logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETER WOK (WOLF) URSINUS VON ROSENBERG (Petr Vok z Rožmberka)

Jeho portrét v chlapeckém věku, pořízený někdy kolem roku 1552 středoevropským malířem zvaným Mistr pánů z Rožmberka

Jeho portrét v chlapeckém věku, pořízený někdy kolem roku 1552 středoevropským malířem zvaným Mistr pánů z Rožmberka

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 490 (zámek Nelahozeves, Lobkowiczké sbírky, inv. č. LR 7251)

Nejznámější asi portrét posledního Rožmberka z roku 1580 je olejomalba saského malíře, jehož jméno ovšem neznáme

Nejznámější asi portrét posledního Rožmberka z roku 1580 je olejomalba saského malíře, jehož jméno ovšem neznáme

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 486 (zámek Nelahozeves, Lobkowiczké sbírky, inv. č. L 5187)

Na dvou portrétech s privilegiem pro městys Vyšší Brod a s Řádem lebkyNa dvou portrétech s privilegiem pro městys Vyšší Brod a s Řádem lebky

Na dvou portrétech s privilegiem pro městys Vyšší Brod a s Řádem lebky

Repro Rožmberkové : stručný průvodce výstavou (2011), s. 168, 169 (ze soukromých sbírek)

Podobizna Petra Voka z díla Diadochus (1602) Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1540/1543-1614)

Podobizna Petra Voka z díla Diadochus (1602) Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1540/1543-1614)

Repro P. Večeřová, Šumanská tiskárna : (1585-1628) (2002), s. 349

Autorem tohoto jeho "portrétu" z roku 1846 byl Charles Louis Philippot (1801-1859)

Autorem tohoto jeho "portrétu" z roku 1846 byl Charles Louis Philippot (1801-1859)

Repro V. Bůžek - P. Král (ed.), Paměť urozenosti (2008), obr. příl. XXXII

Jezdecká pečeť Petra Voka z RožmberkaJezdecká pečeť Petra Voka z Rožmberka

Jezdecká pečeť Petra Voka z Rožmberka

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 486 (SOA Třeboň, Minorité Č. Krumlov, sig. A 2r 5, inv. č. 22 a Národní muzeum Praha, inv. č. H5-115.136)

Začátek jím diktovaných německy psaných cestopisných záznamů z výpravy do Nizozemí z roku 1562, uchovávaných v rukopisném fondu Státního oblastního archivu v Třeboni

Začátek jím diktovaných německy psaných cestopisných záznamů z výpravy do Nizozemí z roku 1562, uchovávaných v rukopisném fondu Státního oblastního archivu v Třeboni

Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), s. 57

Heraldické supralibros Petra Voka z roku 1570

Heraldické supralibros Petra Voka z roku 1570

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 278

Tlačené supralibros na přední a zadní straně desek lipského vydání knihy Heinricha von Rantzau De conservanda valetudine... (tj. O zachování zdraví...) z roku 1585Tlačené supralibros na přední a zadní straně desek lipského vydání knihy Heinricha von Rantzau De conservanda valetudine... (tj. O zachování zdraví...) z roku 1585

Tlačené supralibros na přední a zadní straně desek lipského vydání knihy Heinricha von Rantzau De conservanda valetudine... (tj. O zachování zdraví...) z roku 1585

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 278 (Strahovská knihovna, DR III 20)

Supralibros a exlibris v edinburském vydání Buchananovy Rerum Scoticarum Historia z roku 1583. které bylo součástí Rožmberské knihovny

Supralibros a exlibris v edinburském vydání Buchananovy Rerum Scoticarum Historia z roku 1583. které bylo součástí Rožmberské knihovny

Supralibros a exlibris v edinburském vydání Buchananovy Rerum Scoticarum Historia z roku 1583. které bylo součástí Rožmberské knihovny

