logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

BERNHARD RIEPL

Osobní data

Narozen roku 1969 v Sandlu, bydlím v Kaplici (Kaplitz).
Vedle povolání lektora cizích jazyků se pokouším v rámci svých možností pohnout věcmi tím správným směrem (v originále "versuche ich in meinem möglichen Rahmen Dinge in die richtige Richtung zu bewegen" - pozn. překl.). Ekologické problémy jsou jistě důležité, stejně tak ale i ty sociální a vždycky také svoboda jednotlivce. Poněvadž mne zajímají jazyky, dějiny, literatura a kultura všeobecně, snažím se osoby a tendence, které v této souvislosti považuji za důležité, spojit i přeshraničně a potkávám přitom stále znovu báječné lidi (v originále "tolle Menschen" - pozn. překl.)z celého světa.
Po obecné škole v Sandlu jsem navštěvoval nižší stupeň biskupského gymnázia v linecké městské části Urfahr (na úpatí vrchu Pöstlingberg, viz blíže Wikipedia - pozn. překl.), poté vyšší zemědělské spolkové učiliště (Höhere landwirtschaftliche Bundeslehranstalt - HLBLA) v Sankt Florian, Následoval rok v Thajsku (díky organizaci American Field Service pro žákovské zahraniční výměnné pobyty), než jsem absolvoval linecký Pädak (Pädagogische Hochschule) a nabyl různých dodatečných kvalifikací.
V letech 1991-1999 jsem byl členem obecního zastupitelstva v Sandlu za zelené volební uskupení Gruppe für Natur und Umwelt (GNU).


Die Grünen Freistadt

Řekl toho o sobě dost, chybí ale označení sebe sama, které použil v jednom českém rozhovoru, totiž že je takový "Čechorak". Viděl jsem ho s členy neziskové organizace Sonne und Freiheit, tj. "Slunce a svoboda" i s Hadwig Voglovou, lektorkou němčiny na českobudějovickém biskupském gymnáziu, která mi už doporučila jednu rakouskou příhraniční básnířku do Kohoutího kříže (jde o Marii Müllederovou, která je, jak mi Bernhard Riepl sám sdělil, jeho tetou a kmotrou při biřmování /"Firmpatin"/) a řekl jsem si, že asi není náhoda, že se také Bernhard Riepl stal spolupřekladatelem knihy o Kaplici, jejímž autorem je Herbert Sailer, zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže i samostatně. Použil tam i některé moje překlady z KK. Pan Sailer ovšem neumí česky, takže Bernhard Riepl to nejenže vzal na sebe, nýbrž i v Kaplici rovnou bydlí. Od roku 1997 začal učit na českobudějovické jazykové škole a na Dobré Vodě u Českých Budějovic a v Českých Budějovicích žil nějaký čas v podnájmu, než v Kaplici koupil zahradu a poté i byt v paneláku. Tomu se říká "pohnout věcmi". V záhlaví své německy psané webové prezentace si dal za motto: "Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist." (tj. "Nic na světě nemá takovou sílu jako myšlenka, jejíž čas nadešel.") a pokračuje: "Ten, kdo jako se jako aktivní subjekt nepouští do politiky, dovoluje, aby jiní dělali politiku s ním či s ní. Na druhé straně je problém definice, co to politika je a co ne. A vždycky existují v životě také ještě jiné oblasti, které jsou důležitější a je to tak dobře. (...) Moje politika je globálně myslit a lokálně jednat, ať už v nějaké straně, např. u Zelených, v nějaké nadstranické neziskovce jako je např. "Sonne und Freiheit" ", či také docela privátně a dokonce anonymně :-)"

- - - - -
* Sandl (A) / Kaplice

Obrazové přílohy:
(ukázky)

S autorem Kohoutího kříže Janem Marešem v českokrumlovské knihovně v lednu 2018 při představení
 českého překladu knihy Rudolfa Slawitscheka Modrý Pánbůh, který vydala Jihočeská vědecká knihovna
O něm na webových stránkách sdružení "Společně za slunce a svobodu"
Jeho vyznání na webu "Die Grünen" okresu Freistadt

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist