logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HUGO ROGMANS

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 2001, č. 6, s. 297

Repro Glaube und Heimat, 1957, č. 16, s. 681

Mezi kněžími z diecéze Münster, které v roce 1938 povolal z Vestfálska po odchodu českých
duchovních do Kašperských Hor děkan Spannbauer, stojí Hugo Rogmans čtvrtý zprava

Mezi kněžími z diecéze Münster, které v roce 1938 povolal z Vestfálska po odchodu českých
duchovních do Kašperských Hor děkan Spannbauer, stojí Hugo Rogmans čtvrtý zprava

Repro Glaube und Heimat, 1964, č. 10, s. 407

Pozdrav k jeho osmdesátinám na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Böhmerwäldler Heimatbrief, 1990, č. 110, s. 516-517.

Nekrolog v krajanském měsíčníku s modlitbou za něho

Nekrolog v krajanském měsíčníku s modlitbou za něho

Repro Glaube und Heimat, 2001, č. 6, s. 5

Jeho obraz v replice stožecké kaple ve Philippsreut

Jeho obraz v replice stožecké kaple ve Philippsreut

Foto Pavel Polák

Vlajka schönstattského hnutí

Vlajka schönstattského hnutí

Repro Wikipedia

Kostel sv. Bartoloměje v Rejštejně

Kostel sv. Bartoloměje v Rejštejně

Foto Pavel Polák

Někdejší Kunžvart (dnes Strážný) na staré pohlednici

Někdejší Kunžvart (dnes Strážný) na staré pohlednici

Repro Hoam!, 1955, č. 8, s. 25

Interiér dnes zbořeného kostela Nejsvětější Trojice v Kunžvartě,
kde působil až do času vyhnání (viz i Franz Ilg a Emil Müller)

Interiér dnes zbořeného kostela Nejsvětější Trojice v Kunžvartě,
kde působil až do času vyhnání (viz i Franz Ilg a Emil Müller)

Repro www stránky Zaniklé obce

Snímek kunžvartského kostela svaté Anny kdysi a těsně před odstřelem v poválečném Strážném

Snímek kunžvartského kostela svaté Anny kdysi a těsně před odstřelem v poválečném Strážném

Snímek kunžvartského kostela svaté Anny kdysi a těsně před odstřelem v poválečném Strážném

Repro R. Fink, Zerstörte Böhmerwaldorte (2006), s. 103

Pietně upravené místo, kde v Kunžvartě (Kuschwarda) stával kostel a hřbitovPietně upravené místo, kde v Kunžvartě (Kuschwarda) stával kostel a hřbitov

Pietně upravené místo, kde v Kunžvartě (Kuschwarda) stával kostel a hřbitov

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist