logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

PETER REVERTERA VON SALANDRA

Ich geh' in den gleichen Wäldern...


Ich geh' in den gleichen Wäldern,
ich den gleichen Bergen umher.
Ich sitz' in den gleichen Räumen,
doch ist es die Heimat nicht mehr.

Ich sehe die gleichen Menschen,
die schon als Kind ich gekannt.
Sie grüßen mit fremden Grüßen
und haben das Alte verbannt.

Sie beten zu fremden Göttern
und dünken Göttern sich gleich.
Ich bin allein und verlassen
und wein' um mein Österreich.

Snad stejné lesy...


Snad stejné lesy jsou kolem
i hory před zrakem mým.
Usednu nad stejným polem:
vlast už však není to, vím.

Potkávám stejné lidi,
jež jako dítě jsem znal.
Vyhnali mne a já vidím:
bůh cizí jim učaroval.

Sami by bohy být chtěli,
zdraví se řečí cizí.
Jsem opuštěn, osamělý,
Rakousko zřím, jak mizí.

Autorem této básně, vydané mimochodem v originálním německém znění s kresbou Josefa Floriana mladšího ze Staré Říše a napsané po záboru Rakouska nacizmem, je Peter hrabě Revertera. Teskní v ní za starým světem a nechce rozumět ideologiím, které ho vystřídaly. Hrabě Revertera byl manželem Idy Schwarzenbergové (svatba se konala roku 1917 v Hluboké nad Vltavou) a každým rokem se vracíval do jihočeských lesních držav rodu na podzimní hony. Byl až do záboru hornorakouským policejním prezidentem a patřil mu v této spolkové zemi velkostatek Helfenberg v příhraničním okrese Rohrbach při jižní Šumavě. V ní mu po Schwarzenbercích patřil dočasně i revír Svatý Tomáš. Peter hrabě Revertera von Salandra se narodil 18. března 1893 v Paříži a zemřel 19. dubna 1966 právě v sousedním Čechám tak blízkém Helfenbergu. Tam ostatně žijí na rodovém sídle dál i jeho potomci.

- - - - -
* Paříž (F) / Svatý Tomáš / † Helfenberg (A)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam v matrice farní obce Hluboká nad Vltavou o jeho svatbě dne 4. září roku 1917 ve zdejší zámecké kapli s Idou Hubertou Marií Benediktou Theresií Vinzentií Melithou "Prinzessin von und zu Schwarzenberg", dcerou Johanna Nepomuka Adolfa knížete ze Schwarzenbergu a vévody krumlovského - ženich sám je tu uveden plným jménem a titulem jako Peter Friedrich Raphael Josef Maria Franz Constantin Melchior Nicolaus Leonhard Gabriel hrabě Revertera von Salandra, c.k. komoří, poručík v záloze při c.k. husarském regimentu č. 5, hraběcí syn římskokatolických rodičů, jimiž jsou tu uvedeni otec ženichův Nicolaus hrabě Revertera von Salandra, c.k. komoří, legační rada v.v., poslanec zemského sněmu atd. na hornorakouském zámku Helfenberg a jeho žena, matka ženichova Olympia, roz. "Prinzessin Aldobrandini" z domu knížat Borghese, která spatřila světlo světa v Paříži, Univerzitní ulice čp. 102 "in Frankreich"
Zpráva o jeho svatbě s nejstarší dcerou panujícího knížete Schwarzenberga princeznou Idou dne 4. září válečného roku 1917 na zámku v Hluboké nad Vltavou
Zámecká kaple v Hluboké nad Vltavou
Jeho žena Ida, narozená 10. března 1894 ve Vídni a zesnulá 4. ledna roku 1974 v Salcburku, nejstarší sestra knížete Adolfa zu Schwarzenberg, byla spolu se svým synem Hippolytem a dcerou Josefinou zakladatelkou protinacistické odbojové skupiny Helfenberg, která prostřednictvím Reverterova švagra Karla Ludwiga zu Guttenberg udržovala spojení se spikleneckou skupinou kolem hraběte Stauffenberga, strůjce atentátu na Adolfa Hitlera...

zobrazit všechny přílohy

TOPlist