímkem stojí psáno příjmení Hruschka

Zpráva o jeho úmrtí v kronice německého učitelského ústavu v Českých Budějovicích, kde pod snímkem stojí psáno příjmení Hruschka

Repro Chronik der Lehrerbildungsanstalt in Budweis, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Poděkování za účast na pohřbu a za kondolence

Poděkování za účast na pohřbu a za kondolence

Repro Budweiser Zeitung, 1933, č. 3, s. 8

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist