logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ANTON RIEDL

Repro Hoam!, 1987, č. 11, s. 618

Při jubilejním setkání absolventů někdejšího českobudějovického německého
učitelského ústavu v rakouském Steyru roku 1982 (stojící šestý zleva)

Při jubilejním setkání absolventů někdejšího českobudějovického německého
učitelského ústavu v rakouském Steyru roku 1982 (stojící šestý zleva)

Repro Glaube und Heimat, 1982, č. 9-10, s. 29

Záznam českokrumlovské oddací matriky o svatbě jeho rodičů dne 30. června roku 1909 ve zdejším chrámu sv. Víta: ženich Franz Riedl, narozený v rakouské obci Goßradischen, okres Gmünd, byl synem tamního rolníka Karla Riedla a Theresie, roz. Hirschové z Číměře (Schamers), okres Jindřichův Hradec, nevěsta Wilhelmine, narozená v Českém Krumlově, byla vdovou po továrním dílovedoucím v Podolí (Kritschen) u Brna Franzi Jarolimovi a dcerou českokrumlovského mistra kovářského Mathiase Wastla a Marie, rozené Klim z Přimdy (Pfraumberg)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Obálka a titulní list jeho práce o šumavské nářeční poezii vydané Mundartfreunde Österreichs ve Vídni (1981)

Obálka a titulní list jeho práce o šumavské nářeční poezii vydané Mundartfreunde Österreichs ve Vídni (1981)

Eduard Winter, čelný představitel sdružení Staffelstein od roku 1920, zde na snímku s datací svého působení v hodnosti rektora univerzity v Halle (sovětská zóna Německa)

Eduard Winter, čelný představitel sdružení Staffelstein od roku 1920, zde na snímku s datací svého působení v hodnosti rektora univerzity v Halle (sovětská zóna Německa)

Repro Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und Archive 1995-2001, s. 91

K básni "Krumlov"

K básni "Krumlov"

Foto Pavel Polák

... plášťový most se klene vysoko

... plášťový most se klene vysoko

Foto Pavel Polák

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist