logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ REITINGER

Podle jmenného indexu svérázské matriky se ovšem narodil ve dnes zaniklé Tisovce (Distlowitz či Tistlowitz)

Podle jmenného indexu svérázské matriky se ovšem narodil ve dnes zaniklé Tisovce (Distlowitz či Tistlowitz)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Paní učitelka Klufaová se svými žáky ve Svérazi na snímku z roku 1930...

Paní učitelka Klufaová se svými žáky ve Svérazi na snímku z roku 1930...

Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 2, s. 54

... a ve svých 90 letech s bývalými žáky Franzem Reitingerem, Johannem Bürgsteinem, Franzem a Johannem Matscheovými

... a ve svých 90 letech s bývalými žáky Franzem Reitingerem, Johannem Bürgsteinem, Franzem a Johannem Matscheovými

Repro Glaube und Heimat, 1980, č. 11, s. 65

Záznam o narození Barbary Klufové, roz. Ziefreundové, v českokrumlovské matrice

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Rodný dům Barbary Klufové v českokrumlovské Linecké ulici čp. 45

Rodný dům Barbary Klufové v českokrumlovské Linecké ulici čp. 45

Foto Petr Hudičák

Záznam o narození Josefa Klufy...

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

... a jeho rodný dům na českokrumlovském Latráně čp. 149 ("Vošahlíkův mlýn")

... a jeho rodný dům na českokrumlovském Latráně čp. 149 ("Vošahlíkův mlýn")

Foto Pavel Polák

16. dubna 1918 byl v Seidelově ateliéru fotografován Josef Klufa z Věžní ulice 103 - mohl by to být pozdější pan učitel ze Svérazi

16. dubna 1918 byl v Seidelově ateliéru fotografován Josef Klufa z Věžní ulice 103 - mohl by to být pozdější pan učitel ze Svérazi

Repro Fotobanka Museum Fotoateliér Seidel

Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 15 ve Svérazi

Repro Sčítání lidu 1921, Svéraz, SOkA Český krumlov (SOA v Třeboni - digitální archív)

Na soupise učitelského sboru německé obecné školy ve Svérazi figurují Josef Klufa a jeho manželka Barbara vedle sebe

Na soupise učitelského sboru německé obecné školy ve Svérazi figurují Josef Klufa a jeho manželka Barbara vedle sebe

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens (1928), s. 80

Parte pana řídícího Klufy, podepsaná jeho ženou, na stránkách krajanského měsíčníku

Parte pana řídícího Klufy, podepsaná jeho ženou, na stránkách krajanského měsíčníku

Repro Hoam!, 1970, č. 7, s. 223

Dům čp. 16 ve Svérazi, kde bývala škola, jak stále dokládá oprýskaný nápis nad vchodem, stavení čp. 15 stávalo vedleDům čp. 16 ve Svérazi, kde bývala škola, jak stále dokládá oprýskaný nápis nad vchodem, stavení čp. 15 stávalo vedle

Dům čp. 16 ve Svérazi, kde bývala škola, jak stále dokládá oprýskaný nápis nad vchodem, stavení čp. 15 stávalo vedle

Foto Ivo Kareš

Takto zachytil Svéraz i se školní budovou v roce 1989 Franz Wischin

Takto zachytil Svéraz i se školní budovou v roce 1989 Franz Wischin

Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 9/10, s. 19

Svéraz v roce 2009

Svéraz v roce 2009

Foto Ivo Kareš

U kostela sv. Petra a Pavla ve SvéraziU kostela sv. Petra a Pavla ve Svérazi

U kostela sv. Petra a Pavla ve Svérazi

Foto Ivo Kareš

Suš, rodná ves Franze Reitingera, kdysi v celkovém pohledu...

Suš, rodná ves Franze Reitingera, kdysi v celkovém pohledu...

Repro Glaube und Heimat, 1954, č. 12, s. 379

... a na dnešních záběrech... a na dnešních záběrech

... a na dnešních záběrech

Foto Ivo Kareš

Emma Stefflová, roz. Hohenschlägerová s ním spolupracovala v rodáckém zpravodaji a byla i kmotrou farní korouhve

Emma Stefflová, roz. Hohenschlägerová s ním spolupracovala v rodáckém zpravodaji a byla i kmotrou farní korouhve

Repro Glaube und Heimat, 1987, č. 5, s. 65

TOPlist