Reprofoto ze sbírek Jihočeské vědecké knihovny Pavel Polák

Už Jan III. z Rožmberka (1484-1532), nejvyšší převor českých johanitů a osmý vladař domu Rožmberského, uděluje touto německy psanou listinou z 18. května roku 1528 městečku Vyšší Brod právo užívat městskou pečeť

Jan III. z Rožmberka (1484-1532), nejvyšší převor českých johanitů a osmý vladař domu Rožmberského, uděluje touto německy psanou listinou z 18. května roku 1528 městečku Vyšší Brod právo užívat městskou pečeť

Repro V. Rameš - V. Kolda, Poklady minulosti - Jihočeské archivy : littera scripta manet (2011), s. 67

Privilegium posledního Rožmberka pro městys Vyšší Brod

Privilegium posledního Rožmberka pro městys Vyšší Brod

Repro Rožmberkové : stručný průvodce výstavou (2011), s. 167 (z fondu SOkA Český Krumlov, Archiv města Vyšší Brod, inv. č. 4)

Mapa rožmberského dominia v jeho rozsahu kolem roku 1590 dosvědčuje, kolik společného se Šumavou mělo

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 115

Česky psaná závěť posledního Rožmberka obsahuje i přání, aby "tělo pak mé... poctivě a křesťansky v klášteře vyšebrodském pochováno bylo."

Česky psaná závěť posledního Rožmberka obsahuje i přání, aby "tělo pak mé... poctivě a křesťansky v klášteře vyšebrodském pochováno bylo."

Repro V. Bůžek, Světy posledních Rožmberků (2011), s, 575

Pohřební štít Petra Voka z Rožmberka

Pohřební štít Petra Voka z Rožmberka

Repro V. Bůžek, Světy posledních Rožmberků (2011), s, 559

Pohřební prapor Petra Voka z Rožmberka

Pohřební prapor Petra Voka z Rožmberka

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 106 (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, inv. č. DF 16)

Úmrtní medaile posledního Rožmberka z roku 1611, dílo Abrahama Schmelze,
uchovávaná ve sbírkách Národního muzea v Praze

Úmrtní medaile posledního Rožmberka z roku 1611, dílo Abrahama Schmelze,
uchovávaná ve sbírkách Národního muzea v Praze

Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), s. 211
(Národní muzeum v Praze, Numismatické oddělení H5-150.998)

Rožmberský náhrobek ve vyšebrodském klášteře

Rožmberský náhrobek ve vyšebrodském klášteře

Foto Leona Töröková

Detail z rakve posledního Rožmberka

Detail z rakve posledního Rožmberka

Repro J. Jetschgo, Im Zeichen der Rose : Reise in eine europäische Provinz zwischen Donau und Moldau (2013), s. 23, foto Aleš Motejl

Rekonstrukce rožmberského mauzolea v českokrumlovském chrámu sv. Víta - alabastrový jezdec na vrcholu retáblu byl odstraněn jezuity už krátce po smrti Petra Voka někdy před rokem 1615

Rekonstrukce rožmberského mauzolea v českokrumlovském chrámu sv. Víta - alabastrový jezdec na vrcholu retáblu byl odstraněn jezuity už krátce po smrti Petra Voka někdy před rokem 1615

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 417, kresba Z. Gersdorfová

Znak a jméno Petra Voka z Rožmberka (latinská zkratka P. W. V. D. R. znamená Petrus Woko Ursinus de Rosenberg) na hlavni děla zvaného Nachtigal (tj. Slavík) z roku 1608, dochovaného na nádvoří českokrumlovského zámku

Znak a jméno Petra Voka z Rožmberka (latinská zkratka P. W. V. D. R. znamená Petrus Woko Ursinus de Rosenberg) na hlavni děla zvaného Nachtigal (tj. Slavík) z roku 1608, dochovaného na nádvoří českokrumlovského zámku

Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), s. 193

Zatím jediná socha Petra Voka u nás byla odhalena 17. září roku 2011 v mé rodné Soběslavi - keramická plastika v nadživotní velikosti je dílem sochaře Václava HrůzyZatím jediná socha Petra Voka u nás byla odhalena 17. září roku 2011 v mé rodné Soběslavi - keramická plastika v nadživotní velikosti je dílem sochaře Václava Hrůzy

