logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

HEINRICH ŘIHA (vl.jm. JINDŘICH ŘÍHA)

Česká reklama jeho sanatoria...

Česká reklama jeho sanatoria...

Repro České Budějovice : obraz sociálního, kulturního a národohospodářského života města (1928)

... a reklama v českobudějovickém německém listu

... a reklama v českobudějovickém německém listu

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 42, s. 30

Budova sanatoria stále slouží lékařským účelům

Budova sanatoria stále slouží lékařským účelům

Foto Ivo Kareš

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 550 v českobudějovické ulici U Tří lvů

Repro Sčítání lidu 1921, České Budějovice, SOkA České Budějovice (SOA v Třeboni - digitální archív)

Tady se s daty úmrtí ocitl už navždy mezi Šumavany

Tady se s daty úmrtí ocitl už navždy mezi Šumavany

Repro Hoam!, 1952, č. 3, s. 30

Pořad Toulavé kamery o Řihových rodných Cerhenicích

Repro www stránky České televize

TOPlist