Zatím jediná socha Petra Voka u nás byla odhalena 17. září roku 2011 v mé rodné Soběslavi - keramická plastika v nadživotní velikosti je dílem sochaře Václava Hrůzy

Foto Ivo Kareš

Model Soběslavi v době vlády Petra Voka, tedy počátkem 17. století, zhotovený nákladem města a umístěný roku 2015 ve zdejším Rožmberském domě

Model Soběslavi v době vlády Petra Voka, tedy počátkem 17. století, zhotovený nákladem města a umístěný roku 2015 ve zdejším Rožmberském domě

Repro Soběslavská hláska, 2015, č. 8, s. 15

"Rožmberský dům" v Soběslavi, který v roce 1581 koupil Petr Vok a daroval jej Zuzaně Vojířové

"Rožmberský dům" v Soběslavi, který v roce 1581 koupil Petr Vok a daroval jej Zuzaně Vojířové

Foto Pavel Polák

Věž soběslavského hradu

Věž soběslavského hradu

Foto Pavel Polák

Petr Vok na pamětních medailích vydaných k Rožmberskému roku 2011 - tu vlevo vydal Národní památkový ústav a vpravo Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích

Petr Vok na pamětních medailích vydaných k Rožmberskému roku 2011 - tu vlevo vydal Národní památkový ústav a vpravo Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích

Foto Pavel Polák

Rožmberské pokoje na zámku v Českém Krumlově

Rožmberské pokoje na zámku v Českém Krumlově

Rožmberské pokoje na zámku v Českém Krumlově

Repro J. Pánek, Petr Vok z Rožmberka : život renesančního kavalíra (2010), obr. příl.

Rožmberský palác na Pražském hradě na kresbě Thomase Haffeneckera z roku 1722

Rožmberský palác na Pražském hradě na kresbě Thomase Haffeneckera z roku 1722

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 212 (Archiv Pražského hradu, inv. č. SPS 125/1)

Rožmberský palác na Pražském hradě před přestavbou na Ústav šlechtičen na modelu, zhotoveném v roce 1947 pro výstavu Pražský hrad v renesanci a baroku

Rožmberský palác na Pražském hradě před přestavbou na Ústav šlechtičen na modelu, zhotoveném v roce 1947 pro výstavu Pražský hrad v renesanci a baroku

Repro Rožmberkové : rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (2011), s. 212 (Správa Pražského hradu, inv. č. HS 10893c)

Areál bývalého soběslavského hradu na fotografii z konce 19. století - v jeho jižním křídle působilo na počátku 17. století krátce Rožmberské gymnázium

Areál bývalého soběslavského hradu na fotografii z konce 19. století - v jeho jižním křídle působilo na počátku 17. století krátce Rožmberské gymnázium

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 402 (SOA Tábor, sign. vb2)

Místa původu studentů pražského Karolina a Klementina z jihočeského rožmberského dominia v poslední třetině 16. a na počátku 17. století

Místa původu studentů pražského Karolina a Klementina z jihočeského rožmberského dominia v poslední třetině 16. a na počátku 17. století

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 400 (na základě podkladu Václava Bůžka nakreslil Jaroslav Synek)

Supralibros Jana Jiřího ze Švamberka, který se stal po smrti Petra Voka dědicem rožmberského majetku

Supralibros Jana Jiřího ze Švamberka, který se stal po smrti Petra Voka dědicem rožmberského majetku

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 134

Král Matyáš udělil v únoru 1614 Janu Jiřímu ze Švamberka tento spojený švambersko-rožmberský erb

Král Matyáš udělil v únoru 1614 Janu Jiřímu ze Švamberka tento spojený švambersko-rožmberský erb

Repro V. Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků (2011), s. 41 (SOA Třeboň, foto Ladislav Bulva)

TOPlist